Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Een schenking registreren?

De registratie van een handgift of onrechtstreekse schenking kan zonder tussenkomst van een notaris. Je kan ervoor terecht bij een registratiekantoor, zolang dit gebeurt voor de dood van de schenker en met bewijs van de schenking, bijvoorbeeld brieven, overschrijvingsbewijzen, de verklaring van de begunstigde dat hij een schenking heeft ontvangen ...

Als je je handgift of onrechtstreekse schenking laat registreren, moet je schenkingsrechten betalen. Voor schenkingen van roerende goederen zijn de schenkingsrechten lager dan de successierechten.

Het is degene die de schenking laat registreren bij het registratiekantoor die de schenkingsrechten moet betalen.

Verkeer je in goede gezondheid, dan kan je beslissen om de schenking niet te laten registreren. In dat geval moeten er geen schenkingsrechten worden betaald en als je nog drie jaar blijft leven, zullen je erfgenamen ook geen successierechten moeten betalen.

Opgelet, een overlijden kan jammer genoeg ook onverwachts gebeuren!

Heb je de schenking niet laten registreren maar verslechtert je gezondheid plots, dan kan je beslissen om ze alsnog te laten registreren.

Weetje

Een schenking hoeft niet onmiddellijk geregistreerd te worden. Als de schenker gezondheidsproblemen krijgt binnen de drie jaar na de schenking, heb je nog steeds de mogelijkheid om de schenking te laten registreren.

Wikifin-tip

Denk eraan alle nuttige documenten mee te nemen naar het registratiekantoor als bewijs van de schenking(en). Het kan gaan om een brief, een overschrijvingsbewijs, een verklaring van de begunstigde, enzovoort. Klik hier om een registratiekantoor te vinden.