Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe kan ik een levensverzekeringscontract definitief of tijdelijk opzeggen?

Op deze pagina

Aangezien een levensverzekering vaak een contract met een lange looptijd is, kan er door de jaren heen veel veranderen in je financiële situatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een levensverzekering tijdelijk of definitief stop te zetten.

Afkoop van het contract

Bij een afkoop van een contract betaalt de verzekeraar de al opgebouwde spaarpot of reserve meteen uit. Hij wacht dus niet tot de vervaldag van het contract om dat te doen. 

Vaak is een afkoop een dure aangelegenheid omdat de verzekeraar je een afkoopvergoeding mag aanrekenen. Lees dus je contract grondig na voor je de afkoop vraagt en vraag uitleg over de afkoopsom in geval je zou beslissen tot een vervroegde afkoop.

Soms zijn er bij een afkoop naast een afkoopsom ook fiscale gevolgen. Dit is zo bij verzekeringen waarbij de stortingen een fiscaal voordeel opleveren (bijvoorbeeld pensioenspaarverzekeringen of langetermijnsparen).

Voorbeeld

Voor pensioensparen krijg je een belastingvermindering. Als je dan beslist om het bij elkaar gespaarde geld al vóór jouw pensioenleeftijd op te vragen, bestraft de overheid dat fiscaal. Als de afkoop vóór je zestigste verjaardag gebeurt, wordt een taks van 33 % geheven. Wacht je tot de einddatum van het contract, dan betaal je veel minder belastingen.

Lees meer over de fiscaliteit van pensioensparen

Reductie

Bij levensverzekeringen ben je niet verplicht om de jaarlijkse of maandelijkse premie te blijven betalen. Het is vaak veel voordeliger om te stoppen met betalen dan om het contract vervroegd af te kopen. Als je de premiebetaling stopzet, leidt dat tot een vermindering van de uiteindelijke waarde van de verzekerde prestaties. We spreken dan over een reductie.

Je laat het contract dan "slapen" tot op de eindvervaldag. Een reductie is niet altijd mogelijk. De verzekeraar moet je schriftelijk waarschuwen voor de gevolgen van de niet-betaling van de premies. Let wel: de verzekeraar mag een reductievergoeding aanrekenen.

Voorschot op polis

Heb je geld nodig voor een investering in een onroerend goed zoals een bouwgrond of een woning? In plaats van je verzekering vervroegd af te kopen, kan je eventueel een lening aangaan bij je verzekeraar. Die keert je dan een bedrag uit en beschouwt dat als een voorschot op je polis (je verzekerde bedrag). Tijdens de duur van de lening, betaal je aan je verzekeraar intrest. Als je je lening niet terugbetaalt vóór de einddatum/uitbetaling van je levensverzekeringscontract, houdt de verzekeraar het nog uitstaande bedrag van de lening af van het  kapitaal dat hij je uitbetaalt.

Inpandgeving

Heb je geld nodig en wil je een lening aangaan bij een kredietgever? Vraagt die je om een waarborg te geven voor het bedrag dat hij je leent? Sommige kredietgevers aanvaarden dan je levensverzekeringspolis als waarborg. Als je de lening niet kan terugbetalen, gebruikt de kredietgever die om je openstaande schuld terugbetaald te krijgen.

Zolang het contract als waarborg is gegeven, kan je de verzekering niet afkopen, reduceren of er een voorschot op vragen, tenzij de kredietgever ermee instemt.

Wikifin-tips

  • Denk goed na vooraleer je een levensverzekeringscontract afkoopt, reduceert, in pand geeft of er een voorschot op neemt. Bekijk eerst of je geen andere opties hebt want het is mogelijk dat men je kosten of taksen aanrekent.
  • Let op met het in pand geven van je levensverzekering. Je geeft de volledige controle over je toekomstige spaarpot aan je kredietgever.