Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Wie betaalt de kosten wanneer men uit elkaar gaat?

Ouders moeten financieel voor hun kinderen zorgen tot die afgestudeerd zijn. Ze moeten dat allebei doen, ook de ouder bij wie het kind niet woont. Zelfs een ouder die de kinderen zelden of nooit ziet, moet mee voor hen zorgen.

Als je samenwoont, gaat dat vanzelf. Zodra je niet meer samenwoont, wordt dat ingewikkelder. Wie koopt de kleren? Wie betaalt het jaarabonnement voor de sportclub? Wie betaalt het inschrijvingsgeld, de boeken en cursussen in het hoger onderwijs?

Hoeveel de ouders in de kosten bijdragen, hangt af van hun eigen financiële middelen.

Als een van beide ouders de meeste kosten draagt, is het normaal dat de ander een deel terugbetaalt in de vorm van kinderalimentatie. Let op: de kinderalimentatie dekt de gewone kosten, niet de ongewone kosten.

Onderhoudskosten zijn niet zelden een twistpunt voor gescheiden ouders. Vooral wat de zwaardere, onvoorziene en buitengewone kosten betreft. Ouders moeten ook over deze kosten voorafgaandelijk en in onderling overleg tot een akkoord komen. Om duidelijkheid te scheppen en scheidende partners een houvast te geven, bestaat er sinds 2 mei 2019 een lijst van "buitengewone" onderhoudskosten en een regeling rond de betalingen van deze kosten. Partijen kunnen van deze regelingen afwijken.

Meer info

Weetje

Ook de ouder die niet bij het kind woont, moet financieel mee instaan voor diens onderhoud.