Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Waarom beleggen?

Op deze pagina

Beleggen om iets meer te krijgen?

Kom je iedere maand financieel goed rond en heb je een veilige spaarbuffer en wat geld dat je de komende jaren niet meteen nodig hebt? Dan kan je overwegen om een deel van je spaargeld te beleggen in de hoop er een betere opbrengst voor te krijgen. Toch start je maar beter doordacht en behoedzaam. Beleggen is meer risicovol dan sparen. Hou dat in het achterhoofd en wees eerlijk met jezelf over wat je een aanvaardbaar risico vindt voor je spaargeld.

Beleggen met een doel

Welk doel wens je te bereiken door een deel van je spaargeld te beleggen? Ben je louter op zoek naar een beter rendement dan dat van een spaarboekje of een termijnrekening? Of heb je concrete plannen zoals het kopen van een nieuwe auto, het aanleggen van je tuin of de aankoop van een tweede woning om te verhuren? Of wens je een extra inkomen als je met pensioen gaat of een grotere erfenis voor je kinderen later?

Er zijn duizend en één redenen om te beleggen, en er bestaan ook duizend en één producten om in te beleggen. Belangrijk is dat je beleggingsstrategie en -producten zo goed mogelijk aansluiten bij je verwachtingen en je beleggersprofiel. Bepaal voor jezelf hoeveel risico je wil nemen. En hou in gedachten: Een belegging met een hoge opbrengst betekent meestal ook een hoog risico en dus de mogelijkheid om (veel) geld te verliezen.

Wikifin-tips

 • Bepaal op voorhand je doel. Waarvoor wil je beleggen?
 • Bepaal voor je begint je beleggersprofiel.

Stel je de goede vragen bij beleggen

Alle risico's van een belegging inschatten, is erg moeilijk. Niemand weet exact wat de toekomst brengt.

Om het risico van een belegging goed in te schatten, moet je vooraf de juiste vragen stellen.

Is de verkoper van het product de uitgever?

De verkoper van een beleggingsproduct is niet per se degene die het beleggingsproduct gemaakt heeft of ervoor instaat dat je je geld terugkrijgt.

Het kan bijvoorbeeld erg goed gaan met de bank of de financieel tussenpersoon die je een belegging aan de hand heeft gedaan. Maar misschien is het niet het geval van de bank of de onderneming die je uiteindelijk moet terugbetalen. Dan is het belangrijk dat je ook controleert of die andere partij je vertrouwen en je geld waard is. In het geval er iets mis loopt, is het zij die je moet terugbetalen, niet degene die je het beleggingsproduct verkocht heeft.

Wat als je je geld voor de vervaldag terugwil?

Wanneer je je geld in spaar- en beleggingsproducten stopt, leg je het meestal vast voor een bepaalde termijn.

Maar stel dat je je geld toch sneller dan afgesproken nodig hebt. Dan kan je het bij de meeste beleggingsproducten toch vervroegd opvragen, al komen daar dan soms wel hoge kosten bij kijken. Ga voor je belegt na wat de voorwaarden zijn voor vervroegde verkoop.

Wat is de beleggingshorizon?

Koop je een beleggingsproduct voor een periode van meerdere jaren, bijvoorbeeld een staatsbon of een tak 21-spaarlevensverzekering, hou er dan rekening mee dat:

 • Wat vandaag een goede intrest lijkt, dat over twee jaar misschien niet meer is.
 • Je ook geen vat hebt op de evolutie van de inflatie gedurende die periode.
 • Indien je je geld toch vroeger nodig zou hebben, daar kosten aan verbonden zijn.
 • Je weet waarin je belegt. Soms beleg je in een product dat op zijn beurt in andere producten investeert. Je weet dan dat je rendement en risico afhangen van die andere, zogenaamd onderliggende producten. Meer informatie daarover vind je onder andere in de rubrieken fondsen of tak 23.

Neem je een wisselrisico?

Is (een deel van) de opbrengst van je belegging ook afhankelijk van de evolutie van een vreemde munt, dan hangt aan je beleggingsproduct ook een wisselrisico.

Voorbeeld: Stel dat je vandaag voor 1 euro 1,5 dollar krijgt. Je koopt voor 10 euro aan dollars en ontvangt dus 15 dollar.

Tien maanden later wens je de dollars opnieuw om te ruilen naar euro's. Ondertussen is de waarde van de euro gestegen ten opzichte van de dollar. Anders gezegd: de dollar is in waarde gezakt tegenover de euro. Voor 1 euro krijg je nu 1,88 dollar in plaats van 1,50 dollar. Dat wil zeggen dat je nu voor 15 dollar nog maar 7,98 euro ontvangt en niet langer 10 euro. Je hebt dus 2,02 verloren. Je kan dit risico uitsluiten door enkel in producten in euro te beleggen.

Wisselrisico's kunnen ook zorgen voor een extra opbrengst. In het voorbeeld zou dat het geval geweest zijn, indien de waarde van de dollar zou stijgen ten opzichte van de euro. Maak dus ook voor wisselkoersrisico's uit hoever je wil gaan en welke verliezen je aanvaardbaar vindt.

Let op: aandelen uitgegeven in euro kunnen ook wisselrisico's bevatten.

Voorbeeld: Je koopt aandelen van een internationale groep. Je betaalt er een bedrag in euro voor.

De groep heeft echter veel activiteiten in België maar ook in de Verenigde Staten. Daardoor is het rendement van je aandelen onrechtstreeks mede afhankelijk van de wisselkoers tussen de euro en de dollar. Want de groep moet zijn Amerikaanse opbrengsten of verliezen in de Verenigde Staten omzetten van dollars naar euro's.

Wat zijn de kosten?

Er bestaat een waaier aan kosten die je op een of andere manier betaalt als je belegt: instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, transactiekosten, bewaarkosten... Besteed voldoende aandacht aan de informatie die je krijgt over de verschillende kosten. Vraag hierover openheid aan je bankier of financieel tussenpersoon. Want deze kosten hebben een invloed op je rendement. Ook voor de belastingen geldt dat.  

Wikifin-tips

 • Bepaal je beleggingsobjectieven en je beleggersprofiel.
 • Informeer je over wie uiteindelijk je belegging moet terugbetalen. Staat die er financieel wel goed voor?
 • Hou er rekening mee dat een belegging voor een vooraf bepaalde vaste periode niet zomaar vroeger zonder extra kosten kan opgezegd worden.
 • Kijk uit voor de invloed van wisselrisico’s op je beleggingen.
 • Vraag je bankier of financieel tussenpersoon een duidelijk overzicht van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die je betaalt.