Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Hoe hypotheekleningen vergelijken?

Op deze pagina

Misschien heb je een rekening bij een bank of zelfs verschillende banken. Win daar eerst informatie in. Ga daarna langs bij andere kredietinstellingen of tussenpersonen in woonkredieten. Zo kan je de concurrentie laten spelen.

Prospectus, simulaties, ESIS-fiche: een kort overzicht

Wie aan particulieren hypothecaire kredieten aanbiedt, moet een "prospectus" opmaken. Met dat standaard en gratis voorlichtingsdocument kan je de kredietformules vergelijken. Het document bevat onder meer:

 • Een beschrijving van de types hypothecaire kredieten waarvoor je bij de instelling terecht kan
 • De gehanteerde intrestvoeten
 • De omstandigheden waarin die rentevoeten kunnen wijzigen
 • De kosten en schadevergoedingen die de kredietverstrekker kan eisen
 • Enz.

Dit document houdt geen rekening met je persoonlijke situatie.
Met een simulatie kan je een meer gedetailleerde vergelijking maken.

Een eerste simulatie kan je gemakkelijk maken met de IMMOsimulator van Wikifin. Die houdt rekening met het bedrag dat je wil lenen, de looptijd van de lening en je keuze voor een vaste of variabele rentevoet. Doe gerust meerdere simulaties, zodat je de verschillende mogelijkheden kan bekijken.

Je kan ook simulaties aan je bank vragen.

Bij een aanvraag voor een hypothecaire lening zijn de kredietverleners of tussenpersonen ook verplicht om je een informatiefiche te bezorgen met de belangrijkste informatie over het aanbod dat aangepast is aan je persoonlijke situatie. Ze heet de ESIS-fiche. ESIS staat daarbij voor European Standardised Information Sheet.

De fiche bevat een aantal standaardgegevens die door de Europese Unie worden opgelegd. Ze zijn voor alle kredietverleners en tussenpersonen ook hetzelfde. Dat maakt het makkelijker om de aanbiedingen te vergelijken.

Let wel: enkel in het geval je een offerte aanvraagt, is de kredietverlener verplicht je een ESIS-fiche te bezorgen. Bij een gratis simulatie geldt deze verplichting niet.

  Weetje

  Een simulatie is geen offerte. Vraag je een offerte en aanvaard je die, dan kunnen je dossierkosten worden aangerekend. Simulaties zijn kosteloos.

  Het JKP

  Een van de meest interessante inlichtingen op die ESIS-informatiefiche is het Jaarlijks KostenPercentage of JKP. Dat geeft in een oogopslag weer hoeveel je woningkrediet in totaal kost.

  Weetje

  Dankzij het JKP kan je appels met appels vergelijken, omdat het dezelfde informatie van verschillende kredietverleners vergelijkt, en omdat je de totale kost van een lening op jaarbasis verkrijgt.

  Het JKP omvat meer dan enkel de intresten op het krediet. Het houdt ook rekening met de dossierkosten, commissielonen, de kosten voor de hypothecaire inschrijving en de kosten van een deskundigenverslag. Tevens houdt het rekening met bijkomende verzekeringen zoals de woningverzekering of de schuldsaldoverzekeringDaarom ligt het JKP ook hoger dan de “eenvoudige” intrestvoet die kredietverleners gebruiken. Het JKP moet gebaseerd zijn op de voorwaarden die de kredietverlener je aanbiedt en niet op de "officiële" tarieven.

  Let wel. Een aantal kosten zijn niet in het JKP opgenomen. Denk aan het ereloon van de notaris of aan de registratierechten.

  Om een goed zicht te krijgen op de totale kosten van je woningproject, kan je altijd de IMMOsimulator van Wikifin gebruiken.

  Onderhandel vóór je je ergens toe verbindt

  Analyseer de verschillende kredietsimulaties die je kreeg. Daarna is het tijd om te onderhandelen. Vaak proberen kredietverstrekkers zich aan te passen aan de voorwaarden die door concurrentie worden geboden.

  Wikifin-tips

  • Ga niet alleen langs bij je eigen bank, maar ook bij andere kredietinstellingen en krediettussenpersonen. Je kan dan de concurrentie laten spelen.
  • Vergelijk geen appelen met peren: vraag aan de verschillende kredietinstellingen gelijkaardige simulaties.
  • Vraag enkel een offerte bij de instelling die je het meest interesseert. Voor elke offerte die na een vraag om informatie wordt opgemaakt, kunnen dossierkosten aangerekend worden.