Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Het levensverzekeringscontract

Bij het afsluiten van een levensverzekering teken je een contract. Dit contract wordt ook de verzekeringspolis genoemd.

Op deze pagina

Wie is betrokken bij een levensverzekeringscontract?

De verzekeringsnemer sluit het contract af met de verzekeraar en betaalt de premies.

 • De verzekeraar dekt het risico in ruil voor de premies die je betaalt. Hij betaalt het contract dan ook uit op een bepaalde datum of bij voortijdig overlijden.
 • De verzekerde is de persoon op wiens leven de verzekering betrekking heeft. Vaak is dat de verzekeringsnemer zelf. Maar je kan als verzekeringsnemer ook een contract afsluiten waardoor je een bedrag krijgt als een andere persoon, bijvoorbeeld je partner, zou sterven voor een bepaalde datum. Die persoon is dan de verzekerde.
 • De begunstigde is de persoon in wiens voordeel de verzekering wordt afgesloten:
  • Bij een overlijdensverzekering is de begunstigde de persoon aan wie de verzekeraar uitbetaalt als de verzekerde overlijdt. Meestal gaat het om de partner of de kinderen van de overledene. Bij een schuldsaldoverzekering is het de instelling die het krediet verstrekt.
  • Bij een levensverzekering is de begunstigde de persoon aan wie de verzekeraar uitbetaalt als de verzekerde nog leeft op de datum die in het contract vastgesteld is. Dit is meestal de verzekeringsnemer zelf, zoals bij de uitbetaling van een pensioenverzekering op 65 jaar. Maar het kan evenzeer iemand anders zijn, zoals een kleinkind of neefje/nichtje.

Uitsluitingsvoorwaarden

Levensverzekeringen voorzien (vooral in geval van overlijden) omstandigheden waarin een verzekeraar niet moet uitbetalen. Deze omstandigheden moeten duidelijk beschreven zijn in het verzekeringscontract. Ze worden uitsluitingen genoemd. De meest voorkomende zijn:

 • Zelfdoding. Als de verzekerde zelfmoord pleegt in het eerste jaar na ondertekening van het contract, zal de verzekeraar geen enkele uitbetaling doen. Het betreft hier een uitzondering op de dekking die bij wet voorzien is.  Pleegt de verzekerde meer dan één jaar na de ondertekening van het contract zelfmoord, dan betaalt de verzekeraar in principe wel uit.
 • Opzettelijke daad. Bijvoorbeeld als de verzekerde vermoord wordt door de verzekeringsnemer of de begunstigde, of op hun aanmoediging.
 • Misdrijf. Wanneer de verzekerde sterft als gevolg van een misdrijf waaraan hij heeft deelgenomen of hulp heeft geboden, bijvoorbeeld bij een bankoverval.
 • Oorlog, terrorisme. Het overlijden van een verzekerde die actief deelneemt aan een oorlog is steeds uitgesloten. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Overlijden door zelfverdediging tijdens een oorlog of een opstand is bijvoorbeeld meestal wel verzekerd. Overlijden als gevolg van een terroristische aanslag wordt door de levensverzekeringsovereenkomst gedekt.
 • Gevaarlijke sporten en beroepen. Veel verzekeraars sluiten sporten zoals deltavliegen, benji- of valschermspringen uit. Mits het betalen van een bijpremie verzekeren de meeste verzekeraars je toch. Dat is ook het geval wanneer je een zeer gevaarlijk beroep uitoefent zoals testpiloot.
 • Chronische ziekten. Verzekeraars zijn meestal niet bereid om voor mensen met een chronische ziekte (MS, diabetes, HIV ...) een overlijdensverzekeringscontract af te sluiten, tenzij ze een hoge extra premie betalen om het risico van de verzekeraar te compenseren. Dat geldt soms ook voor personen met een handicap. Als je dergelijke ziekte krijgt nadat er een verzekering werd afgesloten, is er echter geen probleem.

Wikifin-tips

 • Let erop dat je het contract goed leest en begrijpt. Vraag indien nodig meer uitleg aan je verzekeraar of tussenpersoon.
 • Kijk goed de uitsluitingen in je contract na. Indien je met enkele daarvan niet akkoord gaat, overleg dan met je verzekeraar/tussenpersoon. Bepaalde uitsluitingen kunnen toch verzekerd worden mits het betalen van een extra premie.

Weetje

Bij een eenmalig risico, zoals één keer gaan benjispringen, vraagt de verzekeraar meestal geen bijpremie. Informeer wel steeds vooraf of je verzekerd bent.