Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Mag je als student zoveel werken als je wilt?

Op deze pagina

Op studentenarbeid staan grenzen. Overschrijd je die, dan word je beschouwd als een gewone werknemer.

Tijdslimiet

Om te beginnen worden op de verloning van een student lagere sociale lasten geheven dan op het loon van een gewone werknemer, maar dat geldt alleen voor de eerste 600 uren die je als student per jaar werkt (d.w.z. van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar).

Boven die grens betalen zowel jij als je werkgever de normale sociale bijdragen.

Kinderbijslag

Weet ook dat je inkomen niet hoger mag liggen dan een bepaald plafond, als je fiscaal ten laste van je ouders wil blijven. Overstijgt het toch dat plafond, dan kunnen je ouders het recht op kinderbijslag verliezen. Je moet je dan misschien ook zelf bij een ziekenfonds aansluiten.

Weetje

In Vlaanderen spreken we niet langer van kinderbijslag, maar wel van “groeipakket”.

Je hebt zonder beperkingen recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin je achttien wordt. Het wordt tot de datum van je vijfentwintigste verjaardag verlengd als je in voltijds onderwijs verder studeert.

De regeling om  tussen je achttiende en vijfentwintigste het recht  op kinderbijslag (in Vlaanderen dus “groeipakket”) te behouden als je als jobstudent werkt, verschilt naargelang de gemeenschappen en gewesten. In Vlaanderen en Wallonië mag je maximaal 600 uur per jaar werken. In Brussel mag je niet meer dan 240 uur per kwartaal werken terwijl je in de Duitstalige gemeenschap onbeperkt mag werken met een studentenovereenkomst. Overschrijd je de gestelde limieten, dan verliezen je ouders het recht op kinderbijslag gedurende een volledig kwartaal.

Die grens van 240 uur in Brussel geldt niet voor de maanden juli, augustus en september. Tijdens dat derde kwartaal staat er dus geen beperking op je inkomsten, behalve als je in september niet opnieuw gaat studeren.

Ziekenfonds

Ben je jonger dan vijfentwintig en heb je nog steeds recht op kinderbijslag? Dan kan je bij het ziekenfonds van je ouders ingeschreven blijven als persoon ten laste.
Studeer je na je vijfentwintigste nog verder, dan moet je je zelf bij een ziekenfonds aansluiten als student. Je kan je ziekenfonds vrij kiezen. Vergeet dus niet de aanbiedingen te vergelijken.

Werk je als jobstudent met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten of met een ander arbeidscontract, dan kan je bij je ouders enkel als persoon ten laste ingeschreven blijven als je inkomsten niet hoger liggen dan een bepaald plafond. Win hierover informatie in bij het ziekenfonds van je ouders of het ziekenfonds van je keuze.

Weetje

Met de online toepassing Student@work kan je nagaan hoeveel dagen je nog als jobstudent mag werken. Je kan er ook een attest voor je toekomstige werkgever afdrukken als je in de loop van het jaar verandert.

Als jobstudent moet je dus drie grenzen in de gaten houden

  • De 600 uren per jaar voor je lagere sociale bijdragen
  • De verdiende bedragen in het oog houden (die hangen af van je persoonlijke situatie), zodat je nog fiscaal ten laste van je ouders blijft
  • 600 uur per jaar (Vlaanderen en Wallonië) of 240 uren per kwartaal (Brussel) zodat je ouders je kinderbijslag niet verliezen. Let wel: Hierop bestaan uitzonderingen.

Loonbrief voor studenten

Als je werkt als student, krijg je net zoals de andere werknemers een loonbrief. Daarop staat de volledige berekening van je bezoldiging, plus nog een aantal andere details. Volg deze link als je er meer over wil weten.