Wat is je beleggersprofiel?

Voor je zelf gaat beleggen, moet je jezelf als belegger leren kennen. Op die manier zal je immers weloverwogen keuzes kunnen maken. Doe je een beroep op een bank om je beleggingen te beheren of om je te adviseren, dan moet zij – op basis van de informatie die jij haar bezorgt – bepalen welke beleggerstype je bent en wat je behoeften zijn. Zij moet dus je zogenaamde “beleggersprofiel” bepalen. Dat is een van haar verantwoordelijkheden als adviseur of beheerder, net zoals het haar taak is om je passend advies te verstrekken of je beleggingen op passende wijze te beheren.

Of je nu een beroep doet op een bank of niet, je zal steeds informatie ontvangen over de risico’s van de beleggingen die je overweegt. Het is belangrijk dat je de nodige aandacht besteedt aan die informatie en dat je de betrokken beleggingsproducten begrijpt vóór je tot belegging overgaat.

Welke beleggingsstrategie past bij welk beleggersprofiel?

Je “beleggersprofiel”, zoals bepaald door de bank die je adviseert of die je beleggingen beheert, bepaalt de beleggingsstrategie die zij voor jou zal volgen (als jezelf belegt, kan je trouwens dezelfde beoordeling uitvoeren). Om je “beleggersprofiel” te bepalen en dus te weten te komen welk risiconiveau je aankunt, moet je een aantal vragen beantwoorden over je persoonlijke situatie:

 • wat zijn je beleggingsdoelstellingen? waarom wil je beleggen en welke risico’s ben je bereid te nemen? welk rendement wil je behalen?
 • wat is je beleggingshorizon? hoelang denk je je geld opzij te kunnen zetten? 
 • wat is je financiële situatie? wat is je financiële marge en welk verlies zou je eventueel aankunnen? hoe groot is je financieel vermogen? heb je schulden?
 • hoe staat het met je kennis en ervaring inzake beleggingen? wat is je beroep? welke opleiding heb je genoten? welke transacties in beleggingsproducten heb je de voorbije jaren verricht?
 • welke risico’s denk je te kunnen nemen? hoe oud ben je? wat zijn je liquiditeitsbehoeften? heb je spaargeld?

Elke transactie die de bank je aanraadt of die zij bij het beheer van je beleggingen uitvoert, moet passend zijn in het licht van de antwoorden die je op die verschillende vragen hebt gegeven.

Doorgaans worden drie grote risicoprofielen onderscheiden op basis van de antwoorden op die vragen. Die profielen zijn op hun beurt gekoppeld aan drie beleggingsstrategieën.

 1. Profiel met een hoog beschermingsniveau (defensieve beleggingsstrategie):

Voor wie? Voor personen die risico’s willen of moeten vermijden.

Voordelen? Grote veiligheid, in beginsel een stabielere waarde van de uitgevoerde beleggingen, maar a priori een lager rendementspotentieel.

Soorten beleggingen? In hoofdzaak beleggingen in obligaties en kwaliteitsvolle vastrentende obligatiefondsen, weinig beleggingen in genoteerde aandelen. In beginsel geen risicovolle beleggingen.

 1. Profiel met een evenwicht tussen veiligheid en risico (evenwichtige beleggingsstrategie):

Voor wie? Voor personen die een gemiddeld risiconiveau aankunnen en bereid zijn om de desbetreffende risico’s te nemen.

Voordelen? Mogelijk een hoger rendement dan bij een defensieve strategie, maar een sterker fluctuerende waarde van de uitgevoerde beleggingen en iets meer risico’s.

Soorten beleggingen? Een evenwichtige mix van financiële producten met een laag risico om het belegde kapitaal veilig te stellen (zoals kwaliteitsvolle obligaties) en risicovollere financiële producten die een hoger winstpotentieel bieden (zoals genoteerde aandelen).

 1. Profiel met een hoog risico (dynamische beleggingsstrategie):

Voor wie? Voor personen die een hoger risiconiveau aankunnen (incl. de mogelijkheid om hun spaargeld voor een deel te verliezen) en die bereid zijn om dat risico te nemen.

Voordelen? Het voordeel van een groter risico is dat het je een hoger rendement kan opleveren. Tegelijkertijd kan echter ook de waarde van je beleggingen sterk fluctueren en loop je het risico je belegde geld grotendeels of volledig te verliezen.

Soorten beleggingen? Een combinatie van in beginsel beleggingen met een hoog percentage aan aandelen en soms ook een laag percentage aan meer atypische risicovolle financiële producten.

Welke producten kies je?

Twee gouden regels: beleg conform je principes én in producten die je begrijpt.

Via aandelen en obligaties kan je beleggen in ondernemingen. Ondernemingen produceren echte goederen of diensten. Als je in een aandeel of een obligatie belegt, kan je dus het best nagaan of de activiteiten van de onderneming waarin je belegt, aansluiten bij je waarden. Ben je bv. bereid te beleggen in een onderneming die wapens of chemische producten voor militaire doeleinden produceert?

Als ethische, sociale en leefmilieuaspecten belangrijk zijn bij je beleggingsbeslissingen, neem dan de tijd om de voorgestelde producten te analyseren. Bovendien zijn er bijna evenveel methodes om activa te selecteren als duurzame producten zelf. Meer informatie daarover is vinden op onze pagina over duurzame financiële producten.

Koop tot slot enkel financiële producten koopt die je begrijpt! Als je niet begrijpt wat een vennootschap waarvan je aandelen aangeboden krijgt, produceert of als je het financieel product zelf niet begrijpt, is het beter om niets te doen.

De Wikifin-tips

 • Beleggen vereist een lange beleggingshorizon. Beleg dus geen geld dat je mogelijk snel nodig hebt.
 • Je bankier of financieel adviseur is wettelijk verplicht te peilen naar je kennis en ervaring, je financiële situatie en je beleggingsdoelstellingen, vooraleer je financiële producten te adviseren. Meer informatie vind je hier.
 • Spreid je beleggingen over verschillende producten om ook de risico’s te spreiden.
 • Meer informatie over de verhoogde beleggersbescherming kan je vinden in de FSMA-brochure over de MiFID II-richtlijn.