Hoe wordt jouw schadevergoeding berekend?

De schadevergoeding waarop je recht hebt, hangt af van de voorwaarden in jouw contract. Er wordt sowieso rekening gehouden met de omvang en de omstandigheden van de schade.

Vergoeding voor jouw woning

Na een zware regenbui zorgt het regenwater dat via jouw terras wordt afgevoerd voor een overstroming. Jouw terrasvloer moet worden vervangen. Welk bedrag krijg je in dat geval terugbetaald?

Als eigenaar ontvangt je van jouw verzekeraar altijd een vergoeding die overeenstemt met de nieuwwaarde. In bepaalde omstandigheden kan wel rekening gehouden worden met de slijtage, als deze meer dan 30% van de nieuwwaarde bedraagt. Jouw verzekeringscontract bepaalt wanneer er met de slijtage rekening wordt gehouden.

Voor schade waarvoor je als huurder aansprakelijk wordt gesteld, wordt maximaal rekening gehouden met de reële (of werkelijke) waarde: de nieuwwaarde min de slijtage. Dat komt omdat je als huurder de eigendom niet in nieuwe staat moet vervangen, maar wel in goede staat, in functie van de reële waarde.

Schadevergoeding voor de inboedel

Jouw inboedel wordt in principe aan nieuwwaarde verzekerd. Afhankelijk van de slijtage aan verzekerde voorwerpen kan jouw verzekeraar het bedrag van jouw schadevergoeding echter naar beneden halen. In contracten voor specifieke goederen – elektronische apparatuur, juwelen, kunstwerken,… – worden bijzondere schadevergoedingen uitbetaald.

Je verbouwt jouw huis? Je koopt een oud meubelstuk van grote waarde? Denk eraan jouw woonverzekering te laten aanpassen!

Schadevergoeding voor andere personen

Je bent thuis vertrokken en vergat de gasbekkens onder jouw kookpotten dicht te draaien. In jouw woning ontstaat brand. De vlammen slaan over naar het huis van jouw buren, die schade ondervinden. Jouw buur kan die schade bij zijn verzekeraar indienen. Deze vergoedt zijn verzekerde eigendommen op basis van een expertise, en contacteert jouw verzekeraar om de terugbetaling te eisen van die schadevergoeding. De franchise, zowel in jouw contract als in dat van jouw buren, zijn voor jouw rekening.

De franchise

In de meeste woonverzekeringen worden bepaalde dekkingen aan een franchise gekoppeld. De franchise is het bedrag dat u na tussenkomst van de verzekering zelf moet betalen. Het gaat dus om een bedrag dat de verzekeraar niet terugbetaalt.

In bepaalde gevallen kan je met jouw verzekeraar onderhandelen over het bedrag van de franchise. Soms kan die zelfs beslissen om geen franchise in te stellen. Maar let op, want daar kan een hogere premie tegenover staan.

Lees jouw verzekeringscontract aandachtig vóór je het ondertekent!