Welke risico’s worden verzekerd?

Overstromingen, brand, hagel, sneeuw, natuurrampen: jouw woonverzekering dekt heel wat risico’s!

Ze kan een dekking bieden voor:

  • jouw materiële bezittingen: schade aan het gebouw en aan de inboedel;
  • jouw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die je toebrengt aan andere personen (bv. buren).

Ze voorziet ook de vergoeding van sommige kosten ten gevolge van schade: bv. als je gedurende enkele weken elders onderdak moet zoeken.

Je kan een woonverzekering aanvullen met een aantal bijkomende dekkingen. 

Verplichte basisdekkingen

De wet zegt dat elke woonverzekering minstens een aantal risico’s moet dekken, zoals brand, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, natuurrampen, terrorisme, ...

Denk bv. aan:

  • een afvoerpijp die tijdens een storm loskomt en op de wagen van jouw buurman valt;
  • een overstroming die jouw nieuwe salon en jouw eikenhouten meubilair onbruikbaar maakt.

In dat verband spreken we over de ‘basisdekkingen’.

Natuurrampen

Stormen, orkanen, vloedgolven en aardbevingen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken.

Natuurrampen zijn opgenomen in de basisdekkingen. Horen in die categorie thuis: aardbevingen, overstromingen, overlopende dakgoten, grondverzakkingen en grondverschuivingen.

Verzekeraars moeten slachtoffers minstens vergoeden voor:

  • rechtstreekse schade aan de verzekerde goederen;
  • schade veroorzaakt door pogingen om andere mensen of goederen te redden of te beschermen (bv. een ruit die werd ingeslagen om iemand uit een huis te kunnen halen);
  • de kosten voor de opruiming van puin of voor het slopen van ruïnes met het oog op de wederopbouw;
  • de kosten voor onderdak in afwachting van de wederopbouw en dat gedurende 3 maanden na de ramp.

Tuinhuisjes, aanplantingen en voertuigen zijn niet altijd gedekt in de woonverzekering.

Jouw verzekeraar moet natuurrampen sowieso in jouw brandverzekering opnemen.

Hij kan ervoor kiezen om daarvoor:

  • zijn eigen tarieven en voorwaarden voor te stellen;
  • indien hij evenwel van oordeel is dat de woning die je wil verzekeren een groot risico vormt, en hij daarom de verzekering wil weigeren of een hogere premie of franchise wil voorstellen dan die van het Tariferingsbureau Natuurrampen, dan moet die verzekeraar je de voorwaarden van het Tariferingsbureau voorstellen. De voorwaarden, tarieven en franchisen zijn opgesteld door het Tariferingsbureau en kan je vinden op de website: www.bt-tb.be.

Stelt de verzekeraar de voorwaarden van het Tariferingsbureau voor, dan moet hij je daarover informeren en aangeven dat het je vrij staat een andere verzekeraar te contacteren.

Verzekeraars, ook als ze een verzekering volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau aanbieden, mogen weigeren je tegen overstroming of overlopen van riolen te verzekeren als jouw woning in een risicogebied werd gebouwd nadat een koninklijk besluit had bepaald dat dat gebied een risicogebied is. Een risicogebied is een zone die herhaaldelijk zwaar onder water staat. Je hebt dan een waarborg voor de andere natuurrampen, maar niet voor overstroming en overlopen van riolen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een natuurramp door de minister van Binnenlandse Zaken worden beschouwd als een ‘erkende ramp’. In dat geval worden de slachtoffers niet vergoed door de verzekeraar bij wie ze een verzekering tegen natuurrampen afsloten, maar wel door het Rampenfonds.

Niet-verplichte dekkingen

Andere omstandigheden vallen dan weer niet onder de verplichte dekkingen van jouw verzekeringscontract. Maar veel verzekeringsovereenkomsten omvatten ook die dekkingen. Denk bv. aan een boom die op jouw huis valt, aan waterschade, aan glasbraak, aan de schade die door een stookolielek ontstaat, aan diefstal uit jouw woning, ...

Wat als je aansprakelijk bent voor schade aan andere personen?

Jouw woningverzekering zal meestal jouw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door jouw woning aan anderen verzekeren. Stel: de wind rukt jouw dakgoot los en die verwondt een voorbijganger op het voetpad. Dat slachtoffer ontvangt dan een schadevergoeding via jouw woonverzekering. Die verzekering komt tussen voor zowel materiële als lichamelijke schade.

Let op: het gaat niet om een verplichte dekking. Je beslist zelf of je deze waarborg in jouw contract wenst. Hou de mogelijke risico’s in het achterhoofd en bedenk hoeveel het je kan kosten als je niet verzekerd bent!