Andere vormen van waarborgen

Hypothecair mandaat

Om de kosten van een hypotheek te vermijden, kan je de kredietverstrekker een hypothecair mandaat aanbieden. Daarmee kan hij op elk moment een hypotheek afsluiten wanneer hij dat nuttig vindt, zonder je daarin te kennen.

Zolang de kredietverstrekker geen hypotheek neemt, moet je dus geen hypotheekkosten betalen. Die kosten spaar je uit. Let op: tegenwoordig levert een lening je enkel fiscale voordelen op als ze door een hypotheek gewaarborgd wordt. Een lening met een hypothecair mandaat als waarborg komt niet in aanmerking voor fiscale voordelen. Een lening gewaarborgd door een hypothecair mandaat wordt dan ook meestal enkel afgesloten als de eigenaar geen belastingvoordelen meer kan krijgen. Dat is bv. het geval voor de aankoop van een tweede verblijf.

Er kan ook geopteerd worden voor de combinatie van een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat.

Borgstelling

Anderen (al dan niet familieleden) kunnen beloven jouw lening in jouw plaats af te betalen als je dat niet meer kan. Men zegt dan dat ze je voor jou borgstellen. Dat gebeurt door de ondertekening van een zogenaamde ‘borgakte’ in het voordeel van de kredietverstrekker. 

Pand

Soms volstaat de waarde van het eigendom dat je als waarborg geeft niet om een lening te krijgen. In dat geval kan de kredietverstrekker je vragen om bijvoorbeeld jouw effectenportefeuille (met bv. obligaties, aandelen en dergelijke) in pand te geven om het verschil te overbruggen. Wie de waardepapieren in pand geeft, blijft de eigenaar. Als hij de lening niet meer zou afbetalen, dan kan de kredietverstrekker (na het vervullen van een aantal formaliteiten) de waardepapieren verkopen om het krediet terugbetaald te krijgen.

Een voorbeeld

Je vindt het huis van jouw dromen. De vraagprijs is 200.000 euro en de door de bank aangestelde schatter bevestigt die waarde. De bank wil je 80 % van het bedrag, of 160.000 euro lenen. Je vraagt een krediet van 200.000 euro. Er is dus 40.000 euro aan waarborgen te weinig. Je vraagt hulp aan jouw ouders. Zij zijn bereid kasbons bij jouw bank in pand  te geven ter waarde van 40.000 euro. De bank beschikt dan over 160.000 euro (waarde van de hypotheek) + 40.000 euro (pand op de kasbons van jouw ouders) aan waarborgen. Op basis daarvan staat ze je een krediet voor 200.000 euro toe. Zo kan je het huis kopen dat je wil.

De Wikifin-tip

  • Denk goed na vóór je iemand uit jouw directe omgeving vraagt om borg te staan voor jouw krediet. Vraag je af of je nog wel op dezelfde manier met elkaar zal kunnen omgaan als die persoon op een dag effectief voor jouw schulden moet opdraaien.