Hoe bouwt u uw pensioen op?

Na een loopbaan verdient u een pensioen. U krijgt dan sowieso het wettelijk pensioen, maar misschien wil u meer. Het is mogelijk dat uw werkgever voor u een aanvullend pensioen opbouwt tijdens uw carrière. Ook als u zelfstandige bent, kan u dit opbouwen tijdens uw loopbaan. Daarnaast hebt u nog andere mogelijkheden om een extra appeltje voor de dorst opzij te leggen voor wanneer u met pensioen gaat.

Drie soorten pensioenen

Eenmaal op pensioenleeftijd, kan u in België een pensioen krijgen dat samengesteld is uit één of meerdere pijlers:

  • de overheid betaalt u het wettelijk pensioen (eerste pijler);
  • daarnaast is er eventueel een aanvullend pensioen (tweede pijler) dat u opbouwt terwijl u werkt;
  • ten slotte is er het pensioengedeelte waarvoor u zelf kunt sparen (derde pijler). Dit wordt pensioensparen genoemd.

Hoe kan u uw pensioen verhogen?

Het wettelijk pensioen (eerste pijler) is, zoals de naam het al zegt, bij wet vastgelegd. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt hebt en van de hoogte van uw inkomen. Ook periodes van werkloosheid, ziekte en loopbaanonderbreking kunnen meetellen voor de berekening van uw wettelijk pensioen. De regels voor de berekening van uw wettelijk pensioen liggen vast.

In sommige gevallen hebt u ook recht op een aanvullend pensioen (tweede pijler). Uw werkgever kan dit voor u opbouwen. Als u zelfstandige bent, kan u dit zelf opbouwen tijdens uw loopbaan. Dit aanvullend pensioen krijgt u in één keer uitbetaald, als een kapitaal, of gespreid in de tijd, bv. als maandelijkse renten.

Daarnaast is er nog het pensioensparen (derde pijler). Daarvoor kan U zelf regelmatig een bepaald bedrag opzij zetten, dat belegd wordt in een pensioenspaarfonds of in een pensioenspaarverzekering. Voor het bedrag dat u stort in het kader van het pensioensparen, krijgt u een vermindering in uw personenbelasting.

Bij de beslissing om aan pensioensparen te doen, kan u rekening houden met de andere spaargelden die u hebt en met de woning (of woningen) waarvan u eventueel eigenaar bent.

De Wikifintips

  • De hoogte van het wettelijk pensioen hangt af van uw statuut: het is verschillend naargelang u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar hebt gewerkt. U kan op het gratis telefoonnummer 1765 terecht voor al uw vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin u gewerkt heeft. U kan ook terecht op de verschillende websites:
  • Het nettobedrag van uw wettelijk pensioen is lager dan het brutobedrag. Er worden immers bijdragen voor de sociale zekerheid en personenbelasting op afgehouden. Maar het verschil tussen het bruto- en het nettopensioen is kleiner dan het verschil tussen een bruto- en een nettoloon. Meer informatie over de belastingen op het wettelijk pensioen vindt u hier.
  • U bouwt uw wettelijk pensioen op tijdens uw hele carrière. Blijf goed op de hoogte over het aanvullend pensioen dat uw werkgever al dan niet voorziet. Als u zelf uw pensioen wil aanvullen, kan het nuttig zijn op jonge leeftijd te beginnen met pensioensparen.