Wat is het rendement van een aandeel?

In tegenstelling tot spaarproducten zoals een spaarrekening of een kasbon weet je bij een aandelenbelegging nooit vooraf welk rendement je zal behalen.

Het rendement van een belegging in aandelen hangt van drie tot vier factoren af:

1. Verschil tussen aan- en verkoopprijs

Als je een aandeel verkoopt tegen een hogere prijs dan de prijs die je betaalde om het te kopen, dan boek je een meerwaarde. In het tegenovergestelde geval boek je een minwaarde.

Als je bv. 40 euro hebt betaald voor een aandeel en het vervolgens voor 44 euro verkoopt, dan boek je een meerwaarde van 10 %. Let op, die 10 % is slechts een deeltje van jouw rendement. Er zijn namelijk nog andere factoren die bepalen hoeveel je netto zal verdienen aan een aandeel. 

2. Dividend

Als aandeelhouder ben je voor een stukje mede-eigenaar van de onderneming. Een onderneming die winst maakt kan beslissen om zijn winst of een gedeelte ervan uit te keren aan haar eigenaars, de aandeelhouders, jij dus. Het uitkeren van die winst gebeurt in de vorm van een dividend. De totaal uit te keren winst wordt gedeeld door het totaal aantal aandelen en zo ontvang je een dividend per aandeel dat je bezit.

Voorbeeld

Stel dat een onderneming 100 000 aandelen heeft uitstaan en dat je er daar 1 000 van bezit. Als deze onderneming dan beslist om 200 000 euro van de winst uit te keren, dan krijg je 2 euro dividend per aandeel dat je bezit. Als je dan bv. een aandeel dat je kocht tegen 40 euro 4 jaar later verkoopt tegen 44 euro en 4 keer een dividend van 2 euro hebt opgestreken, verhoogt dat dividend het rendement van jouw belegging.

Let op! Een onderneming is niet verplicht dividenden uit te keren. Het nochtans zeer winstgevende Apple heeft bv. van 1995 tot 2011 geen dividend uitgekeerd. Dat gebeurde pas opnieuw in augustus 2012.

3. Kosten en belastingen

Je moet uiteraard ook rekening houden met kosten die bij aandelentransacties, kopen en verkopen, horen. Het gaat niet alleen om de wettelijke beurstaks, maar ook om de vergoeding die jouw bank of beursvennootschap je aanrekent: het commissieloon of de makelaarskosten. Het beheer van de effectenrekening waarop je aandelen staan kost ook geld, het zogenaamde bewaarloon.

Naast deze kosten is er ook nog de belasting die je moet betalen op het dividend dat je eventueel krijgt. Op Belgische aandelen is een dividendbelasting van 30 % van kracht. Dat betekent dat een dividend van bv. 20 euro je 14 euro netto oplevert.

4. De wisselkoersevolutie

Ook de munt of valuta van je aandeel heeft een impact op het rendement. Stel: je koopt vandaag een Amerikaans aandeel voor 40 dollar en je verkoopt het over zeven jaar voor 44 dollar. Als de waarde van de dollar tegenover de euro ondertussen is gewijzigd, heeft die wijziging uiteraard ook een invloed op jouw rendement.

De wisselkoers kan een belangrijke risicofactor zijn bij aandelen in valuta waarvan de koers sterk kan schommelen. Op het rendement van aandelen in jouw eigen valuta heeft de wisselkoersevolutie minder impact.

De Wikifin-tips

  • Hou voor de berekening van jouw rendement rekening met de vier factoren die het rendement bepalen.
  • Als een onderneming geen dividend uitkeert, betekent dit niet dat je weinig rendement haalt.