Andere vormen van waarborgen

Hypothecair mandaat

Om de kosten van een hypotheek te vermijden, kan u de kredietverstrekker een hypothecair mandaat aanbieden. Daarmee kan hij op elk moment een hypotheek afsluiten wanneer hij dat nuttig vindt, zonder u daarin te kennen.

Zolang de kredietverstrekker geen hypotheek neemt, moet u dus geen hypotheekkosten betalen. Die kosten spaart u uit. Let op: tegenwoordig levert een lening u enkel fiscale voordelen op als ze door een hypotheek gewaarborgd wordt. Een lening met een hypothecair mandaat als waarborg komt niet in aanmerking voor fiscale voordelen. Een lening gewaarborgd door een hypothecair mandaat wordt dan ook meestal enkel afgesloten als de eigenaar geen belastingvoordelen meer kan krijgen. Dat is bv. het geval voor de aankoop van een tweede verblijf.

Soms wordt ook geopteerd voor de combinatie van een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat.

Borgstelling: anderen (al dan niet familieleden) kunnen beloven uw lening in uw plaats af te betalen als u dat niet meer kan. Men zegt dan dat ze zich voor u borgstellen. Dat gebeurt door de ondertekening van een zogenaamde ‘borgakte’ in het voordeel van de kredietverstrekker. 

Pand: soms volstaat de waarde van het eigendom dat u als waarborg geeft niet om een lening te krijgen. In dat geval kan de kredietverstrekker u vragen om bijvoorbeeld uw effectenportefeuille (met bv. obligaties, aandelen en dergelijke) in pand te geven om het verschil te overbruggen. Wie de waardepapieren in pand geeft, blijft de eigenaar. Als hij de lening niet meer zou afbetalen, dan kan de kredietverstrekker (na het vervullen van een aantal formaliteiten) de waardepapieren verkopen om het krediet terugbetaald te krijgen.

Een voorbeeld

U vindt het huis van uw dromen. De vraagprijs is 200.000 euro en de door de bank aangestelde schatter bevestigt die waarde. De bank wil u 80% van het bedrag, of 160.000 euro lenen. U vraagt een krediet van 200.000 euro. Er is dus 40.000 euro aan waarborgen te weinig. U vraagt hulp aan uw ouders. Zij zijn bereid kasbons bij uw bank in pand  te geven ter waarde van 40.000 euro. De bank beschikt dan over 160.000 euro (waarde van de hypotheek ) + 40.000 euro (pand op de kasbons van uw ouders) aan waarborgen. Op basis daarvan staat ze u een krediet voor 200.000 euro toe. Zo kan u het huis kopen dat u wil.

De Wikifintip

  • Denk goed na vóór u iemand uit uw directe omgeving vraagt om borg te staan voor uw krediet. Vraag u af of u nog wel op dezelfde manier met elkaar zal kunnen omgaan als die persoon op een dag effectief voor uw schulden moet opdraaien.