Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Partneralimentatie wanneer men uit elkaar gaat: hoeveel en hoelang?

Dat hangt af van je situatie:

  • Je scheidt met onderlinge toestemming. Dan moet je onder elkaar het bedrag afspreken en vastleggen.
  • Je scheidt op grond van onherstelbare ontwrichting. De rechtbank bepaalt het bedrag.
  • Tijdens de procedure, dus vooraleer de scheiding is uitgesproken, wordt het bedrag worden bepaald in functie van de levensstijl die je had tijdens het huwelijk.
  • Na de scheiding hangt het af van je staat van behoefte.
  • Er kan dan ook een verschil zijn tussen het bedrag dat je tijdens de procedure ontvangt (vóór de scheiding werd uitgesproken) en het bedrag dat je na het einde van de procedure ontvangt (als de scheiding definitief is uitgesproken).
  • Je woonde wettelijk of feitelijk samen. Je hebt geen recht op alimentatie. Je kan wel proberen om een afspraak te maken met je ex-partner, maar de wet verplicht hem of haar niet om je te helpen.

Wat zijn de gevolgen voor de belastingen?

Lees onze pagina’s i.v.m. belastingaangifte om alles te weten over de fiscale behandeling van de partneralimentatie.

Weetje

Gehuwden kunnen aanspraak maken op alimentatie, samenwonenden niet.