Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Hoe je netto vermogen berekenen?

De Erfenissimulator van Wikifin helpt je om je nettovermogen te berekenen en te bepalen hoe het tussen de erfgenamen verdeeld moet worden, en hoeveel erfbelasting zal moeten worden betaald.

De erfbelasting of het bedrag aan successierechten dat op een erfenis betaald moet worden, wordt berekend op het nettovermogen.

Het nettovermogen is het totaal van de bezittingen van de overleden persoon, verminderd met zijn schulden. Bij die schulden horen ook de ziekenhuis- en dokterskosten die eventueel nog betaald moeten worden, alsook de kosten van de begrafenis.

Je nettovermogen = je bezittingen - je schulden

Aan de hand van de onderstaande tabel kan je je nettovermogen in kaart brengen:

Bezittingen van de overledene (activa)

Af te trekken: de schulden van de overledene (passiva)

Onroerend vermogen

Schulden op het onroerend vermogen

Waarde van de hoofdwoning

Hypothecaire lening

Waarde van de andere woning(en) en gebouw(en), al dan niet verhuurd

Bouwgrond, landbouwgrond enz.

Beroepsvermogen

De waarde van een eigen zaak of een praktijk

Financieel vermogen

Andere schulden

Effecten: aandelen, obligaties …

Nog niet betaalde facturen, nog terug te betalen bedrag van autolening of consumentenkrediet

Kapitaal levensverzekering(en)

Geld op zichtrekening(en), spaarrekening(en), termijnrekening(en)

Andere bezittingen

Auto(‘s), moto('s) …

 

Meubelen

 

Kunstwerken, juwelen …

Ziekenhuis- en dokterskosten

Andere (nog te verwachten inkomsten)

Begrafeniskosten

Sommige schenkingen in de drie jaar vóór het overlijden