Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Speciale schenkingstechnieken

Als je een schenking overweegt, bedenk dan toch even dat een schenking in principe definitief is. "Gegeven is gegeven!"

Bij een schenking kunnen de volgende vragen rijzen:

  • Kan ik bij de schenking van een woning de hoge schenkingsrechten beperken?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat het geld dat ik schenk niet wordt verspild?
  • Kan ik mijn huis wegschenken, maar er blijven wonen zolang ik leef?
  • Verlies ik de zeggenschap over de geschonken goederen?
  • Zal mijn geschonken goed bij mijn schoondochter/zoon terechtkomen?

Voor de vier laatste gevallen kan de techniek van een "schenking met last" worden toegepast. Een schenking kan met andere woorden op maat worden gemaakt, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de schenker.

Bij successieplanning kan je verschillende schenkingstechnieken gebruiken die een oplossing bieden voor deze bezorgdheden.

Een jonge vrouw geeft haar grootmoeder een hand en  praat met haar

Enkele voorbeelden

  • Schenking van onroerende goederen in schijven: op de schenking van onroerende goederen moeten schenkingsrechten worden betaald die nauwelijks van de successierechten verschillen. Ze zijn progressief. Om de belastingdruk bij de overdracht van een huis te beperken, kan je om de drie jaar een gedeelte van het huis schenken en zo binnen de laagste belastingschijven blijven.
  • Rechtstreekse betaling van facturen: het feit dat een schenker de facturen van de begunstigde betaalt, wordt gezien als een onrechtstreekse schenking. Ook deze manier van schenken kan geregistreerd worden. Op die manier krijgt de schenker zekerheid over het doel waarvoor zijn geld zal worden gebruikt.
  • Schenking met een onderhoudsbeding: er wordt een last aan de schenking verbonden. Zo kan aan de begunstigde worden gevraagd om aan de schenker een maandelijkse rente te storten. Als hij dat niet doet, dan kan de schenking worden geannuleerd.
  • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik: in dat geval kan de schenker blijven genieten van zijn goederen, zelfs als hij het eigendom heeft overgedragen. De begunstigden ontvangen de blote eigendom van de goederen. Het genot, het bezit en de vruchten blijven bij de schenker die vruchtgebruiker is. Zo kan een ouder bijvoorbeeld een appartement schenken aan zijn kind maar zelf het vruchtgebruik behouden. Het kind is dan eigenaar van het appartement maar de ouder mag blijven "genieten" van het appartement: hij mag er wonen of hij mag de huuropbrengsten innen.