Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Ben je verplicht een arbeidscontract te ondertekenen als student?

Als het om een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten gaat, dan ben je dat inderdaad verplicht. Je moet met je werkgever een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur sluiten. Die overeenkomst moeten jij en je werkgever ondertekenen. Je moet van de overeenkomst een kopie ontvangen. Een studentenovereenkomst is erg belangrijk. Ze geeft je zekerheid over je rechten en plichten. 

Het contract moet ten laatste worden ondertekend op het moment dat je in dienst treedt. Zelfs als je nog geen achttien bent, kan je zelf een contract afsluiten en opzeggen. Je hebt ook het recht je loon te ontvangen op een bankrekening op jouw naam, tenzij je ouders of je wettelijke voogd zich daartegen verzetten.

In je overeenkomst voor tewerkstelling van studenten moet volgende informatie worden vermeld:

  • De identiteit van de werkgever. Dat is niet noodzakelijk de persoon die je voor je hebt. Het kan gaan om het uitzendkantoor of om een firma, bijvoorbeeld: een grootwarenhuisgroep, een boetiek.
  • De datum waarop het contract ingaat en wordt beëindigd.
  • Het aantal te presteren uren per dag en per week.
  • De plaats waar je moet werken.
  • Het soort werk dat je wordt toevertrouwd.
  • De vergoeding of alle elementen die de berekening ervan mogelijk maken.

Wikifin-tip

Lees het contract aandachtig door vóór je het ondertekent. Bewaar het exemplaar dat je ontvangt. Je kan het nodig hebben om je loon te controleren of om belangrijke informatie op te zoeken.

Wat als ik in het zwart werk?

Zwartwerk, dus arbeid die niet wordt aangegeven, kan nefaste gevolgen hebben voor de werkgever én voor jou:

  • Geen dekking bij ongevallen.
  • Het risico dat je niet het gegarandeerd minimumloon ontvangt.
  • Het risico dat je de kinderbijslag verliest, …