De Tak 21 verzekering: een spaarverzekering

De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat je spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam 'premie', zoals bij andere verzekeringscontracten.

Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze je zekerheid geeft over jouw spaargeld en over wat het je zal opleveren.

Wat krijg je van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?

  • De premies die je hebt betaald, verminderd met de kosten en belastingen.
  • De intresten die door de verzekeraar gewaarborgd worden en dan ook het gewaarborgd rendement heten. In de meeste gevallen worden de intresten niet jaarlijks uitbetaald maar gekapitaliseerd: zij worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat zij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengen. Wanneer je het kapitaal opneemt, krijg je het kapitaal en alle intresten samen.
  • De winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is dus niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst jouw verzekeraar maakt. Eens de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.

Als je een tak 21-contract afsluit, heb je heel wat keuzemogelijkheden:

  • je betaalt ofwel één premie bij het afsluiten van het contract, ofwel verschillende premies, bv. jaarlijks, in de loop van het contract;
  • het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, bv. 10 jaar, maar het kan ook van onbepaalde duur zijn;
  • wil je jouw erfgenamen een bijzondere financiële steun geven wanneer je zou sterven in de loop van het contract, dan kan je een overlijdensdekking voorzien;
  • als je jouw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te zorgen, of om op lange termijn te sparen, dan kan je een belastingvoordeel krijgen.

De Wikifin-tip

  • Vergelijk de verschillende spaar- en verzekeringsproducten. Als niet alles duidelijk is, vraag je jouw verzekeringsmakelaar of verzekeraar best om verdere uitleg voor je jouw uiteindelijke keuze maakt.