De kasbon

Als je een kasbon koopt, leen je eigenlijk geld uit aan jouw bank. In ruil voor jouw geld, betaalt de bank je intrest op vaste momenten gedurende de looptijd van de kasbon. Hierop betaal je belastingen: de roerende voorheffing. Op de eindvervaldag heb je recht op de terugbetaling van het geleende geld door de bank. We overlopen de kenmerken van een kasbon.

Verschillende soorten kasbons

De kasbon verschilt naargelang de looptijd, die varieert van 1 tot 15 jaar. Meestal is er een minimumbedrag vereist. Daarnaast verschilt de intrest en de uitbetaling ervan tussen verschillende kasbons.

  • gewone kasbons: de rente is onveranderlijk en je krijgt jaarlijks jouw intrest; 
  • kasbons met periodieke rente: je krijgt op regelmatige tijdstippen intrest (bv. maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks). Dit is handig als je regelmatige inkomsten wilt;
  • kapitalisatiebons: de intrest wordt niet jaarlijks uitbetaald, maar hij wordt bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat hij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengt. Op de eindvervaldag  ontvang je dan jouw kapitaal en alle intresten samen;
  • kasbons met progressieve rente: u krijgt jaarlijks intrest uitbetaald maar de intrestvoet stijgt met de tijd.

Hoe koop of verkoop je kasbons?

Je kan bij jouw bank op elk moment intekenen op een kasbon. Als je voor de einddatum jouw kasbons wil verkopen, kan jouw  bank ze terugkopen (opgelet: ze is niet verplicht). De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je jouw startkapitaal zal recupereren.

Wat brengt een kasbon op?

De intrestvoet van jouw kasbon ligt vast wanneer je hem aankoopt, dus je weet precies wat hij gaat opbrengen. Dit is een bruto intrestvoet. Je moet hiervan nog 30 % roerende voorheffing - of belastingen - aftrekken om de opbrengst uit uw kasbon te berekenen.

De Wikifintips

  • Het rendement van een kasbon wordt steeds aangeduid met de bruto intrestvoet. Jouw bank moet hiervan nog wel 30 % roerende voorheffing van afhouden.
  • Ben je zeker dat je jouw geld voor de looptijd van jouw kasbon niet nodig hebt? Als je jouw kasbon vroeger van de hand doet, zal dit meestal het rendement van jouw belegging aantasten.