Waarom bij verschillende kredietverstrekkers langsgaan?

Misschien heb je een rekening bij een bank of zelfs verschillende banken. Win daar eerst informatie in. Ga daarna langs bij andere instellingen. Zo kan je niet alleen vergelijken, maar ook de concurrentie laten spelen.

Werkwijze

Wie consumenten hypothecaire kredieten aanbiedt, moet een ‘prospectus’ aanbieden. Met dat (standaard) voorlichtingsdocument kan je de verschillende kredietformules vergelijken. Ook een vergelijking met de formules van andere kredietverstrekkers is mogelijk.

Het document beschrijft de verschillende types hypothecaire kredieten waarvoor je bij de instelling terecht kan, de gehanteerde intrestvoeten, de omstandigheden waarin die rentevoeten kunnen schommelen, de kosten en schadevergoedingen die de kredietverstrekker kan eisen enz. Dat document is gratis.

Zo beschik je over een eerste instrument om verschillende hypothecaire kredieten te vergelijken. Het gaat wel om een algemene vergelijking, die geen rekening houdt met jouw persoonlijke situatie.

Met een simulatie kan je een meer gedetailleerde vergelijking maken, op basis van jouw persoonlijke situatie.

In principe kan je voor een eerste simulatie langsgaan bij jouw bank of gewoon onze IMMOsimulator gebruiken. Die houden rekening met het bedrag dat je wil lenen, de looptijd van de lening en jouw keuze voor een vaste of variabele rentevoet. Doe gerust verschillende simulaties, zodat je deze parameters kan laten variëren.

Sinds 1 april 2017 zijn banken verplicht om bij een aanvraag voor een hypothecaire lening - woningkrediet – een informatiefiche te bezorgen met de belangrijkste informatie over het aanbod die aangepast is aan jouw persoonlijke situatie. Die fiche heet een ESIS fiche (European Standardised Information Sheet) en bevat een aantal standaardgegevens die door de EU worden opgelegd. De gegevens zijn voor alle banken dezelfde waardoor het voor de klant makkelijker wordt om de voorstellen van verschillende banken te vergelijken. Een bank moet de ESIS fiche bezorgen wanneer ze een aanbod of een offerte doet. Dit brengt dossierkosten met zich mee. Zolang als je enkel een – gratis - simulatie vraagt, is ze niet verplicht een ESIS fiche te geven. Vraag er toch naar wanneer je om een simulatie vraagt. Met zo’n fiche kan je verschillende voorgestelde kredietformules met elkaar eenvoudiger vergelijken.

Let op: een simulatie is geen offerte! Vraag je een offerte, dan zullen jouw dossierkosten worden aangerekend. Simulaties zijn kosteloos.

Het JKP

De meest interessante informatie op die ESIS informatiefiche is het Jaarlijks KostenPercentage of JKP. Het JKP geeft in een oogopslag weer hoeveel je woningkrediet in totaal bij de bank kost. Het wordt uitgedrukt als een soort intrestvoet maar het omvat meer dan enkel de intresten op het krediet. Daarom ligt het ook hoger dan de intrestvoet.

Waarom ligt het JKP hoger dan de intrestvoet die de bank jou biedt? Naast de intresten betaal je ook andere kosten (m.u.z. van notariskosten) en extra’s bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Denk maar aan de dossierkosten, commissielonen, de kosten voor de hypothecaire inschrijving of ook de kosten van een deskundigenverslag (bv. schatting). Bovendien geeft de bank vaak korting op haar tarief voor het woningkrediet als je een brand- en de schuldsaldoverzekering bij haar afsluit. Dat mag. Deze bijkomende verzekeringskosten worden mee opgenomen in de kosten en uitgedrukt in het JKP. Zo kan je gemakkelijk voorstellen van verschillende banken vergelijken. Het JKP voor jouw dossier is gebaseerd op de voorwaarden die de bank jou aanbiedt en niet op de 'officiële' tarieven die de bank afficheert.

Let op! Wanneer je een woning aankoopt met een woningkrediet zijn er nog andere kosten waar je rekening mee moet houden en die niet in het JKP zijn opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het ereloon van de notaris of aan de registratierechten die de fiscus aanrekent. Om een goed zicht te krijgen op de totale kosten van je woningproject, kan je altijd de IMMOsimulator van Wikifin gebruiken.

Onderhandel vóór je je ergens toe verbindt

Je hebt nu verschillende kredietsimulaties in handen. Analyseer ze aandachtig vóór je de interessantste selecteert! En dan is het tijd om te onderhandelen. Vaak proberen kredietverstrekkers zich aan te passen aan de voorwaarden die je door concurrerende instellingen worden aangeboden.

De Wikifin-tips

  • Ga niet alleen langs bij jouw bank, maar ook bij andere financiële instellingen en kredietverstrekkers. Je kan dan de concurrentie laten spelen.
  • Vergelijk geen appelen met peren: vraag aan de verschillende kredietinstellingen gelijkaardige simulaties.
  • Vraag enkel een offerte bij de instelling die je het meest interesseert. Voor elke offerte die na een vraag om informatie wordt opgemaakt, worden dossierkosten aangerekend. Vraag liever een simulatie!