Een tak 23 is een belegging

Voor jouw tak 23-levensverzekering betaal je premies aan jouw verzekeraar. Jouw verzekeraar zal van die premies eerst kosten, belastingen en een eventuele vergoeding voor een overlijdensdekking aftrekken. Wat overblijft van jouw premie, wordt door de verzekeraar belegd.

Wat gebeurt er als jouw contract voorziet dat jouw verzekeraar via interne fondsen investeert? Een intern fonds kan je vergelijken met een grote spaarpot beheerd door de verzekeraar zelf. Verzekeraars hebben veel verschillende van die spaarpotten of interne fondsen. De verzekeraar zal voor ieder intern fonds het ontvangen geld investeren in obligaties, aandelen, vastgoed, ICB's , enz. Het ene interne fonds zal bv. meer investeren in aandelen, het andere meer in obligaties.
In jouw contract staat in welke spaarpot of intern fonds jouw premie zal worden gestort.

De waarde van deze interne fondsen en dus ook van jouw tak 23-levensverzekering verandert voortdurend. Dat komt omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen voortdurend schommelt.

Je draagt het risico voor waardedalingen, maar krijgt ook eventuele waardestijgingen

Je kiest voor een tak 23 in plaats van een tak 21-levensverzekering? Dan kies je voor een belegging  die je misschien meer opbrengt. Let op, hogere opbrengsten betekenen meer risico. Beleg je in een tak 23 gekoppeld aan een aandelenfonds, dan is jouw mogelijke opbrengst hoog. Maar in ruil moet je ook bereid zijn eventuele verliezen te dragen bij een koersdaling van de aandelen waarin belegd werd.

Fondsen worden ingedeeld in risicoklassen. Die gaan van 1 tot 7. De risicoklasse 1 geldt voor fondsen met zeer weinig risico (maar allicht ook een lagere opbrengst). Een fonds met veel risico (en een mogelijk veel hogere opbrengst) behoort dan tot risicoklasse 7. Alle fondsen gekoppeld aan tak 23-levensverzekeringen moeten de risicoklasse op dezelfde wijze berekenen en ze geregeld aanpassen indien nodig.

Als het slecht gaat zijn de verliezen dus voor jou, maar als het goed gaat de winsten ook.

De Wikifin-tips

  • Met een tak 23-levensverzekering wordt uw geld belegd in één of meer interne fondsen.
  • De waarde van een tak 23-levensverzekering evolueert mee met de waarde van die fondsen en kan (sterk) schommelen. Aan deze belegging zijn dus risico’s verbonden.
  • In ruil voor het hogere risico dat u met een tak 23-levensverzekering neemt, krijgt u in goede tijden een hogere opbrengst dan met een gewoon spaarproduct.
  • Normaal draagt u als belegger volledig het risico van een belegging in een tak 23-levensverzekering. Maar er zijn ook tak 23-levensverzekeringen met kapitaalbescherming. Vraag hierover meer uitleg aan uw verzekeraar of financieel tussenpersoon.