Wat is het rendement van een aandeel?

In tegenstelling tot spaarproducten zoals een spaarrekening of een kasbon weet u bij een aandelenbelegging nooit vooraf welk rendement u zal behalen. Het rendement van een belegging in aandelen hangt van drie tot vier factoren af.

1. Verschil tussen aan- en verkoopprijs, de waardestijging

Als u een aandeel verkoopt tegen een hogere prijs dan de prijs die u betaalde om het aandeel te kopen, dan boekt u een meerwaarde. In het tegenovergestelde geval boekt u een minwaarde.

Als u bv. 40 euro hebt betaald voor een aandeel en het vervolgens voor 44 euro verkoopt, dan boekt u een meerwaarde van 10%. Let op, die 10% is slechts een deeltje van uw rendement. Er zijn namelijk nog andere factoren die bepalen hoeveel u netto zal verdienen aan een aandeel. 

2. Dividend

Als aandeelhouder bent u voor een stukje mede-eigenaar van het bedrijf. Een bedrijf dat winst maakt kan beslissen om zijn winst of een gedeelte ervan uit te keren aan zijn eigenaars, de aandeelhouders, u dus. Het uitkeren van die winst gebeurt in de vorm van een dividend. De totaal uit te keren winst wordt gedeeld door het totaal aantal aandelen en zo ontvangt u een dividend per aandeel dat u bezit.

Voorbeeld

Stel dat een bedrijf 100 000 aandelen heeft uitstaan en dat u daar 1 000 van bezit. Indien dat bedrijf dan beslist om 200 000 euro van de winst uit te keren, dan krijgt u 2 euro dividend per aandeel dat u bezit. Als u dan bv. een aandeel dat u kocht tegen 40 euro 4 jaar later verkoopt tegen 44 euro en 4 keer een dividend van 2 euro hebt opgestreken, verhoogt dat dividend het rendement van uw belegging.

Let op! Een bedrijf is niet verplicht dividenden uit te keren. Het nochtans zeer winstgevende Apple heeft bv. van 1995 tot 2011 geen dividend uitgekeerd. Dat gebeurde pas opnieuw in augustus 2012.

3. Kosten en belastingen

U moet uiteraard ook rekening houden met kosten die bij aandelentransacties, kopen en verkopen, horen. Het gaat niet alleen om de wettelijke beurstaks, maar ook om de vergoeding die uw bank of beursvennootschap u aanrekent: het commissieloon of de makelaarskosten. Het beheer van de effectenrekening  waarop uw aandelen staan kost ook geld, het zogenaamde bewaarloon.

Naast deze kosten is er ook nog de belasting die u moet betalen op het dividend dat u eventueel krijgt. Op Belgische aandelen is een dividendbelasting van 30% van kracht. Dat betekent dat een dividend van bv. 20 euro netto u 14 euro oplevert.

4. De wisselkoersevolutie

Ook de munt of valuta van uw aandeel heeft impact op het rendement. Stel: u koopt vandaag een Amerikaans aandeel voor 40 dollar en u verkoopt het over zeven jaar tegen 44 dollar. Indien de waarde van de dollar tegenover de euro ondertussen wijzigde, heeft die wijziging uiteraard ook een invloed op uw rendement.

De wisselkoers kan een belangrijke risicofactor zijn bij aandelen in munten waarvan de koers sterk kan schommelen. Op het rendement van aandelen in uw eigen munt heeft de wisselkoersevolutie minder impact.

De Wikifintips

  • Hou voor de berekening van uw rendement rekening met de vier factoren die het rendement bepalen.
  • Als een bedrijf geen dividend uitkeert, betekent dit niet dat u weinig rendement haalt.