Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Wat erft de langstlevende partner?

Het "erfrecht van de langstlevende" partner verschilt naargelang hij getrouwd is, dan wel wettelijk of feitelijk samenwoont.

  • Gehuwden genieten de grootste bescherming. De langstlevende echtgenoot uit een huwelijk krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Dit betekent dat hij onder meer het vruchtgebruik krijgt van de gezinswoning en de inboedel. Hij mag dus hoe dan ook in de gezinswoning blijven wonen, of het verhuren en het huurgeld innen. Dat is zelfs het geval als hij geen eigenaar is van de woning. Dit vruchtgebruik is absoluut. Niemand kan hem dat ontnemen.
    Hij krijgt ook het vruchtgebruik op het spaargeld. Hij strijkt met andere woorden de dividenden en interesten op.
  • Voor koppels die wettelijk samenwonen en dus een verklaring van samenwonen hebben opgesteld op het gemeentehuis, is het erfrecht van de langstlevende samenwonende partner beperkt. Hij erft enkel het vruchtgebruik van de gezinswoning. Het kan bovendien bij testament beperkt of zelfs ontnomen worden, wat niet het geval is bij gehuwden.
  • Wie feitelijk samenwoont, is geen erfgenaam en heeft geen enkel recht op de goederen van de overleden partner. Dit kan anders worden geregeld met via een testament.

Weetje

Een feitelijke scheiding heeft niet dezelfde waarde als een echtscheiding. Zelfs als de echtgenoten al jaren niet meer samenwonen, behoudt de overlevende echtgenoot zijn rechten op de erfenis.

Bij een feitelijke scheiding staat de wet toe om de feitelijk gescheiden echtgenoot te onterven als:

  • De echtgenoten langer dan zes maanden apart wonen.
  • Een van de echtgenoten aan de rechtbank vraagt om apart te gaan wonen. Let op: nadat ze hier toestemming voor gekregen hebben, mogen de echtgenoten niet opnieuw gaan samenwonen.
  • Een van de echtgenoten een testament heeft opgemaakt in die zin.