Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Feitelijk gescheiden leven: wat zijn de stappen en wat voorziet de wet?

Een feitelijke scheiding is niets anders dan het feit dat twee partners niet langer samenwonen en daar bewust voor kiezen, zonder uit de echt te scheiden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze even van elkaar weg willen om ruzies te vermijden, zich af te zonderen en rustig na te denken over hun toekomst.

De echtgenoten kunnen de feitelijke scheiding helemaal zelf organiseren. Het kan zonder procedure voor een rechtbank of tussenkomst van een notaris of een advocaat.  

De overeenkomst die de partners in dat kader sluiten, wordt een “overeenkomst op eer” genoemd. Zolang ze beiden de gemaakte afspraken naleven, is er geen enkel probleem.

Als één of beide partijen dat willen, kan een familierechter wel de praktische afspraken regelen. Dit kan gebeuren voor een echtscheiding. Hij kan toelaten of eisen:

  • Dat de echtgenoten voortaan apart gaan wonen.
  • Dat de ene aan de ander alimentatie voor de kinderen betaalt.
  • Wanneer en hoe lang de kinderen bij elke ouder verblijven.

De maatregelen van de familierechter gelden voor een bepaalde periode, tot de echtgenoten tot een definitieve beslissing komen. Samen verder of toch maar de echtscheidingsprocedure opstarten?

Wordt de echtscheidingsprocedure effectief opgestart, dan is de familierechter bevoegd voor dringende en voorlopige maatregelen.

Let op. Echtgenoten die feitelijk scheiden, blijven gebonden aan de plichten in het kader van het huwelijk. Ze zijn alleen niet meer verplicht om samen te wonen. Maar de plicht tot bijstand en trouw tegenover de andere partner blijft bestaan. Ook de gezinswoning blijft beschermd en alle bezittingen of schulden die ze samen verwierven, zijn nog steeds gemeenschappelijk. Bovendien blijven ze elkaars erfgenaam zolang het huwelijk niet ontbonden is. Dat is zeker een aandachtspunt voor mensen die jaren gescheiden leven. In zekere zin nemen ze een risico.

Weetje

Een feitelijke scheiding ontheft de partners niet om voor mekaar te blijven zorgen. Ook het erfrecht dat van toepassing is op gehuwden, blijft geldig.

Het is bij elke scheiding tussen partners cruciaal dat ze hun administratie ook regelen. Moeten er verzekeringsdocumenten worden herzien? Moet men een testament herzien? Ook nemen de ex-partners best zo snel mogelijk contact op met de bank om de kredietovereenkomst in het kader van de gezinswoning te herzien. Zolang de kredietovereenkomst nog op beiden namen staan, blijven ze beiden hoofdelijk aansprakelijk, zelfs al is één van de partner uit het huis vertrokken. Deze situatie wordt dus best zo snel mogelijk in orde gebracht. Dit is ook in het belang van de ex-partner die eventueel een nieuwe woning zou willen kopen.