Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Stap voor stap beleggen met een beleggingsplan

Ben je op zoek naar een manier om regelmatig een kleiner bedrag te beleggen? Dan kan je kiezen voor een beleggingsplan.

De meeste beleggingsplannen zijn gebaseerd op periodiek beleggen.

Op deze pagina

Wat is periodiek beleggen?

Spaar je met een specifiek doel voor ogen, bijvoorbeeld voor je oude dag of voor je (klein)kind, dan schrijf je misschien maandelijks of driemaandelijks een bepaald bedrag over op een spaarrekening. Dat kan je vervangen door volgens hetzelfde ritme te gaan beleggen in één of meerdere beleggingsfondsen of in een tak 23-beleggingsverzekering met de bedoeling om een hoger rendement te behalen.

Je belegt dus regelmatig, voor een vast bedrag, ongeacht of de beurs nu hoog of laag staat. Omdat je op verschillende momenten belegt, krijg je gedurende de beleggingsperiode een gemiddelde aankoopkoers en verminder je het risico om alles op een slecht moment aan te kopen.

Hoe langer je de belegging kan voortzetten, hoe hoger de kans dat deze beleggingsstrategie zijn vruchten afwerpt. Een periode van 10 jaar of langer is al heel wat. Hoe langer de periode, hoe groter de kans dat tussentijdse schommelingen  kunnen opgevangen worden.

Hou er wel steeds rekening mee dat beleggen altijd een bepaald risico inhoudt en je geen garanties hebt dat je je investering sowieso terugkrijgt. Er gaan ook vaak kosten gepaard met beleggen. Die verminderen je reële rendement.

Weetje

Een periodieke belegging in fondsen die gespreid beleggen zou op lange termijn een positief rendement moeten opbrengen.

Hoe stel je een beleggingsplan op?

Voor je er aan begint moet je bank of de distributeur van het verzekeringsproduct je beleggersprofiel bepalen.

Vergeet niet dat een belegging altijd moet overeenstemmen met je persoonlijke situatie.

Daarna heb je twee opties:

 1. Je kiest zelf de fondsen waarin je periodiek wil beleggen.
 2. Je opteert voor een van de vele vaste beleggingsplannen van je bank, tussenpersoon of verzekeraar.

Je risicoprofiel zal geregeld opnieuw beoordeeld moeten worden. Aarzel niet om je bank of verzekeraar hieraan te herinneren. Je doelen veranderen doorheen de tijd en je risicoprofiel dus ook.

Wikifin-tips

 • Vraag, net als voor elke andere belegging, extra informatie aan je bank of tussenpersoon over de investeringen van het plan, de risico’s die eraan verbonden zijn evenals de voorwaarden van je beleggingsplan. Ze zijn beschreven in productfiches en prospectussen.
 • Investeer niet in producten die je niet goed kent of begrijpt.
 • Denk er ook aan te diversifiëren: leg niet alle eieren in één beleggingsmand.

Hoe vergelijk je beleggingsplannen?

Het aanbod aan beleggingsplannen is groot. Wil je vergelijken? Hou dan volgende zaken goed in het oog:

 • De jaarlijkse beheerskosten. De instap- en uitstapkosten zijn vaak laag of worden zelfs helemaal niet aangerekend. Er zijn daarentegen meestal wel jaarlijkse beheerskosten, die sterk kunnen variëren. Vergelijk ze zeker, want ze kunnen het rendement van je belegging gevoelig aantasten. Denk ook aan de kosten die sommige banken en tussenpersonen aanrekenen voor hun advies.
 • De kosten van de effectenrekening. Je hebt een dergelijke rekening nodig om je beleggingen te bewaren. Ze biedt er ook steeds een actueel overzicht van. Vergelijk daarom ook de kosten die er eventueel aan verbonden zijn. Sommige banken bieden een effectenrekening gratis aan, bij andere is ze betalend.
 • De voorwaarden en kosten om je fondsen vroegtijdig te verkopen of om beleggingen te verplaatsen naar een andere effectenrekening.
 • Hoeveel je moet storten. Vaak is het mogelijk om al met een periodieke storting van 25 euro in een beleggingsplan te stappen. Soms ligt het minimum hoger. Zorg ervoor dat het niet te hoog is voor jou.

25

Bij heel wat banken en verzekeraars kan je al een beleggingsplan voor 25 euro per maand afsluiten.

 • De flexibiliteit van je periodieke storting. Beleggingsplannen geven vaak de mogelijkheid om maandelijks of driemaandelijks te beleggen. Je kan als belegger deze periodiciteit meestal ook aanpassen. Bij sommige banken kan je zelfs je overschrijvingen stopzetten of extra stortingen doen als je dat wil. Omdat je vandaag niet weet hoe je financiële middelen er binnen tien of twintig jaar zullen uitzien, is het beter om voor een flexibele vorm te kiezen. Bekijk ook voor hoelang je je verbindt.
 • De waaier aan beleggingsfondsen waarin je kan investeren en de mogelijkheid om daarbij ook te kiezen voor fondsen die niet door de bank zelf worden uitgegeven. Door een groter aanbod kan je sterk differentiëren in je beleggingen en ze gemakkelijker laten aansluiten met je beleggersprofiel en je voorkeuren.