Beleggen om iets meer te krijgen?

U hebt al een veilige spaarbuffer aan de kant staan en komt iedere maand goed rond? Krijgt u of verwacht u een grote som geld die u niet onmiddellijk nodig hebt?  Dan kan u ervoor kiezen om een deel van uw spaargeld te beleggen. Maar starten met beleggen doet u best doordacht en behoedzaam. Beleggen is doorgaans meer risicovol dan sparen. Hou dat in het achterhoofd en wees eerlijk met uzelf over wat u een aanvaardbaar risico vindt voor uw spaargeld. 

Beleggen met een doel?

Stel de vraag welk doel u wenst te bereiken door een deel van uw spaargeld te beleggen. Bent u louter op zoek naar een beter rendement dan dat van een klassiek spaarboekje of een termijnrekening? Of hebt u een concreet doel voor ogen zoals het kopen van een nieuwe auto, het aanleggen van uw tuin of de aankoop van een tweede woning om te verhuren? Of wenst u gewoon een extra inkomen als u met pensioen gaat, of een grotere erfenis voor uw kinderen later?

Er zijn duizend en één redenen om te beleggen en er bestaan duizend en één producten om in te beleggen. Belangrijk is dat uw beleggingsstrategie en -producten zo goed mogelijk aansluiten bij uw beleggingsdoel en bij uw persoonlijkheid. Bepaal voor uzelf uit hoeveel risico u wil dragen. En hou in gedachten: een belegging met een hoge opbrengst, betekent meestal ook een hoog risico.

Hoeveel geld kan u missen om te beleggen?

Dat hangt natuurlijk af van veel factoren. Maar in ieder geval is het aan te raden om vooraleer te starten met beleggen, een budget  op te stellen. Dat is een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. 

  • uw inkomsten: uw loon en/of inkomsten als zelfstandige, kinderbijslag, intresten op uw spaargeld, opbrengsten van een verhuurde woning,enzovoorts;
  • uw maandelijkse uitgaven bv. de afbetaling van uw hypothecaire lening, huur, gas, water, elektriciteit, internet, voeding, kleding, benzine, vrije tijd, enzovoorts;
  • uw jaarlijkse uitgaven bv. verzekeringen, belastingen, vakantie, lidgelden, enzovoorts;
  • geplande eenmalige uitgaven bv. een feest, renovatiewerken, een nieuwe auto, enzovoorts;
  • een reserve voor onvoorziene kosten bv. medische kosten, een auto-ongeval, woningschade, enzovoorts.

De vergelijking van uw inkomsten met uw uitgaven leert u hoeveel geld u over hebt om te beleggen.

En uw budget vandaag is niet per sé uw budget over enkele jaren. Stel dat u uw werk zou verliezen, welke invloed heeft dat op uw budget en uw spaarbuffer? Gaat u uw beleggingen dan moeten aanspreken? Hoeveel kan u daar dan op verliezen? Sommige gebeurtenissen kunnen uw toekomstig budget ook positief beïnvloeden. Dat kan bv. een verwachte schenking zijn, of het einde van de studies van uw kinderen. Wanneer u beslist hoeveel geld u belegt, hou dan ook rekening met mogelijke toekomstige tegenslagen of meevallers.

De Wikifintips

  • Bepaal op voorhand waarvoor u wil beleggen. Wat u met uw belegging wil bereiken?
  • Bereken nauwkeurig hoeveel geld u nodig hebt en hoeveel u kan missen om te beleggen. Vergeet daarbij niet om een financiële reserve aan te leggen voor onvoorziene omstandigheden.