Gevallen waarin jouw woonverzekering niet tussenkomt

Jouw woonverzekering dekt niet alleen jouw inboedel, maar ook heel wat risico’s in en om het huis. Toch zal jouw verzekeraar je in bepaalde gevallen niet vergoeden, zelfs als er veel schade is. Enkele voorbeelden: 

  • Defecte goederen
    Een versleten waterleiding springt en veroorzaakt een overstroming. U bent niet verzekerd voor de schade die daaruit voortvloeit. De herstelling van de gesprongen leiding wordt niet door jouw woonverzekering vergoed.
  • Slecht beschermde goederen
    In sommige gevallen kan jouw verzekeraar voorwaarden opleggen vóór hij jouw woning wil verzekeren. Bv. je woont in een afgelegen huis waar je waardevolle schilderijen tentoonstelt die je van jouw grootvader erfde. Jouw verzekeraar zal je ongetwijfeld vragen een alarmsysteem te installeren. Wordt er ingebroken en blijkt je de verplichting die de verzekeraar je heeft opgelegd niet nageleefd te hebben, dan zal je geen schadevergoeding ontvangen als de verzekeraar kan bewijzen dat het niet naleven van de verplichting mee de schade heeft veroorzaakt.
  • Bewust toegebrachte schade
    Die maatregel lijkt misschien voor de hand liggend. Toch willen we je er even aan herinneren. Een brand die je aansteekt of andere vormen van schade die je met opzet veroorzaakt, doen je het recht op schadevergoedingen in jouw woonverzekering verliezen. De verzekeraar moet bewijzen dat je de schade met opzet hebt veroorzaakt.

Deze opsomming van gevallen waarvoor je niet verzekerd bent, is niet volledig. Lees jouw contract grondig na, zodat je een duidelijk beeld hebt van wat jouw verzekering niet dekt en welke verplichtingen de verzekeraar je oplegt.