Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Een schenking registreren?

Voor een duidelijk overzicht verwijzen we ook naar de infofiche van Notaris.be.

De registratie van een handgift of een bankgift kan zonder tussenkomst van een notaris. Je kan ervoor terecht bij een registratiekantoor, zolang dit gebeurt voor de dood van de schenker en met bewijs van de schenking, bijvoorbeeld brieven, overschrijvingsbewijzen, de verklaring van de begunstigde dat hij een schenking heeft ontvangen ...

Als je je handgift of een bankgift laat registreren, moet je schenkingsrechten betalen. Voor schenkingen van roerende goederen zijn de schenkingsrechten lager dan de successierechten.

Let op! Sommige schenkingen (schenking van onroerend goed, schenking met vruchtgebruikreserve, enz.) moeten notarieel gebeuren en zullen dus altijd geregistreerd worden.

Meestal geldt dat de begunstigde van de schenking altijd de belastingplichtige is. Natuurlijk kunnen de betrokken partijen andere afspraken maken over wie effectief betaalt.

Verkeer je in goede gezondheid, dan kan je beslissen om de schenking niet te laten registreren. In dat geval moeten er geen schenkingsrechten worden betaald en als je nog drie jaar (vijf jaar in Wallonië) blijft leven, zullen je erfgenamen ook geen successierechten moeten betalen op de waarde van de schenking.

Opgelet, een overlijden kan jammer genoeg ook onverwachts gebeuren! Registreer je een schenking, dan maak je definitief komaf met de fiscus. Weet dat de schenkingsrechten laag en vlak zijn (3 % in rechte lijn, 7 % voor andere personen). Bovendien heeft ook een roerende schenking bepaalde gevolgen, bijvoorbeeld op je uitkeringen. Begeleiding door een notaris is dan ook vaak geen overbodige luxe. 

Heb je de schenking niet laten registreren maar verslechtert je gezondheid plots, dan kan je beslissen om ze alsnog te laten registreren.

Weetje

Een schenking hoeft niet onmiddellijk geregistreerd te worden. Als de schenker gezondheidsproblemen krijgt binnen de drie jaar (vijf jaar in Wallonië) na de schenking, heeft hij nog steeds de mogelijkheid om de schenking te laten registreren.

Wikifin-tip

Denk eraan alle nuttige documenten mee te nemen naar het registratiekantoor als bewijs van de schenking(en). Het kan gaan om een brief, een overschrijvingsbewijs, een verklaring van de begunstigde, enzovoort. Klik hier om een registratiekantoor te vinden.