Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Mag je als student werken?

Op deze pagina

Zoals de naam doet vermoeden is een studentenjob bestemd voor studenten. Deze job moet aan een aantal criteria beantwoorden, zoals de leeftijd van de jobstudent, om officieel bestempeld te kunnen worden als studentenjob.

Wanneer kan ik beginnen met werken als student?

Als je de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs voltooide, mag je vanaf je vijftiende met een studentencontract werken. In het andere geval moet je wachten tot je zestien bent.

Heel wat werkgevers nemen echter geen studenten onder de achttien jaar in dienst omwille van hun verzekering en hun aansprakelijkheid.
Zet je in juni een punt achter je studies, dan kan je in de zomervakantie nog steeds als student aan de slag. Ongeacht of je ingeschreven bent of niet als werkzoekende mag je dan nog als student werken tot 30 september.

Wordt om het even welk werk als "studentenjob" beschouwd?

Er is niet alleen sprake van een minimumleeftijd voor studenten. Een studentenjob moet ook aan bepaalde criteria voldoen.

  • Werkgever en student moeten een contract voor bepaalde duur afsluiten, de zogenaamde "overeenkomst voor tewerkstelling van studenten".
  • De student heeft recht op een bruto minimumloon dat in het arbeidscontract wordt vermeld en varieert naargelang de sector. Bestaat er in de sector geen barema, dan ontvangt de student een percentage van het "gemiddeld minimum maandinkomen".
  • Eventuele overuren moeten apart worden uitbetaald.
  • Bepaalde gevaarlijke of ongezonde jobs zijn verboden, net als nachtwerk. Ook voor de veiligheid en de gezondheid op het werk gelden specifieke regels.
  • Bij ziekte of ongeval moet de student, net als de andere werknemers, de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Heeft hij minder dan een maand gewerkt bij dezelfde werkgever, dan worden zijn ziektedagen niet betaald.

Weetje

Nachtwerk is verboden voor studenten.

Wikifin-tip

Noteer nauwkeurig de dagen en uren waarop je gewerkt hebt. Zo kan je op het einde van het contract nagaan of je loon overeenstemt met je prestaties.