Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe je rekening checken?

Het is belangrijk je rekeningen goed op te volgen. Je hebt verschillende mogelijkheden om dit te doen.

Via mobile banking en apps kan je je verrichtingen geregeld nakijken en tot een zekere periode de historiek van je verrichtingen opvragen.

Om je rekening op te volgen kan je ook je verrichtingen nakijken via een rekeninguittreksel. Rekeninguittreksels geven een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten en uitgaven) op je bankrekening binnen een bepaalde periode. Ze laten toe te controleren of je opdrachten goed zijn uitgevoerd. Ook geven ze je de mogelijkheid te bewijzen dat je bepaalde betalingen hebt gedaan of sommen hebt ontvangen.

Op je rekeninguittreksels vind je volgende informatie:

Rekeninguittreksel
  1. De gegevens van de bankrekening.
  2. De datum waarop het rekeninguittreksel werd gemaakt en het volgnummer. Gaat het om een rekeninguittreksel over een langere periode, dan kan het veel pagina's tellen. De nummering gaat dan meestal als volgt: 1/15, 2/15, 3/15 ... 14/15, 15/15.
  3. Op de eerste pagina staat de stand van je rekening op de dag dat je vorig uittreksel werd gegenereerd. Hij moet dus dezelfde zijn als die waarmee je vorige uittreksel eindigde.
  4. Daarna volgen alle verrichtingen in chronologische volgorde: met de datum waarop je de verrichting uitgevoerd hebt, de boekingsdatum waarop het bedrag effectief op je rekening kwam, het bedrag van de verrichting, het soort verrichting (overschrijving, storting, betaling met de bankkaart, geldafhaling enz.) en informatie over de begunstigde.
  5. Op de laatste pagina staat de stand van je rekening op de dag dat het rekeninguittreksel werd gegenereerd.

Hoe krijg je de rekeninguittreksels?

Er zijn verschillende manieren om je rekeninguittreksels te krijgen:

  • Je kan ze te allen tijde online consulteren. Je kan ze ook opslaan op je computer, smartphone of tablet, waarna je ze al dan niet kan afdrukken.
  • Je bank stuurt ze, op jouw verzoek, op vooraf bepaalde tijdstippen (bv. wekelijks of maandelijks) op met de post. Ze rekent jou in dat geval meestal verzendingskosten aan.
  • Je kan je uittreksels soms zelf afdrukken aan de bankautomaten of afhalen aan het bankloket. 

Wikifin-tips

  • Als je een fout op je rekeninguittreksels of op je rekening ontdekt, contacteer dan onmiddellijk je bank. Een vergissing is altijd mogelijk, maar er kan ook fraude in het spel zijn. Lees onze tips voor veilige betalingen.
  • De rekeninguittreksels zijn de bewijzen van jouw betalingen en ontvangsten. Als je je rekeninguittreksels op papier hebt ontvangen, bewaar ze dan minstens vijf jaar.

Weetje

Buiten je rekeninguittreksels zijn er nog andere essentiële administratieve documenten die je best bewaart. Bekijk hier welke documenten.