Hoeveel kost een lening?

Er zijn veel verschillende soorten leningen. Om het vergelijken voor jou gemakkelijker te maken, heeft de overheid enkele regels opgelegd aan alle kredietgevers. Ze zijn verplicht om voor iedere lening een transparante en vergelijkbare tarief op te geven: het jaarlijks kostenpercentage of het 'JKP'.

Wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

Telkens wanneer iemand je een consumentenkrediet - zoals een autolening - aanbiedt, moet die daarbij het Jaarlijks KostenPercentage of JKP vermelden. Wat houdt dat cijfer precies in?

Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan jouw lening verbonden zijn. Het wordt uitgedrukt in een percentage, en is te vergelijken met een intrest op jaarbasis. Het houdt echter niet enkel rekening met de intresten, maar ook met alle andere kosten die te maken hebben met het krediet, zoals dossierkosten. De kredietgever mag naast het JKP geen extra kosten aanrekenen. Kosten die geen deel uitmaken van het krediet, zoals bv. extra kosten bij laattijdige terugbetaling, worden ook niet opgenomen in het JKP.

Met het JKP kan je de prijzen van kredieten vergelijken, zonder rekening te houden met het bedrag en de looptijd van het krediet.
Het JKP geeft echter niet altijd de reële prijs van jouw krediet weer, want je weet niet altijd op voorhand wanneer je geld zal opnemen en wanneer je dat opgenomen bedrag zal terugbetalen.

Naast het jaarlijks kostenpercentage kan de kredietgever ook de totale kosten meegeven voor jouw kredietovereenkomst. Dit is het verschil tussen het geleende bedrag en alles wat je aan het einde van de rit terugbetaald zal hebben.

Een voorbeeld

Je leent 5.000 euro op 3 jaar. De kredietgever moet je niet alleen het JKP of kostenpercentage per jaar geven, maar ook het bedrag dat je in totaal, na 3 jaar, zal terugbetaald hebben, bv. 5.765 euro. Je moet als consument op het kredietcontract zelf de volgende zin schrijven: 'gelezen en goedgekeurd voor 5.765 euro terug te betalen'. Zo word je er nog eens duidelijk op gewezen dat jouw lening 765 euro meer kost dan het bedrag dat je leent.

 

Is een lening met JKP van 0 % ook echt gratis?

Wanneer je een contract tekent voor een lening met een jaarlijks kostenpercentage van 0 %, is daarin alles inbegrepen. Er zijn dus geen intresten te betalen, maar ook geen dossier- of andere kosten. Als het JKP 0 % is, is het krediet zelf dus werkelijk gratis. 
 
Er kunnen wel onrechtstreekse kosten zijn aan een gratis autolening:
  • zo is het mogelijk dat je moet kiezen tussen een korting op de aankoop van jouw nieuwe auto of een kosteloze autolening. In dat geval zal je moeten nagaan of je niet beter de korting van de autoconstructeur neemt, en elders een autolening afsluit. 
  • het is ook mogelijk dat je om een autolening met een JKP van 0 % te krijgen eerst een omniumverzekering moet afsluiten. Ga in dat geval na of de verzekering die de autoconstructeur je aanbiedt niet duurder is dan een vergelijkbare omniumverzekering
Raadpleeg onze checklist 'verantwoord lenen'  vooraleer je een autolening aangaat, zelfs al is die gratis.

Verzekeringen verbonden aan jouw lening

Bij jouw lening kan je verschillende verzekeringen afsluiten om je in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden. Soms vraagt de kredietgever dat je een verzekering afsluit, maar je bent vrij om te kiezen bij wie je de verzekering afsluit.

  • Schuldsaldoverzekering: deze verzekering betaalt jouw lening (geheel of gedeeltelijk) terug als je sterft. Dan moeten jouw erfgenamen jouw lening niet verder betalen. Banken eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt als je grote bedragen leent. Een schuldsaldoverzekering is bij een hypothecaire zeker aan te raden, maar een bank mag je dit niet verplichten.
  • Verzekering in geval van ziekte of ongeval: deze verzekering neemt de aflossingen van jouw lening over als je ziek en/of invalide wordt en dat dit officieel erkend wordt.
  • Verzekering gewaarborgd inkomen: als je zonder werk valt, neemt deze verzekering de terugbetaling van jouw lening over, onder bepaalde voorwaarden zoals beschreven in het verzekeringscontract.
  • Omniumverzekering: als je een lening afsluit om een nieuwe auto te kopen, kunnen kredietgevers vragen dat je voor de duur van de lening een omniumverzekering voor die auto afsluit. Een omniumverzekering is aan te raden in combinatie met een autolening, maar ze is zeker niet verplicht.

De premies voor deze niet-verplichte verzekeringen komen bovenop jouw afbetaling en worden niet in het jaarlijks kostenpercentage (JKP) opgenomen.

De Wikifin-tips

  • Vergelijk geen appelen met peren. Vergelijk de voorwaarden van leningen met hetzelfde bedrag, dezelfde duurtijd, dezelfde waarborgen, enz.
  • Wist je dat de kredietgever verplicht is om je de lening aan te bevelen die het beste bij jouw situatie past? Deze verplichting beschermt de kredietnemer.