Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

five-people-holding-smartphone-laptop.jpg
Aangepast op

Belastingaangifte 2024 voor de inkomsten van 2023

Op deze pagina

Goed om weten voor je aangifte

Regels voor de indieningstermijnen van de aangifte 2024

  • Uiterlijk op 30 juni 2024 moet de papieren versie of het papieren formulier voor wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte toekomen bij de FOD Financiën.
  • Uiterlijk op 19 juli 2024 moet de elektronische versie via Tax-on-web evenals de wijziging van de vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web afgerond worden, en dit ongeacht of je je aangifte laat invullen door een boekhouder/fiscalist of niet.
  • Uiterlijk op 16 oktober 2024 moeten de aangiften met specifieke inkomsten zoals vergoedingen van bedrijfsleiders, winsten, baten en buitenlandse beroepsinkomsten ingediend worden … en dit ongeacht of je je aangifte laat invullen door een boekhouder/fiscalist of niet. 

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen maar heb je specifieke inkomsten? Als je Tax-on-web gebruikt signaleer het dan voor 19 juli of telefoneer met je bevoegde kantoor voor 19 juli 2024 om van de termijn tot 16 oktober 2024 te genieten. 

Verbinding met Tax-on-web via itsme of je identiteitskaart 

Voortaan is een verbinding met Tax-on-web enkel mogelijk via itsme of via een kaartlezer en je identiteitskaart plus PIN-code. Vanaf dit jaar kunnen de « tokens » niet langer gebruikt worden. Na je geïdentificeerd te hebben, krijg je rechtstreeks toegang tot je dossier. 

Aandachtspunten voor de aangifte

  1. Geef via Tax-on-web al je uitgaven aan (kinderopvang, dienstencheques, giften, recuperatie van de roerende voorheffing op dividenden, pensioensparen…) zodat je geen enkel fiscaal voordeel misloopt. Tips voor het invullen van je belastingaangifte.
  2. Als je een vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, controleer dan zeker of al je uitgaven correct werden ingevuld. Corrigeer of vul aan als bepaalde uitgaven niet of foutief worden vermeld, zodat je geen terugbetaling mist. 
  3. Kijk ook naar de kinderen ten laste in vak II ‘Gezinslasten’. Komt alles overeen met de realiteit, ook bij co-ouderschap? Meer informatie
  4. Hou alle attesten ter beschikking van de belastingadministratie, maar voeg ze niet bij de aangifte. Dat is wel verplicht in enkele specifieke gevallen (zoals de factuur en het keuringsattest voor de installatie van een thuislaadstation voor elektrische auto’s, de bijlage voor de aftrek van beroepshuur …).

Heb je moeilijkheden om je belastingaangifte in te vullen?

Je kan tot 28 juni 2024 een afspraak maken met de FOD Financiën om je te helpen met je belastingaangifte.

Meer informatie  

Voorzie je moeilijkheden om je belastingen te betalen?

De FOD Financiën kan je helpen om een oplossing te vinden. Onder bepaalde voorwaarden wordt een afbetalingsplan automatisch aanvaard. Als je ook op een langere termijn niet in staat bent om je belastingen te betalen kan een administratieve schuldenregeling een uitweg zijn. 

Meer informatie

Moet je als student ook een belastingaangifte indienen?   

Kijk even naar onze video die kort de belangrijkste aspecten voorstelt 

Je voordelen – belastingaangifte 2024, inkomsten van 2023

Pensioensparen 

Je kan sparen voor je pensioen en tegelijk van een fiscaal voordeel genieten: een premie van 990 euro geeft recht op een belastingvermindering van 30% en een maximaal bedrag van 1270 euro levert een belastingvermindering van 25% op. 

Vermeld deze uitgave in het vak X van je belastingaangifte.

Meer informatie

Langetermijnsparen  

Je kan ook een contract langetermijnsparen afsluiten via een verzekering. Dat levert een fiscaal voordeel van 30% op voor de in de loop van het jaar gestorte premies. In functie van je beroepsinkomsten bedraagt de premie maximaal 2350 euro voor de belastingaangifte 2024.

Deze uitgave moet worden aangegeven in het vak IX van je belastingaangifte.

Meer informatie

Verhoging van de kosten voor kinderopvang 

Opvangkosten kunnen gedeeltelijk worden ingebracht in de belastingaangifte. Voor de aangifte 2024 werd het aftrekbare bedrag verhoogd. Dat bedraagt nu 15,7 euro per dag en per kind dat jonger is dan 14 jaar. De belastingvermindering bedraagt minstens 45% van het totale bedrag. Alleenstaande ouders en ouders met beperkte inkomsten kunnen tot 75% van het totale bedrag inbrengen. De verjaardag van het kind telt om de leeftijdsgrens te berekenen. Als een attest gaat over een kamp in augustus 2023 en het kind 14 jaar werd op 1 september 2023 kan je het kamp van de maand augustus nog inbrengen. Noteer alvast dat voor het jaar 2024 de aftrekbare kosten 16,40 euro per dag en per kind zullen bedragen.

Hoe geef je deze uitgaven correct aan in je aangifte?

Je hypothecaire lening voor je eigen woning 

Op welke fiscale voordelen kan je rekenen bij de aankoop van een woning? 

Meer inlichtingen 

Hoeveel krijg je terug van de fiscus als je giften doet?

Voor je aangifte 2024 geven giften aan erkende instellingen en verenigingen, in de vorm van geld of van een kunstwerk, je recht op een belastingvermindering van 45%. 

Voorbeeld

Als je 100 euro stort aan een erkende vereniging, vermindert de fiscus je belasting met 45 euro. Dat bedrag is meestal vooraf ingevuld in je aangifte. Het minimale bedrag om van het fiscale voordeel te genieten bedraagt 40 euro per instelling en per jaar. 

Meer inlichtingen

Bedrag voor de installatie van een vaste laadpaal voor elektrische voertuigen in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning

Voor de aangifte 2024 moet je de uitgaven van 2023 voor de aankoop, in nieuwe staat, van een vaste laadpaal, voor de installatie en de controle van de installatie vermelden. 

Die uitgave moet worden aangegeven in vak X van je belastingaangifte. Meer inlichtingen

Terugvordering van de roerende voorheffing

Sinds enkele jaren maakt de Belgische fiscus het mogelijk om de roerende voorheffing die je hebt betaald op de dividenden van Belgische of buitenlandse aandelen terug te vorderen. 

Voor de aangifte 2024 heb je recht op een bedrag van 800 euro aan dividenden dat is vrijgesteld van belasting. Als je een roerende voorheffing van 30% betaalt, komt dat neer op een fiscaal voordeel van 800 x 30 % = 240 euro per belastingplichtige.

Deze bedragen bleven gedurende 4 jaar onveranderd. Volgend jaar worden ze opnieuw geïndexeerd.  

Meer inlichtingen