Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Wat erft de langstlevende partner?

Het "erfrecht van de langstlevende" partner verschilt naargelang hij getrouwd is, dan wel wettelijk of feitelijk samenwoont.

  • Gehuwden genieten de grootste bescherming. Als er kinderen zijn, krijgt de langstlevende echtgenoot uit een huwelijk het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Dit betekent dat hij onder meer het vruchtgebruik krijgt van de gezinswoning en de inboedel. Hij mag dus hoe dan ook in de gezinswoning blijven wonen, of het verhuren en het huurgeld innen. Dat is zelfs het geval als hij geen eigenaar is van de woning. Dit vruchtgebruik is absoluut. Niemand kan hem dat ontnemen.

    Hij krijgt ook het vruchtgebruik op het spaargeld. Hij strijkt met andere woorden de dividenden en intresten op. Merk op date de echtgenoot meer kan ontvangen via een schenking of een testament. 

    Als er geen kinderen zijn, erft de langstlevende echtgenoot het hele gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom en de eigen goederen van de overledene in vruchtgebruik.
  • Voor koppels die wettelijk samenwonen en dus een verklaring van samenwonen hebben opgesteld op het gemeentehuis, is het erfrecht van de langstlevende samenwonende partner beperkt. Hij erft enkel het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel. Het kan bovendien bij testament beperkt of zelfs ontnomen worden, wat niet het geval is bij gehuwden.
  • De feitelijk samenwonende partner erft niets, tenzij in een testament anders is bepaald. Indien via een testament de gezinswoning werd nagelaten, dan betaalt de feitelijk samenwonende partner in Vlaanderen daar geen erfbelasting op op voorwaarde dat het koppel drie jaar ononderbroken een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd in de woning. Er moet ook op gewezen worden dat de feitelijke samenwoner in Vlaanderen, indien hij erft, wel kan genieten van de laagste tarieven die van toepassing zijn op gehuwden als hij minstens één jaar feitelijk samenwoonde met de erflater én daarmee een gemeenschappelijke huishouding voerde.

Weetje

Een feitelijke scheiding heeft niet dezelfde waarde als een echtscheiding. Zelfs als de echtgenoten al jaren niet meer samenwonen, behoudt de overlevende echtgenoot zijn rechten op de erfenis.

Bij een feitelijke scheiding staat de wet toe om de feitelijk gescheiden echtgenoot te onterven als:

  • De echtgenoten langer dan zes maanden apart wonen.
  • Een van de echtgenoten aan de rechtbank vraagt om apart te gaan wonen. Let op: nadat ze hier toestemming voor gekregen hebben, mogen de echtgenoten niet opnieuw gaan samenwonen.
  • Een van de echtgenoten een testament heeft opgemaakt in die zin.