Wat is het risico van kasbons?

Kasbons zijn een relatief veilige belegging.  Als jouw bank over de kop gaat, vallen jouw kasbons onder het beschermingsstelsel van spaargeld tot 100.000 euro.

Het geld dat je spaart bij een Belgische bank - ook op termijnrekeningen - is beschermd door het Garantiefonds. De banken moeten zich aansluiten bij deze beschermingsregeling. Gaat de bank failliet, dan betaalt het Garantiefonds jouw spaargeld terug.

In België is jouw spaargeld (op al jouw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als je meer dan 100.000 euro aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. Het precieze gewaarborgd bedrag, de lijst met beschermde banken en enkele praktijkvoorbeelden vind je hier.

Ben je klant van een buitenlandse bank? Dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor jouw bank geldt.

Opgepast met achtergestelde kasbons!

Achtergestelde kasbons, soms ook achtergestelde certificaten genoemd, zijn kasbons die in geval van faillissement pas uitbetaald worden nadat alle andere schuldeisers uitbetaald zijn. De banken geven hierop hogere intresten, maar het is duidelijk dat hier ook een hoger risico aan vast hangt. De garantieregeling van het Belgische beschermingsfonds geldt niet voor achtergestelde kasbons.

De Wikifintip

  • Koop enkel achtergestelde kasbons als je bereid bent het hoger risico te lopen dat je bij een eventueel faillissement jouuw geld niet terug ziet.