Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Aan een goed doel nalaten?

De wet regelt hoe je erfenis wordt verdeeld. Dat heet de “wettelijke devolutie”. Wil je een andere verdeling, dan moet je dat met een testament regelen. Maar ook dan hebben zowel de langstlevende huwelijkspartner als je kinderen recht op hun reservatair erfdeel.

Je kan bijvoorbeeld een deel van je erfenis aan een goed doel nalaten. In de praktijk gaat het dan vaak om een duolegaat. Deze techniek kan vandaag nog als je in Brussel of Wallonië gedomicilieerd bent.

In Vlaanderen heeft deze techniek vanaf 1 juli 2021 zijn fiscale aantrekkelijkheid verloren. Woon je in Vlaanderen en bevat je testament nog een duolegaat? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een notaris om dit na te kijken en aan te passen.

Ter herinnering: deze techniek, die dus niet meer van toepassing is in Vlaanderen, bestaat erin om twee begunstigden aan te duiden: het goede doel en een andere erfgenaam. Als voorwaarde geldt dat het goede doel enkel erft als het de erfbelastingen of successierechten volledig voor zijn rekening neemt. Het moet met andere woorden ook die betalen van de andere erfgenaam. Belangrijk om weten daarbij is dat het tarief voor goede doelen lager ligt. Zo krijg je een win-winsituatie: het goede doel erft een deel én de andere begunstigde krijgt een groter deel omdat hij geen erfbelasting of successierechten moet betalen. 

Om de afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten te compenseren, heeft Vlaanderen nieuwe regelingen in het leven geroepen. Zo heb je vandaag de vriendenerfenis: een deel van je erfenis schenken aan een vriend is mogelijk via een testamentaire beschikking die een legaat tot 15 000 euro toelaat tegen het laagste tarief, namelijk 3 % (in plaats van het tarief van 25 %). Zo bespaar je maximaal 3300 euro.
Daarnaast is het in Vlaanderen sinds 1 juli 2021 fiscaal gezien zeer interessant om al je vermogen na te laten aan een goed doel aangezien het erfenistarief werd verlaagd naar 0 %.