Ook u hebt een beleggersprofiel

U bent verantwoordelijk voor uw beleggingen

Ook al is uw bank of financieel adviseur gespecialiseerd in beleggingsproducten, dan nog is het erg belangrijk dat u zelf weet waarmee u bezig bent. Want het zijn en het blijven uw centen. U moet zelf bepalen hoeveel risico u wil lopen met uw beleggingen en hoeveel geld u daarvoor wil gebruiken. Sommige producten kunnen grote winsten maar ook grote verliezen optekenen, terwijl u bij andere beleggingen altijd minstens uw inbreng terug krijgt.

Uw bankier of financieel adviseur kan u natuurlijk advies geven, maar u neemt uiteindelijk zelf de beslissing hoe u uw geld belegt. Het is daarom belangrijk dat u de beleggingsproducten goed begrijpt vooraleer u erin belegt. Laat de ingewikkelde financiële producten daarom links liggen, of leer er eerst meer over vooraleer erin te beleggen.

Stel u ook steeds de vraag: waarom beleg ik? Zoekt u een extra inkomen of eerder een appeltje voor de dorst? U kan beleggen op lange of korte termijn, afhankelijk van wanneer u uw geld terug nodig hebt.

Uw beleggersprofiel

Uw bankier of financieel adviseur is verplicht te peilen naar uw risicoprofiel vooraleer u financiële producten aan te bevelen. Het is belangrijk om uw bankier of financieel adviseur duidelijk te maken waar uw grenzen liggen. Zo kan u een beleggingsportefeuille samenstellen die evenwichtig is en niet meer risico's bevat dan u zelf wenst. Met andere woorden, een beleggingsportefeuille waar u uw slaap niet voor hoeft te laten.

Let op, als u spaart of belegt in een verzekeringsproduct zoals bv. tak 21 of tak 23 gelden er op dit ogenblik andere regels. Degene die u het product verkoopt is verplicht u voldoende informatie te geven over het product. Hij moet ook vragen naar wat u wenst en nodig heeft. Hij moet daar immers rekening mee houden als hij u een advies geeft om een verzekeringsproduct te kopen. Hij moet u ook informeren over zijn statuut: Werkt hij op exclusieve basis samen met 1 verzekeringsfirma? Of werkt hij voor meerdere verzekeringsfirma's? En is zijn advies in dat laatste geval dan onpartijdig?

De Wikifintips

  • Beleg enkel in financiële producten die u goed begrijpt.
  • Wist u dat uw bankier of financieel adviseur wettelijk verplicht is te peilen naar uw risicoprofiel, vooraleer u financiële producten aan te raden. Behalve als die financiële producten verzekeringsproducten zijn, dan gelden er andere regels.
  • Spreid uw beleggingen over verschillende producten om ook de risico’s te spreiden.