Wat te doen bij schade?

Je bent geen superheld! Denk in elke situatie in de eerste plaats aan jouw eigen veiligheid. Verwittig daarna jouw verzekeraar. Een praktische leidraad.

Wat doe je het eerst?

Maakten hagelstenen gaten in het glas van jouw veranda? Ontdek je een beginnende brand in jouw keuken wanneer je terugkomt van de supermarkt? Probeer alleen in te grijpen als je zelf geen gevaar loopt. Verwittig indien nodig de brandweer.

De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om het risico op schade te beperken. Loopt bv. jouw kelder onder water, dan ben je verplicht jouw bezittingen uit de kelder weg te halen en te redden wat nog te redden valt.

Heb je de situatie opnieuw onder controle, neem dan contact op met een vakman om dringende en voorlopige herstellingen uit te voeren als dat nodig is. Zo kan je de schade aan jouw woning beperken. De uurlonen die je betaalt, worden door jouw verzekering gedekt.

Werd je het slachtoffer van een inbraak? Alarmeer de politie! Die komt ter plaatse om de inbraak vast te stellen en uit te leggen wat je verder kan ondernemen. De agenten bezorgen je ook een proces-verbaal van jouw verklaringen.

De volgende stappen

Je bent verplicht schade zo vlug mogelijk aan jouw verzekeraar te melden.

Jouw verzekeraar moet snel en nauwkeurig inschatten op welke schadevergoeding je recht hebt.

Bezorg hem volgende informatie:

  • foto’s van de schade (na overstroming of brand);
  • foto’s van de gestolen voorwerpen (zorg er voor dat je van belangrijke voorwerpen foto's hebt), foto's van beschadigde deuren en ramen en het proces-verbaal van de politie (na inbraak);
  • een volledige lijst van de beschadigde of gestolen eigendommen en (indien mogelijk) hun aankoopfacturen.

De expertise

Nadat je jouw verzekeraar alle nodige informatie bezorgd hebt, stelt die een expert aan. Die komt bij jou thuis de schade vaststellen. Op basis van zijn rapport berekent jouw verzekeraar de schadevergoeding. Vind je dat het bedrag te laag is, dan kan je een tegenexpertise aanvragen. Die tegenexpert kan om het even welke vakman zijn die je onderbouwd advies kan verlenen. Je kan een tegenexpert aanstellen in overleg met jouw verzekeraar. Is er onenigheid over de conclusies van de tegenexpert? Dan kunnen beide experten een derde expert aanwijzen. De drie experten beslissen dan bij meerderheid van stemmen over de conclusies in het dossier. De kosten voor bijkomende expertises worden door de verzekeraar voorgeschoten en moeten uiteindelijk betaald worden door wie in het ongelijk wordt gesteld.

De schadevergoeding

Behalve in uitzonderlijke gevallen (als de verzekeraar bv. niet de nodige bewijsstukken ontving), heeft jouw verzekeraar 30 dagen de tijd om jouw schadevergoeding uit te betalen als je akkoord gaat over het bedrag. Wil je een tegenexpertise laten uitvoeren? Dan moet die plaatsvinden binnen de 90 dagen nadat je jouw verzekeraar daarover informeerde. De schadevergoeding wordt in principe op jouw rekening gestort binnen de 30 dagen na afronding van alle expertises (met inbegrip van de tegenexpertises). Of anders binnen de 30 dagen nadat de schadevergoeding werd vastgesteld. Vergeet niet dat jouw verzekeraar bij het berekenen van jouw schadevergoeding rekening houdt met het bedrag van jouw franchise.

De Wikifin-tips

  • Schakel een vakman in om voorlopige herstellingen uit te voeren. Zo beperk je de schade aan jouw woning.
  • Ben je bestolen? Contacteer de politie!
  • Bezorg jouw verzekeraar de nodige bewijsstukken (kassatickets, foto’s,…) om jouw schadevergoeding te kunnen berekenen.
  • Overweeg een tegenexpertise als je het helemaal niet eens bent met de conclusies van jouw verzekeraar.