Ook jij hebt een beleggersprofiel

Je bent verantwoordelijk voor jouw beleggingen

Ook al is jouw bank of financieel adviseur gespecialiseerd in beleggingsproducten, dan nog is het erg belangrijk dat je zelf weet waarmee je bezig bent. Want het zijn en het blijven jouw centen. Je moet zelf bepalen hoeveel risico je wil lopen met jouw beleggingen en hoeveel geld je daarvoor wil gebruiken. Sommige beleggingsproducten kunnen grote winsten maar ook grote verliezen optekenen, terwijl je bij andere beleggingen altijd minstens jouw initiële inbreng terugkrijgt op vervaldag.

Jouw bankier of financieel adviseur kan je hierin begeleiden, maar je neemt uiteindelijk zelf de beslissing hoe je jouw geld belegt. Het is daarom belangrijk dat je de beleggingsproducten goed begrijpt vooraleer je erin belegt. Laat de ingewikkelde financiële producten daarom links liggen, of leer er eerst meer over vooraleer erin te beleggen.

Stel je ook steeds de vraag: waarom beleg ik? Zoek je een extra inkomen of eerder een appeltje voor de dorst? Je kan beleggen op lange of korte termijn, afhankelijk van wanneer je jouw geld terug nodig hebt, maar weet dat beleggen meestal een lange tijdshorizon vereist. Beleg daarom niet met gelden die je binnenkort nodig hebt.

Jouw beleggersprofiel

Jouw bankier of financieel adviseur is verplicht te peilen naar jouw kennis en ervaring met beleggingsproducten, jouw beleggingsdoelstellingen (inclusief jouw horizon en riscoappetijt) en jouw financiële situatie je financiële producten te adviseren. Het is belangrijk om jouw bankier of financieel adviseur duidelijk te maken waar jouw grenzen liggen. Zo kan je een beleggingsportefeuille samenstellen die evenwichtig is en niet meer risico's bevat dan je zelf wenst. Met andere woorden, een beleggingsportefeuille waar je jouw slaap niet voor hoeft te laten.

Let op, als je spaart of belegt in een verzekeringsproduct zoals bv. tak 21 of tak 23 gelden er op dit ogenblik andere regels. Degene die je het product verkoopt is verplicht je voldoende informatie te geven over het product. Hij moet ook vragen naar wat je wenst en nodig hebt. Hij moet daar immers rekening mee houden als hij je een advies geeft om een verzekeringsproduct te kopen. Hij moet je ook informeren over zijn statuut: Werkt hij op exclusieve basis samen met 1 verzekeringsfirma? Of werkt hij voor meerdere verzekeringsfirma's? En is zijn advies in dat laatste geval dan onpartijdig?

De Wikifin-tips

  • Beleg enkel in financiële producten die je goed begrijpt.
  • Wist je dat jouw bankier of financieel adviseur wettelijk verplicht is te peilen naar jouw kennis en ervaring, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen, vooraleer je financiële producten te adviseren. Behalve als die financiële producten verzekeringsproducten zijn, dan gelden er andere regels.
  • Spreid jouw beleggingen over verschillende producten om ook de risico’s te spreiden.