De Tak 21 verzekering: een spaarverzekering

De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat u spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam "premie", zoals bij andere verzekeringscontracten.

Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.

Wat krijgt u van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?

  • Ten eerste de premies die u hebt betaald, verminderd met de kosten.
  • Ten tweede de intresten. De intresten worden door de verzekeraar gewaarborgd en heten dan ook het gewaarborgd rendement. In de meeste gevallen worden de intresten niet jaarlijks uitbetaald maar gekapitaliseerd: zij worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat zij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengen. Wanneer u het kapitaal opneemt, krijgt u het kapitaal en alle intresten samen.
  • Ten derde de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is dus niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.

Als u een tak 21-contract afsluit, hebt u heel wat keuzemogelijkheden:

  • u betaalt ofwel één premie bij het afsluiten van het contract, ofwel verschillende premies, bv. jaarlijks, in de loop van het contract;
  • het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, bv. 10 jaar, maar het kan ook van onbepaalde duur zijn;
  • wil u uw erfgenamen een bijzondere financiële steun geven wanneer u zou sterven in de loop van het contract, dan kan u een overlijdensdekking  voorzien;
  • als u uw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te zorgen, of om op lange termijn te sparen, dan kan u een belastingvoordeel krijgen.

Deze verschillende keuzemogelijkheden komen verder aan bod. We behandelen eerst de voornaamste keuzemogelijkheid: neemt u een klassieke tak 21-levensverzekering of een Universal Life-verzekering?

De Wikifintip

  • Vergelijk de verschillende spaar- en verzekeringsproducten aan de hand van de informatiefiches. Als niet alles duidelijk is, vraagt u uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar best om verdere uitleg voor u uw uiteindelijke keuze maakt.