Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

De verdeling van de bezittingen bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting zijn er twee mogelijkheden.

  • De partners zijn het eens over de verdeling van de goederen.

    In dit geval wordt een notaris-vereffenaar aangesteld die overgaat tot de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk huwelijksvermogen.

  • De partners raken het niet eens over de verdeling van hun goederen.

    In dat geval kunnen ze pas een gerechtelijke verdeling van hun goederen vragen als de scheidingsprocedure helemaal afgerond is. De rechter stelt in dit geval een notaris om een regeling uit te werken met betrekking tot de verdeling van de goederen. Die probeert eerst nog om een akkoord te bereiken tussen de ex-partners. Lukt dat niet, dan verdeelt hij de bezittingen onder het toezicht van de familierechtbank. Daarbij houdt hij rekening met het huwelijksstelsel van de echtgenoten.

    Over de goederen waarvan duidelijk is wie de eigenaar is, zal er geen discussie zijn. Voor de verdeling van de andere goederen kan er al wat meer betwisting ontstaan.

Meer info

Meer informatie over gerechtelijke verdeling op de website van notaris.be.

Wat gebeurt er met de bezittingen tijdens een scheidingsprocedure?

Terwijl je wacht op een uitspraak, de familierechtbank kan voorlopige maatregelen nemen over de bezittingen van de partners als het tussen hen grondig fout zit.
Heb je de gezinswoning verlaten en vrees je dat de bezittingen die je daar hebt achtergelaten verdwijnen? Dan kan je aan de familierechtbank vragen om ze te laten verzegelen. Geen van beide partners kan ze dan meenemen.

Voor meer informatie over dringende voorlopige maatregelen kan je terecht op de website van notaris.be

Weetje

Bij een echtscheiding kunnen de goederen pas worden verdeeld als de uitspraak definitief is.

Het is bij een scheiding tussen partners absoluut cruciaal dat ze ook hun administratie regelen. Moeten er verzekeringsdocumenten worden herzien? Moet men een testament herzien? Ook nemen de ex-partners best zo snel mogelijk contact op met de bank om de kredietovereenkomst in het kader van de gezinswoning te herzien. Zolang de kredietovereenkomst nog op beiden namen staan, blijven ze beiden hoofdelijk aansprakelijk, zelfs al is één van de partner uit het huis vertrokken. Deze situatie wordt dus best zo snel mogelijk in orde gebracht. Dit is ook in het belang van de ex-partner die eventueel een nieuwe woning zou willen kopen.