Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat is een effectenrekening?

Op een effectenrekening worden de aandelenobligaties of fondsen die je kocht bijgehouden en beheerd. Niet alleen banken bieden ze aan, ook instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggen zoals beursvennootschappen of vermogensbeheerders doen dat.

Je kan een effectenrekening openen bij een bank of andere financiële instelling, zonder dat je daar een zicht- of spaarrekening hebt.

Lees voordat je een effectenrekening opent goed de informatiefiche om de voorwaarden en tarieven te kennen. Vergelijk ze met die van andere instellingen om de rekening te vinden die het voordeligst is en het best bij je behoeften past.

Op deze pagina

Hoe open je een effectenrekening?

Om een effectenrekening te openen, kan je langsgaan bij de instelling van je keuze. Je moet daarbij je identiteitskaart bij je hebben.

Sommige instellingen bieden ook de mogelijkheid om via het internet een effectenrekening te openen. Je moet dan een fotokopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart en een bewijs van woonplaats opsturen.

Normaal gezien open je een effectenrekening bij de instelling waar je je beleggingen doet.

Een klant is op afspraak bij zijn vrouwelijke bankier

Hoe werkt een effectenrekening?

Na de aankoop van je beleggingen zoals aandelen, obligaties of fondsen zie je ze op je effectenrekening verschijnen.

De effectenrekening biedt je daardoor een overzicht van je beleggingsportefeuille, waardoor je die makkelijker kan beheren.

De dividenden en intresten op je beleggingen worden meestal automatisch gestort op het cashgedeelte van de effectenrekening.

Je krijgt meestal toegang tot je effectenrekening via mobiel- en internetbankieren.

Via internet heb je steeds een recent overzicht van de toestand op je effectenrekening. Daarnaast stuurt jouw financiële instelling, per kwartaal en per jaar, rekeninguittreksels met een overzicht van de beleggingen op jouw effectenrekening.

Wat gebeurt er als mijn bank failliet zou gaan?

Je blijft steeds de eigenaar van de effecten op je rekening. Je beschikt daarbij ook over een rechtstreeks revindicatierecht als je bank of beursvennootschap failliet zou gaan. Dit houdt in dat de curator je de effecten moet teruggegeven. Ze behoren niet tot de activa van een eventueel faillissement.

Mocht je na teruggave van alle beschikbare effecten ondanks alles sommige van je beleggingen toch niet terugkrijgen, dan kan je voor deze een beroep doen op het Beschermingsfonds. Dat vergoedt je dan tot 20 000 euro per persoon en per financiële instelling.

Dergelijke situatie kan zich in principe enkel voordoen in geval van administratieve fouten of andere onregelmatigheden.

Wikifin-tips

  • Lees goed de infofiche van jouw effectenrekening na om de voorwaarden en tarieven te kennen. Vergelijk de tarieven en voorwaarden van verschillende financiële instellingen om de rekening te vinden die het voordeligst is en het best bij jou past.
  • Hou bij de keuze van je effectenrekening rekening met de tarieven van de effectenrekening en met de producten en diensten die door de instelling in kwestie worden aangeboden.