Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Belastingaangifte 2023 voor de inkomsten van 2022

Op deze pagina

Nieuwe regels voor de indieningstermijnen van de aangifte voor 2023

Vanaf dit jaar hangen de indieningstermijnen van je aangifte niet langer af van het feit of die wordt ingevuld door een mandataris, zoals een boekhouder of fiscalist, maar wel van de vraag of de aangifte specifieke inkomsten bevat.

Met specifieke inkomsten bedoelt de fiscus bezoldigingen voor bedrijfsleiders, bezoldigingen van meewerkende echtgenoten, buitenlandse beroepsinkomsten …

  • Ten laatste op 30 juni 2023 moet de aangifte of de wijziging van voorstel van vereenvoudigde aangifte op papier toekomen bij de FOD Financiën.
  • Ten laatste op 15 juli 2023 dient de elektronische versie van de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) of de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) afgerond te worden, of je je aangifte laat invullen door een boekhouder/fiscalist of niet.
  • Ten laatste op 18 oktober 2023 moet de aangifte met specifieke inkomsten, zoals vergoedingen voor bedrijfsleiders, winsten of baten, buitenlandse beroepsinkomsten ingediend worden, of je je aangifte laat invullen door een boekhouder/fiscalist of niet.

Opgelet: als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen en je specifieke inkomsten hebt, en je Tax-on-Internet gebruikt, moet je dat op voorhand melden om te genieten van de indieningstermijn tot 18 oktober 2023. Neem telefonisch contact op met je bevoegde belastingkantoor, en dat bij voorkeur voor 15 juli 2023.

Meer informatie

Aandachtspunten voor de aangifte

  1. Voor gemeenschappelijke aangiften (voor gehuwden of wettelijk samenwonenden) vulde tot nu toe de man de linkerkolom in en de vrouw de rechterkolom. Vanaf nu wordt dit voor alle gemeenschappelijke aangiften bepaald door de leeftijd. Dit wil dus zeggen dat de oudste partner de linkerkolom invult en de jongste de rechterkolom.
  2. Vul via MyMinfin al je uitgaven in (kinderopvang, giften, recuperatie van roerende voorheffing, pensioensparen, …) zodat je geen enkel fiscaal voordeel vergeet.
  3. Als je een vereenvoudigde aangifte hebt gekregen, kijk dan goed na of al je uitgaven correct werden ingevuld en vervolledig indien nodig, zodat je geen belastingverminderingen misloopt.
  4. Ga ook na of de kinderen ten laste in het vak II « gezinslasten » overeenstemmen met de realiteit, ook in het geval van co-ouderschap.

De kinderen ten laste en Tips voor het invullen van je belastingaangifte.

Moet je als student een belastingaangifte invullen?

Kijk even naar onze nieuwe video, die je de belangrijkste punten uitlegt.

Ondervind je moeilijkheden om je belastingen of andere fiscale schulden te betalen?

De FOD Financiën helpt je om een oplossing te vinden. Onder bepaalde voorwaarden zal een afbetalingsschema automatisch worden goedgekeurd. Als je niet in staat bent om op langere termijn je belastingen te betalen, kan een administratieve schuldenregeling een oplossing vormen.

Meer informatie

Jouw voordelen – belastingaangifte 2023, inkomsten 2022

Pensioensparen

Je kan voor je pensioen sparen en tegelijkertijd genieten van een fiscaal voordeel. De bedragen voor de aangifte 2023 zijn identiek aan de stortingen die voor 2023 in aanmerking komen.

Je kan tot 990 euro storten met een belastingvermindering van 30 % of tot maximaal 1270 euro met een belastingvermindering van 25 %.

Deze uitgave moet je aangeven in vak X van je belastingaangifte.

Meer informatie

Je kan eveneens een contract voor langetermijnsparen via een verzekeraar afsluiten

Daarmee geniet je van een fiscaal voordeel van 30 % op de in het loop van het jaar gedane stortingen. In functie van je beroepsinkomsten kan de premie tot maximaal 2350 euro bedragen. Dit bedrag is identiek voor je belastingaangifte 2023 en je stortingen in 2023.

Je dient deze uitgave te vermelden in vak IX van je belastingaangifte.

Meer informatie

Verhoging van de kosten voor kinderopvang

Opvangkosten kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden via de belastingaangifte.

Voor de aangifte 2023 werd het bedrag van de aftrekbare uitgaven verhoogd tot 14,40 euro par dag en per kind van minder dan 14 jaar. De belastingvermindering bedraagt minstens 45 % van het totale bedrag. Alleenstaande ouders of ouders met een beperkt inkomen kunnen immers tot 75% van het totale bedrag aftrekken. De verjaardag van het kind bepaalt de maximale leeftijd : als je een attest hebt voor een stage in juli en je kind 14 jaar werd op 1 augustus 2022, kan je nog alle stages voor de maand juli aftrekken!

Neem al nota van het feit dat voor 2023 de opvangkosten stijgen tot 15,70  euro per dag en per kind.

Meer informatie

Sinds april 2023, zijn de registratierechten in Brussel gewijzigd

Welke belastingen moet je betalen bij de aankoop van een woning?

Meer informatie

Je hypothecaire lening voor je eigen woning

Op welke fiscale voordelen kan je rekenen bij de aankoop van een woning?

Meer informatie

Hoeveel betaalt de fiscus terug als je een gift doet?

Voor je aangifte 2023 geven giften in de vorm van geld of van een kunstwerk aan erkende instellingen of verenigingen recht op een belastingvermindering van 45 %.

Voorbeeld

Als je 60 euro stort aan een erkende vereniging, vermindert de fiscus je belasting met 27 euro. Dat bedrag is vaak al ingevuld op je aangifte. Het minimale bedrag dat je moet storten om van het fiscaal voordeel te genieten bedraagt 40 euro per instelling en per jaar.

Meer informatie

Terugvordering van de roerende voorheffing

Sinds enkele jaren laat de fiscus toe dat je roerende voorheffing die je betaalde op dividenden van Belgische of buitenlandse aandelen terugvordert.

Meer informatie

Moet je de woning waar je verblijft aangeven? En wat moet je tweede verblijf aan de Noordzeekust of in de Ardennen waar je de weekends doorbrengt? Welke belastingen moet je betalen?  

Het kadastraal inkomen van de woning die je betrekt moet niet aangegeven worden, dat van je tweede verblijf wel.

Meer informatie