Is jouw verzekeringscontract altijd up-to-date?

Het leven is een aaneenschakeling van veranderingen. Je renoveert jouw huis, je bouwt een veranda, je koopt een waardevol voorwerp,… Al die gebeurtenissen hebben één ding gemeen: ze beïnvloeden jouw verzekeringsbehoeften.

Veranderingen in de risico’s

Uiteraard moeten jouw verzekeringscontracten rekening houden met de veranderingen in jouw leven. Neem daarvoor contact op met jouw verzekeraar of makelaar. Die moet de nodige wijzigingen doorvoeren en jouw contract en jouw premie aanpassen aan jouw nieuwe situatie.

Stel: je besluit slaapkamers en een badkamer in te richten op jouw oude zolder. Die verbouwingen betekenen een meerwaarde voor jouw eigendom. Signaleer ze dus aan jouw verzekeraar of makelaar. Ze verhogen immers de risico’s, de verzekerde bedragen van jouw woonverzekering en (eventueel) jouw verzekeringspremie.

Een ander voorbeeld: je installeert zonnepanelen op jouw dak. Brengt je jouw verzekeringsmaatschappij daarvan niet op de hoogte, dan loop je het risico onderverzekerd te raken omdat het verzekerde bedrag van jouw woning niet meer hoog genoeg is. Dat betekent dat je bij een schadegeval mogelijks slechts gedeeltelijk vergoed zal worden via de toepassing van wat de 'evenredigheidsregel' wordt genoemd.

De evenredigheidsregel

Het gaat om een regel die de verzekeraar bij schade kan toepassen als de verzekerde waarde van de woning lager ligt dan de waarde van die woning op het moment van het schadegeval.

Een voorbeeld

Je kocht een huis waarvan de nieuwwaarde op 350 000 euro werd geschat, maar je geeft bij jouw verzekering aan dat de waarde van jouw woning 250 000 euro is.

Op een winteravond steek je de open haard aan. In jouw salon ontstaat brand. De brandweer wordt opgeroepen. Balans: jouw parketvloer en jouw meubels moeten worden vervangen. Het plafond moet worden vernieuwd en er moet opnieuw worden geschilderd. Kostprijs: 50 000 euro.

Op basis van het rapport van een expert beseft jouw verzekeraar dat je niet de correcte waarde van jouw huis hebt aangegeven. Daarom past hij de evenredigheidsregel toe op de bedragen van de schade. Bij de terugbetaling van de schade zal de verzekeraar rekening gehouden met de verhouding tussen de verzekerde waarde en de echte nieuwwaarde van de goederen.

In ons voorbeeld: 50 000 (schade) x (250 000/350 000) = 35 714 euro

In dit voorbeeld draai je dus zelf op voor ongeveer 14 000 euro.

De verzekeraar mag de evenredigheidsregel niet toepassen als je de waarde van jouw eigendom bepaalde aan de hand van het evaluatierooster dat ze je zelf bezorgde. Het evaluatierooster dient wel correct ingevuld te zijn en ook op het ogenblik van het schadegeval nog correct zijn. Daarom is het belangrijk dat je eventuele veranderingen aan jouw woning aangeeft als die de waarde ervan beïnvloeden.

De Wikifin-tips

  • Breng jouw verzekeraar op de hoogte van elke verandering die gevolgen heeft voor jouw verzekeringscontract: renovaties, de aankoop van waardevol meubilair,…
  • Signaleer die verandering zo snel mogelijk.
  • Controleer jouw contract en de berekening van jouw premie na de verandering.