Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

De verdeling van de bezittingen bij een scheiding met onderlinge toestemming

Een koppel maakt ruzie om uit te maken aan wie de tablet toebehoort

Een scheiding met onderlinge toestemming betekent dat de echtgenoten het over alle aspecten van de scheiding eens zijn. Dus zowel over de scheiding zelf als over de verdeling van de bezittingen.

Ze moeten die afspraken opnemen in een document dat door beide partners wordt ondertekend.

Hebben de echtgenoten een woning of een grond of een ander gebouw, dan genieten ze hier ook over een totale vrijheid om over de verdeling ervan te beslissen. Echter, in dit geval moet een notaris worden ingeschakeld. Een verandering van eigenaar van onroerend goed moet steeds in een authentieke akte worden vastgelegd. Dit kan enkel gebeuren via de notaris.  

Voor de verdeling van de goederen genieten de partners een totale vrijheid. En dit, ongeacht het type bezittingen: geld op een rekening, investering, meubels, schilderijen, onroerend, etc.

Het appartement dat eigendom is van de ene partner kan zelfs naar de andere partner gaan. Ze zijn zelfs vrij om een regeling te treffen die afwijkt van het huwelijkscontract. 

Weetje

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming mag je persoonlijke goederen aan je partner geven.

Voorbeeld: Je bent getrouwd met scheiding van goederen

Tijdens het huwelijk kocht je met je eigen geld een home cinema. Volgens het huwelijkscontract is die dus van jou. Toch kan je bij een scheiding met onderlinge toestemming beslissen dat je (ex-)partner ze krijgt.

Is er vastgoed (woning, ander gebouw, grond), dan moet er voor dit deel een notaris worden ingeschakeld. De partners kunnen beslissen:

  • Om de woning te verkopen en de opbrengst te verdelen.
  • Om een van beide partners in het huis te laten wonen, terwijl de andere ter compensatie een som geld krijgt.
  • Om samen eigenaar te blijven. Dat kan wanneer je samen een appartement aan zee hebt, waar je allebei naartoe wil blijven gaan met de kinderen. Dan moet je een contract opstellen om dat te regelen. Natuurlijk is die oplossing enkel mogelijk als de partners zonder ruzie uit elkaar gaan. Anders zorgt dit onvermijdelijk voor aanhoudende spanningen.

Maak een inventaris op

De eerste stap in de verdeling van de goederen, is de opmaak van een inventaris met alle bezittingen. Dus zowel de gemeenschappelijke bezittingen, de bezittingen die in onverdeeldheid zijn als de eigen bezittingen van beide partners.

De inventaris geeft aan:

  • Wie eigenaar is van de goederen.
  • Hoeveel ze waard zijn.

Er is onverdeeldheid wanneer meerdere personen recht hebben op hetzelfde goed zonder dat ze hun precieze aandeel kunnen bepalen.

Voorbeeld: Een stuk grond wordt gekocht door 2 personen

Zolang de verdeling niet gemaakt is, zijn deze mensen in onverdeeldheid.

Met een inventaris krijg je een duidelijk beeld van de situatie, zodat het makkelijker wordt om alles te verdelen. Het is een goed idee om hem toe te voegen aan de afspraken die je maakt voor de scheiding. Op die manier beperk je het risico op latere discussies.