Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Echtscheiding met onderlinge toestemming: wat zijn de stappen en wat voorziet de wet?

Op deze pagina

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming zijn de ex-partners is staat om over alle punten akkoorden te maken. 

De echtscheiding met onderlinge toestemming verloopt via een voorafgaande overeenkomst, de zogenaamde "regelingsakte". Een echtscheiding met onderlinge toestemming is onmogelijk zonder die voorafgaande overeenkomst. De rechtbank moet immers de overeenkomst in dit geval enkel nog bevestigen of homologeren.

Waarover moeten de echtgenoten het eens zijn?

 • Het feit dat ze willen scheiden.
 • Het feit dat ze apart willen wonen.
 • De verdeling van de bezittingen: de woning, een grond, het meubilair, de huisraad, geld op de bank, waardepapieren, levensverzekeringen, enz.
 • De verdeling van de schulden. Hoofdzakelijk de gemeenschappelijke schulden, waaronder vaak een hypothecaire lening.
 • De huisvesting van de kinderen en de kosten met betrekking tot de kinderen. Er wordt ook afgesproken hoe de ouders de bezittingen van de kinderen beheren.
 • De eventuele betaling van alimentatie door een partner en het bedrag ervan.

Wat zijn de verschillende fases van de procedure bij een scheiding met onderlinge toestemming?

 • Opstellen van "de overeenkomst voorafgaand aan een scheiding met onderlinge toestemming". In dat document leggen de echtgenoten alle afspraken vast. Het moet door een notaris worden opgesteld als er grond, een woning of andere gebouwen te verdelen zijn. De partijen zijn ook vrij om een boedelbeschrijving te laten opmaken door een notaris. Deze boedelbeschrijving zal een authentieke waarde hebben. Sinds kort moet de regelingsakte ook verplicht vermelden hoe de ouders rekening hebben gehouden met de belangen van hun minderjarige kinderen bij het maken van akkoorden. Meer informatie op de website van notaris.be of in deze podcast van notaris.be 
 • Indienen van een verzoekschrift (een vraag tot scheiding) bij de griffie van de familierechtbank van eerste aanleg. Daarbij moet de overeenkomst gevoegd worden die door beide partners ondertekend is.
 • De procedure kan volledig schriftelijk verlopen. De familierechtbank heeft niettemin nog altijd de mogelijkheid om de partners op te roepen persoonlijk te verschijnen. Dat doet ze onder andere als ze van oordeel is dat er akkoorden werden gesloten die in strijd zijn met de belangen van minderjarige kinderen. 
 • De rechtbank neemt een beslissing in een vonnis. Wonen de partners op dat moment al meer dan zes maanden op verschillende adressen, dan wordt de procedure beëindigd. De rechtbank spreekt de scheiding uit. Wonen de partners nog geen zes maanden op verschillende adressen, dan moet het openbaar ministerie eerst een advies geven. Meer informatie lees je op de website van notaris.be.
 • Het vonnis wordt doorgegeven aan de gemeente waar het huwelijk werd gesloten zodat die de scheiding kan registreren. De echtgenoten zijn dan officieel gescheiden.

Weetje

Een procedure om te scheiden met onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk worden afgehandeld. De ex-partners moeten het dan wel over alles eens zijn. Wel kan de rechter, indien hij het nodig acht, vragen aan de partijen om fysiek te verschijnen voor de rechtbank. 

Voor een duidelijk overzicht van de scheiding met onderlinge toestemming verwijzen we ook naar de infofiche op notaris.be.