Stap voor stap beleggen met een beleggingsplan

Je hebt niet voldoende tijd om de beurs dagelijks op te volgen? Je bent op zoek naar een manier om regelmatig een kleiner bedrag te investeren? Je wil beleggen in een belegging waar je ’s nachts niet van hoeft wakker te liggen? Of, je verkiest wat extra aandelen in je beleggingsportefeuille toe te voegen?

Als je een lange beleggingshorizon hebt, dan kan je kiezen voor een periodieke belegging via een beleggingsplan. Vandaag de dag bieden financiële instellingen zeer diverse mogelijkheden.  Wikifin geeft enkele tips zodat je een passende keuze voor jezelf kan maken.

Wat is periodiek beleggen?

Wie spaart met een specifiek doel voor ogen, bijvoorbeeld voor je oude dag of voor je (klein)kind z’n toekomst te verzekeren, schrijft vaak maandelijks of driemaandelijks een bepaald bedrag over.

In plaats van dat geld over te schrijven naar een spaarrekening, bestaat de mogelijkheid om op hetzelfde ritme te gaan beleggen: je kan maandelijks of driemaandelijks geld beleggen in een of meerdere beleggingsfondsen of in een tak 23. Dat is wat men noemt, periodiek beleggen.

Je belegt regelmatig, voor een vast bedrag, of de beurs nu hoog of laag staat. Omdat je op verschillende momenten belegt, krijg je gedurende de periode waarin je belegt een gemiddelde aankoopkoers en verminder je het risico om op een slecht moment te kopen.

Hoe langer je je belegging kan aanhouden, hoe meer kans dat deze beleggingsstrategie zijn vruchten afwerpt. Een periode van 18 jaar of langer, is al heel wat: op enkele zeldzame uitzonderingen na (Japanse aandelen vanaf 1990 bijvoorbeeld) heeft periodiek beleggen op zo’n lange termijn positieve rendementen opgeleverd. Als je voor je (klein)kind belegt vanaf de geboorte, of je begint voor je oude dag te beleggen nog voor je veertigste verjaardag, dan kun je bijvoorbeeld spreken over een lange beleggingshorizon.

Hou er wel steeds rekening mee dat beleggen altijd een bepaald risico inhoudt en je geen garanties krijgt dat je je investering sowieso terug hebt. Er gaan ook vaak kosten gepaard met beleggen. Zij verminderen het reële rendement van je investering.

Hoe stel je een beleggingsplan samen?

Vooraleer je begint met beleggen, stel jezelf de vraag hoe je met risico’s omgaat, denk aan wat jij precies nodig hebt en bepaal je beleggingshorizon. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag of je ermee om kan dat je belegging verlieslatend is of je inbreng zelfs helemaal verdwenen is. Bedenk ook hoe lang je het geld dat je investeert, kan missen.

Om een beleggingsplan samen te stellen, kan je zelf de fondsen kiezen, maar je kan ook voor een van de vele vaste beleggingsplannen van je bank, tussenpersoon of verzekeraar kiezen. De bank, de tussenpersoon of de verzekeraar zal via een vaste overschrijving, (meestal) maandelijks, beleggen in een (reeks van) beleggingsfonds(en) of een tak 23, rekening houdend met jouw keuze.

Vergeet niet dat een belegging altijd in overeenstemming moet zijn met je risicoprofiel. Denk eraan om ook tussentijds je risicoprofiel te evalueren. Een risicoprofiel verandert doorheen de jaren.

Bij het kiezen van een beleggingsplan kan je ook steeds het advies vragen aan je bank, tussenpersoon of verzekeraar.

Zoals voor elke belegging, vraag je best extra informatie aan je bank of tussenpersoon over de investeringen van het plan en de risico’s die eraan verbonden zijn (productfiche, prospectus, …). Investeer niet in producten die je niet goed kent of begrijpt. Denk er ook aan te diversifiëren. Met andere woorden: leg niet alle eieren in één beleggingsmand.

Hoe beleggingsplannen vergelijken?

Het aanbod aan beleggingsplannen is groot. Wil je vergelijken? Hou dan volgende zaken goed in het oog:

  • De kosten: de instap- en uitstapkosten zijn vaak laag of ze worden zelfs helemaal niet aangerekend. Er zijn daarentegen meestal jaarlijkse beheerskosten die van aanbieder tot aanbieder sterk kunnen variëren. Vergelijk die jaarlijkse beheerskosten zeker, want ze kunnen het rendement van je belegging gevoelig aantasten. Denk ook aan de kosten die sommige banken en tussenpersonen aanrekenen voor hun advies.
  • De kosten van de effectenrekening: je hebt een effectenrekening nodig om je beleggingen te bewaren en om steeds een actueel overzicht te hebben. Vergelijk ineens de kosten verbonden aan een effectenrekening. Sommige banken bieden een effectenrekening gratis aan. Maar, soms rekenen ze hiervoor een kost aan en vragen ze ook bewaringskosten voor het parkeren van jouw beleggingen op zo’n effectenrekening.
  • De voorwaarden en kosten om je fondsen vroegtijdig te verkopen of om beleggingen te verplaatsen naar een andere effectenrekening: om beleggingen te verkopen, zal je wellicht kosten moeten betalen. Als je je beleggingen bij een andere bank wil bewaren, zal je misschien kosten moeten betalen om die transfereren naar een effectenrekening bij een andere bank.
  • Hoeveel je mag storten: het is vaak mogelijk om al in een beleggingsplan te stappen voor een periodieke storting van 25 euro. Soms is het minimum dat gevraagd wordt hoger. Zorg ervoor dat dat minimumbedrag niet te hoog is voor jou.
  • De flexibiliteit bij periodiek beleggen: beleggingsplannen geven vaak de mogelijkheid om maandelijks of driemaandelijks te gaan investeren, en je kan als belegger deze periodiciteit meestal aanpassen. Bij sommige banken kan je zelfs je overschrijvingen te allen tijde stopzetten of je kan extra stortingen doen wanneer je dat wil. Bekijk hoe flexibel het aangeboden plan is. Omdat je vandaag niet weet hoe je financiële middelen er in de toekomst zullen uitzien, is het beter om voor een flexibele vorm te kiezen. Bekijk ook voor hoelang je je engageert.
  • De waaier aan beleggingsfondsen waarin je kan investeren en de mogelijkheid om in andere fondsen dan de 'huisfondsen' te investeren: door dat grote aanbod kan je sterk differentiëren in je beleggingen en je belegging gemakkelijk laten aansluiten met je risicoprofiel en je voorkeuren als belegger.