Classificatie van verzekeringen

Goederenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, kostenverzekering

  • Een goederenverzekering dekt bv. jouw woning, meubels, wagen,…. Zo dekt een woonverzekering jouw huis bij brand.
  • Aansprakelijkheidsverzekering: die komt tussen om jouw vermogen te beschermen omdat een slachtoffer vergoeding vraagt naar aanleiding van een fout door jou gemaakt bv. tussen wanneer een slachtoffer van een ongeval dat je veroorzaakte, een schadevergoeding eist. De  autoverzekering vergoedt zo het slachtoffer van een verkeersongeval waarvoor je aansprakelijk werd gesteld.
  • Kostenverzekering: die komt tussen wanneer je als verzekerde kosten moet maken, bv. om jouw belangen te verdedigen, om jouw medische verzorging te betalen. De verzekering ‘Rechtsbijstand’ dekt bv. de gerechtskosten en de honoraria van een advocaat tijdens een proces.

Schadevergoedingsverzekering en forfaitaire verzekering

  • De schadevergoedingsverzekering vergoedt het slachtoffer voor de werkelijk geleden schade. Zo zal een omniumverzekering de herstelkosten aan jouw wagen vergoeden volgens de voorwaarden en modaliteiten in jouw contract (je betaalt eventueel wel de franchise).
  • In de forfaitaire verzekering is het bedrag van de vergoeding niet afhankelijk van de door het slachtoffer geleden schade. In het geval van een overlijdensverzekering, bv. ontvangt de partner een bedrag als de verzekeringsnemer sterft. Ook al kan dit een forfaitair bedrag zijn, toch is het niet afhankelijk van de omvang van de financiële schade die de partner effectief ondervindt.