Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: wat zijn de stappen en wat voorziet de wet?

Op deze pagina

Ook hiervoor moet je bij de familierechtbank een verzoekschrift indienen. Daarna moeten de partners voor de rechtbank verschijnen.

Een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan door beide partners of door een van hen worden aangevraagd. De aanvrager kan verschillende redenen aangeven waarom samenleven niet langer mogelijk is.

Als de scheiding door één van de partners wordt aangevraagd

Dan kan die om verschillende redenen bepleiten dat samenleven niet langer mogelijk is:

 1. De echtgenoten wonen al een tijdje apart.
  • Als de aanvragende partner kan bewijzen dat het koppel al meer dan een jaar uit elkaar is, spreekt de rechter de scheiding uit. Een bewijs kan geleverd worden met een document van de gemeente dat de adressen van beide partners vermeldt.
  • Zijn de echtgenoten nog geen jaar uit elkaar óf kan dat niet worden bewezen? Dan moeten ze binnen het jaar of een jaar na hun eerste verschijning opnieuw voor de rechtbank komen.

  Dat de echtgenoten uit elkaar zijn, wordt meestal bewezen aan de hand van een document van de gemeente waarop de adressen van beiden vermeld staan. Het is dus belangrijk je gemeente in te lichten wanneer je verhuist.

 2. Op basis van feiten of gedragingen waaruit blijkt dat samenleven onmogelijk geworden is.
  • Het kan gaan om overspel of om het feit dat de andere partner niet langer bijdraagt tot het leven als echtpaar.
  • Ook gedragingen van de partner die de scheiding aanvraagt, kunnen worden ingeroepen zoals een aanvrager die bevestigt dat hij zijn echtgenote bedriegt. Het moet trouwens niet noodzakelijk om een misstap gaan. Dat de partners niet meer met elkaar overweg kunnen, kan voldoende zijn.

  Indien dit feit voldoende is bewezen en de voortzetting van het leven van de twee onmogelijk maakt, zal de rechter de echtscheiding toestaan, zelfs op verzoek van slechts één van de echtgenoten.

Als beide partners samen de scheiding aanvragen

Vaak zijn mensen het eens om te scheiden, maar slagen ze er niet in om daarover praktische afspraken te maken. Er kan bijvoorbeeld onenigheid zijn over de verdeling van de eigendommen en de schulden, over de huisvesting van de kinderen of het bedrag van de alimentatie.

Ook in deze situatie moeten ze eerst aantonen dat ze al minstens zes maanden uit elkaar zijn of dat er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Pas als dat bewezen is, wordt de scheiding uitgesproken en maakt een rechter met de partners praktische afspraken.

Worden er geen bewijzen voorgelegd, dan moeten de partners binnen de drie maanden na hun eerste verschijning opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

Als daarentegen geen van beide bewijzen geleverd wordt, zal er een tweede hoorzitting plaatsvinden, ofwel nadat de periode van scheiding van zes maanden is verstreken, ofwel na de periode van drie maanden na de eerste verschijning voor de rechtbank.

Weetje

Als partners minstens zes maanden uit elkaar zijn, kan de rechtbank vlot de scheiding uitspreken.