Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Hoe worden de bezittingen van de kinderen beheerd als de ouders uit elkaar gaan?

Op deze pagina

Welke rechten en plichten hebben ouders ten aanzien van hun kinderen?

Wat is het ouderlijk gezag?

  • Het ouderlijk gezag slaat op alle rechten en plichten die de wet aan ouders toekent ten aanzien van hun kinderen en de goederen van hun kinderen.

    Ouders oefenen het ouderlijk gezag uit tot hun kind meerderjarig (18 jaar) is of ontvoogd wordt.

    Dit geeft ouders het recht om beslissingen te nemen die sturing geven aan het leven van hun kinderen, en dit op filosofisch, academisch, cultureel, linguïstisch, medisch … vlak. Het ouderlijk gezag wordt anders ingevuld volgens de leeftijd van het kind en is erop gericht het kind geleidelijk autonoom te maken.

  • Ouders oefenen het ouderlijk gezag samen uit, ongeacht of ze samen dan wel gescheiden leven. Leven ouders gescheiden, dan kunnen een aantal regelingen worden getroffen voor een vlotte organisatie van het dagelijkse leven, zoals etenstijden, verplaatsingen ... Belangrijk daarbij is dat voor een zekere coherentie wordt gezorgd. Belangrijke beslissingen moeten in onderling overleg worden genomen.

Welke rechten en plichten hebben ouders ten aanzien van de goederen van hun kinderen?

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de houders van het ouderlijk gezag de goederen van hun kind samen beheren. Het is hun taak de goederen van de minderjarige (zijn vermogen) in stand te houden, het in de mate van het mogelijke inkomsten te laten genereren en het te laten renderen.

Concreet: Bezit de minderjarige een som geld, dan plaatsen de ouders die op een rekening om ze te laten renderen.

Bezit de minderjarige een appartement, dan plaatsen de ouders de huurgelden op een rekening of gebruiken ze die om de onderhoudskosten (bv. noodzakelijke en nuttige herstellingen, verzekeringen …) te betalen.

Naast die bevoegdheid om het vermogen van hun kind te beheren, hebben ouders ook het genot van de goederen van hun kind. Bezit het kind bijvoorbeeld een huis, dan mogen de ouders er zelf in gaan wonen zonder huur te moeten betalen.

Opgelet: Ouders moeten echter verantwoording kunnen afleggen aan hun kind over het beheer van zijn vermogen wanneer het meerderjarig wordt.

Wat gebeurt er als je overlijdt terwijl je gescheiden bent en je kind minderjarig is?

Een notaris kan je voorstellen om een testament op te stellen dat bepaalt dat de overlevende ouder geen wettelijk vruchtgenot zal ontvangen op de erfenis. Het minderjarige kind ontvangt dan zelf bepaalde aandelen, huurinkomsten en intresten op de goederen die het heeft geërfd, maar het beheer van de erfenis en alles wat daaruit voortvloeit, moeten dan wel nog worden geregeld. Afhankelijk van het vermogen dat een kind zou erven en de persoonlijke situatie van de gescheiden ouder zal de notaris verschillende oplossingen kunnen aanreiken zodat je je als ouder geen zorgen hoeft te maken over de erfenis van je minderjarig kind.

Welk recht heb je op de inkomsten van je minderjarig kind?

Ouders mogen de inkomsten van hun kinderen niet gebruiken als die werken. Ouders en kinderen beslissen dan samen, bijvoorbeeld hoe die inkomsten belegd kunnen worden.

Wat gebeurt er als de ouders gescheiden zijn?

Als de ouders met onderlinge toestemming scheiden, wordt alles geregeld in de voorafgaande afspraken. Zo kunnen ze afspreken dat één van hen de bezittingen beheert, terwijl de andere de inkomsten uit die bezittingen ontvangt. Alle afspraken zijn mogelijk, zolang ze maar in het belang van het kind worden gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan de familierechtbank weigeren de voorafgaande afspraken te aanvaarden.

Raken de ouders het niet eens, dan beslist de rechter. Meestal laat die het ouderlijk gezag aan beide ouders. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de rechter het ouderlijk gezag aan één van beide ouders toewijzen.

Let op. Heb je bij de bank documenten ondertekend die de andere ouder volmacht verlenen om bijvoorbeeld op eigen houtje geld van een spaarrekening te halen? Lees die documenten aandachtig om te weten wat de geldende afspraken zijn en trek de volmachten eventueel in als je je partner niet meer vertrouwt. Zo heeft hij of zij je toestemming nodig voor elke beslissing over een rekening van de kinderen.

Weetje

Als kinderen werken, mogen de ouders hun inkomsten niet gebruiken.