Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe kan ik een levensverzekeringscontract definitief of tijdelijk opzeggen?

Op deze pagina

Aangezien een levensverzekering vaak een contract met een lange looptijd is, kan er doorheen de tijd veel veranderen in je financiële situatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een levensverzekering tijdelijk of definitief stop te zetten.

Afkoop

Bij een afkoop wordt de al opgebouwde spaarpot of reserve door de verzekeraar al meteen uitbetaald. Hij wacht dus niet tot de vervaldag om dat te doen. Het is ook mogelijk om je contract slechts gedeeltelijk af te kopen en te laten uitbetalen. Een afkoop is enkel mogelijk als er opgebouwde reserves in het contract bestaan.

Vaak is een afkoop een dure aangelegenheid omdat de verzekeraar veel kosten aanrekent. Lees dus je contract grondig na voordat je de afkoop vraagt. En vraag uitleg over de aangerekende kosten in het geval je zou beslissen tot een vervroegde afkoop.

Soms zijn er bij een afkoop naast kosten ook fiscale gevolgen. Dit is zo bij verzekeringen waarvan de storting een fiscaal voordeel oplevert.

Voorbeeld

Voor pensioensparen krijg je een belastingvermindering. Als je dan beslist om het bij elkaar gespaarde geld al vóór jouw pensioenleeftijd op te vragen, bestraft de overheid dat fiscaal. Als de afkoop vóór je zestigste verjaardag gebeurt, wordt een taks van 33 % geheven. Wacht je tot de einddatum van het contract, dan betaal je veel minder belastingen.

Lees meer over de fiscaliteit van pensioensparen

Reductie

Bij levensverzekeringen ben je niet verplicht om de jaarlijkse of maandelijkse premie te blijven betalen. Het is vaak veel voordeliger om te stoppen met betalen dan om het contract vervroegd af te kopen. Je laat het contract dan "slapen" tot op de eindvervaldag. Dit wordt reductie of premievrijmaking genoemd.
De reductie is niet altijd mogelijk. De verzekeraar moet jou schriftelijk waarschuwen voor de gevolgen van de niet-betaling van de premies. Let wel op: de verzekeraar mag een reductievergoeding aanrekenen.

Voorschot op polis

Heb je geld nodig voor een investering in een onroerend goed zoals een bouwgrond of een woning? In plaats van je verzekering vervroegd af te kopen, kan je misschien een lening aangaan bij je verzekeraar. Die keert je dan een bedrag uit en beschouwt dat als een voorschot op je polis (je verzekerde bedrag). Terwijl je de lening gebruikt, betaal je aan je verzekeraar intrest. Als je je lening niet terugbetaalt vóór de einddatum/uitbetaling van je levensverzekeringscontract, houdt de verzekeraar het nog uitstaande bedrag van de lening af bij de uitbetaling van het kapitaal.

Inpandgeving

Je hebt geld nodig en je wil een lening aangaan bij een kredietgever. Die vraagt je om een waarborg te geven voor het bedrag dat hij je leent. Sommige kredietgevers aanvaarden dan je levensverzekeringspolis als waarborg. Als je de lening niet kan terugbetalen, gebruikt de kredietgever hem om je openstaande schuld terugbetaald te krijgen.

Zolang het contract als waarborg is gegeven, kan je de verzekering niet afkopen, reduceren of er een voorschot op vragen, tenzij de kredietgever ermee instemt.

Wikifin-tips

  • Denk goed na vooraleer je een levensverzekeringscontract afkoopt, reduceert, in pand geeft of er een voorschot op neemt. Bekijk eerst of je geen andere opties hebt want de kosten en/of belastingen kunnen oplopen.
  • Let op met het in pand geven van je levensverzekering. Je geeft de volledige controle over je toekomstige spaarpot aan je kredietgever.