Bijna tijd voor een welverdiend pensioen

Na een lange loopbaan is het tijd voor een welverdiend pensioen. 62% van de Belgen vindt dat ze hun financiële situatie voor hun pensioen goed hebben voorbereid. Bijna 20% van de 65-plussers vindt echter dat ze zich niet goed hebben voorbereid op hen pensioen. Dat blijkt uit een grote peiling van begin 2015.

Wie gewerkt heeft in België, heeft recht op een wettelijk pensioen, de zogenaamde eerste pijler. Gepersonaliseerde info over jouw pensioen verkrijg je via www.mypension.be.

Veel gepensioneerden komen met hun wettelijk pensioen niet toe om te voorzien in hun levensonderhoud. Soms wordt bovenop het wettelijke pensioen nog een aanvullend pensioen uitgekeerd. Dat wordt georganiseerd door de werkgever. Ook zelfstandigen kunnen rechten op een aanvullend pensioen opbouwen. Dat is de zogenaamde tweede pensioenpijler.

Je kan ook individueel pensioensparen. Dat kan met belastingvoordelen, zoals bij pensioensparen en langetermijnsparen. Dat is de zogenaamde derde pensioenpijler.

Tot slot kan je ook individueel sparen zonder er fiscale voordelen aan verbonden zijn. Dat is de zogenaamde vierde pijler. Onder de vierde pijler verstaan we onder andere de spaarrekening en de termijnrekening. Ook beleggingen in aandelen en obligaties vallen hier onder. Vergeet ook zeker niet dat je als gepensioneerde makkelijker de financiële eindjes aan elkaar zal kunnen knopen als je een eigen woning hebt dan als je moet huren.

Na hun pensioen verkiezen sommige mensen om nog verder te blijven werken. Sinds januari 2015 mag je als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen, indien je ouder bent dan 65 jaar of een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt. Vergeet niet: wat je verdient, wordt beschouwd als een beroepsinkomen. En je zal daarop belast worden, net zoals werknemers en zelfstandigen belast worden op hun beroepsinkomen.
Meer info op Wikifin.be over hoeveel je mag werken en verdienen na je pensioen.

Je vindt uitgebreide informatie over het pensioen bij het levensmoment pensioen.