De kasbon

Als u een kasbon koopt, leent u eigenlijk geld uit aan uw bank. In ruil voor uw geld, betaalt de bank u intrest op vaste momenten gedurende de looptijd van de kasbon. Hierop betaalt u belastingen: de roerende voorheffing. Op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van het geleende geld door de bank. We overlopen de kenmerken van een kasbon.

Verschillende soorten kasbons

De kasbon verschilt naargelang de looptijd, die varieert van 1 tot 15 jaar. Meestal is er een minimumbedrag vereist. Daarnaast verschilt de intrest en de uitbetaling ervan tussen verschillende kasbons.

  • Gewone kasbons: de rente is onveranderlijk en u  krijgt jaarlijks uw intrest. 
  • Een variant hierop zijn de kasbons met periodieke rente: u krijgt op regelmatige tijdstippen intrest (bv. maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks). Dit is handig als u regelmatige inkomsten wilt.
  • Kapitalisatiebons: de intrest wordt niet jaarlijks uitbetaald, maar hij wordt bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat hij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengt. Op de eindvervaldag  ontvangt u dan uw kapitaal en alle intresten samen.
  • Kasbons met progressieve rente: u krijgt jaarlijks intrest uitbetaald maar de intrestvoet stijgt met de tijd.

Hoe koopt of verkoopt u kasbons?

U kan bij uw bank op elk moment intekenen op een kasbon. Als u voor de einddatum uw kasbons wil verkopen, kan uw  bank ze terugkopen (opgelet: ze is niet verplicht). De waarde die u dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat u uw startkapitaal zal recupereren.

Wat brengt een kasbon op?

De intrestvoet van uw kasbon ligt vast wanneer u hem aankoopt, dus u weet precies wat hij gaat opbrengen. Dit is een bruto intrestvoet. U moet hiervan nog 30% roerende voorheffing - of belastingen - aftrekken om de opbrengst uit uw kasbon te berekenen.

De Wikifintips

  • Het rendement van een kasbon wordt steeds aangeduid met de bruto intrestvoet. Uw bank moet hiervan nog wel 30% roerende voorheffing van afhouden.
  • Bent u zeker dat u uw geld voor de looptijd van uw kasbon niet nodig hebt? Als u uw kasbon vroeger van de hand doet, zal dit meestal het rendement van uw belegging aantasten.