De verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Een ongeval is snel gebeurd! Eén moment van onoplettendheid volstaat. Bij het verlaten van jouw garage rijd je een bestelwagen aan. Je slipt op het ijs en komt tegen een geparkeerde wagen terecht. De verzekering BA Auto dekt jouw aansprakelijkheid. In de praktijk verzekert ze de schade aan slachtoffers van een ongeval.

De verzekering BA Auto dekt jouw burgerlijke aansprakelijkheid en vergoedt dus de schade die je aan derden berokkent. Je bent verplicht de verzekering af te sluiten zodra jouw wagen op de openbare weg rijdt of op terreinen open voor het publiek en niet-openbare terreinen open voor een zeker aantal personen met het recht er te komen.

Let op: word je aansprakelijk gesteld voor een ongeval, dan dekt deze verzekering niet jouw eigen verwondingen, en ook niet de schade aan jouw wagen. De BA Auto is een verplichte verzekering.