Wie kan een hypothecair krediet afsluiten?

Al wie ouder is dan 18 jaar en een huis of grond wil kopen, kan een simulatie voor een hypothecair krediet aanvragen.

De kredietverstrekker onderzoekt uw financiële situatie

Wanneer u met een kredietverstrekker (bv. uw bank) contact opneemt, zal die uw financiële situatie onderzoeken en of u uw hypothecaire lening kan terugbetalen. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met drie elementen:

  • uw inkomen;
  • uw persoonlijke situatie, om een idee te hebben van uw uitgaven;
  • uw schulden.

Dat onderzoek is noodzakelijk. Zo beperkt uw bank de risico’s die ze neemt door u geld te lenen. Ook u heeft er alle belang bij: zo vermijdt u terugbetalingen te moeten doen die u eigenlijk niet aankan. De wet verplicht de kredietvertrekker ertoe dat hij de consument moet verwittigen dat een krediet niet kan toegestaan worden als de consument niet de informatie verschaft die nodig is om te kunnen inschatten of hij voldoende financiële capaciteit heeft om een krediet terug te betalen. U kan het budget voor uw plannen eventueel verlagen en een simulatie  voor een beperkter bedrag aanvragen.

De wet voorziet onder andere dat een kredietverstrekker een European Standardised Information Sheet (ESIS-document) moet geven aan de consument. Met dit document kan een klant verschillende kredieten vergelijken met elkaar en zo een goede keuze maken.

Kunnen verschillende mensen dezelfde kredietovereenkomst ondertekenen?

Wil u samen met uw partner, een vriend of een familielid een lening afsluiten? Het contract voor een hypothecair krediet kan door verschillende mensen worden ondertekend. Let op: bij betalingsproblemen kan de bankier van iedere medelener de terugbetaling vragen, zelfs voor het volledige bedrag (het saldo) dat nog moet terugbetaald worden.

Stel: u sluit samen met een vriend een hypothecair krediet af voor de aankoop van een vakantiewoning in Zuid-Frankrijk. Na financiële problemen betaalt die vriend zijn deel van de lening niet terug. U moet dan voor hem blijven betalen.

Waarborgen

Uw bank brengt een eerste gunstig advies uit? Gefeliciteerd! Blijf wel rustig, want nu moet u waarborgen (meestal een hypotheek , een woonverzekering en een schuldsaldoverzekering) kunnen voorleggen. De waarde van de woning of grond die u wil aankopen, moet ook nog worden geschat.

De Wikifintip

  • Sluit u met verschillende mensen een lening af? Informeer naar de financiële situatie van de personen waarmee u in zee gaat.