Hoeveel kost een lening?

Er zijn veel verschillende soorten leningen. Om het vergelijken voor u gemakkelijker te maken, heeft de overheid enkele regels opgelegd aan alle kredietgevers. Ze zijn verplicht om voor iedere lening een transparante en vergelijkbare tarief op te geven: het jaarlijks kostenpercentage of het 'JKP'.

Wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

Telkens wanneer iemand u een consumentenkrediet - zoals een autolening - aanbiedt, moet die daarbij het Jaarlijks KostenPercentage of JKP vermelden. Wat houdt dat cijfer precies in?
 
Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan uw lening verbonden zijn. Het wordt uitgedrukt in een percentage, en is te vergelijken met een intrest op jaarbasis. Het houdt echter niet enkel rekening met de intresten, maar ook met alle andere kosten die te maken hebben met het krediet, zoals dossierkosten. De kredietgever mag naast het JKP geen extra kosten aanrekenen. Kosten die geen deel uitmaken van het krediet, zoals bv. extra kosten bij laattijdige terugbetaling, worden ook niet opgenomen in het JKP.

Met het JKP kunt u de prijzen van kredieten vergelijken, zonder rekening te houden met het bedrag en de looptijd van het krediet.
Het JKP geeft echter niet altijd de reële prijs van uw krediet weer, want u weet niet altijd op voorhand wanneer u geld zal opnemen en wanneer u dat opgenomen bedrag zal terugbetalen.

Naast het jaarlijks kostenpercentage kan de kredietgever ook de totale kosten meegeven voor uw kredietovereenkomst. Dit is het verschil tussen het geleende bedrag en alles wat u aan het einde van de rit terugbetaald zal hebben.

Een voorbeeld

U leent 5 000 euro op 3 jaar. De kredietgever moet u niet alleen het JKP of kostenpercentage per jaar geven, maar ook het bedrag dat u in totaal, na 3 jaar, zal terugbetaald hebben, bv. 5 765 euro. U moet als consument op het kredietcontract zelf de volgende zin schrijven: 'gelezen en goedgekeurd voor 5 765 euro terug te betalen'. Zo wordt u er nog eens duidelijk op gewezen dat uw lening 765 euro meer kost dan het bedrag dat u leent.

 

Is een lening met JKP van 0% ook echt gratis?

Wanneer u een contract tekent voor een lening met een jaarlijks kostenpercentage van 0%, is daarin alles inbegrepen. Er zijn dus geen intresten te betalen, maar ook geen dossier- of andere kosten. Als het JKP 0% is, is het krediet zelf dus werkelijk gratis. 
 
Er kunnen wel onrechtstreekse kosten zijn aan een gratis autolening:
  • zo is het mogelijk dat u moet kiezen tussen een korting op de aankoop van uw nieuwe auto of een kosteloze autolening. In dat geval zal moet u nagaan of u niet beter de korting van de autoconstructeur neemt, en elders een autolening afsluit. 
  • het is ook mogelijk dat u om een autolening met een JKP van 0% te krijgen eerst een omniumverzekering moet afsluiten. Ga in dat geval na of de verzekering die de autoconstructeur u aanbiedt niet duurder is dan een vergelijkbare omniumverzekering
Raadpleeg onze checklist "verantwoord lenen"  vooraleer u een autolening aangaat, zelfs al is die gratis.

Verzekeringen verbonden aan uw lening

Bij uw lening kan u verschillende verzekeringen afsluiten om u in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden. Soms vraagt de kredietgever dat u een verzekering afsluit, maar u bent vrij om te kiezen bij wie u de verzekering afsluit.

  • Schuldsaldoverzekering: deze verzekering betaalt uw lening (geheel of gedeeltelijk) terug als u sterft. Dan moeten uw erfgenamen uw lening niet verder betalen. Banken eisen dat u een schuldsaldoverzekering neemt als u grote bedragen leent. Een schuldsaldoverzekering is bij een hypothecaire zeker aan te raden, maar een bank mag u dit niet verplichten.
  • Verzekering tegen ziekte- en/of invaliditeit: deze verzekering neemt de aflossingen van uw lening over als u ziek en/of invalide wordt en dat dit officieel erkend wordt.
  • Verzekering tegen werkloosheid: als u zonder werk valt, neemt deze verzekering de terugbetaling van uw lening over, onder bepaalde voorwaarden zoals beschreven in het verzekeringscontract.
  • Omniumverzekering: als u een lening afsluit om een nieuwe auto te kopen, kunnen kredietgevers vragen dat u voor de duur van de lening een omniumverzekering voor die auto afsluit. Een omniumverzekering is aan te raden in combinatie met een autolening, maar ze is zeker niet verplicht.

De premies voor deze niet-verplichte verzekeringen komen bovenop uw afbetaling en worden niet in het jaarlijks kostenpercentage (JKP) opgenomen.

De Wikifintips

  • Vergelijk geen appelen met peren. Vergelijk de voorwaarden van leningen met hetzelfde bedrag, dezelfde duurtijd, dezelfde waarborgen, enz.
  • Wist u dat de kredietgever verplicht is om u de lening aan te bevelen die het beste bij uw situatie past? Deze verplichting beschermt de kredietnemer.