Een tak 23 is een belegging

Gekoppeld aan één of meer interne fondsen

Voor uw tak 23-levensverzekering betaalt u premies aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal van die premies eerst kosten, belastingen en een eventuele vergoeding voor een overlijdensdekking  aftrekken. Met wat overblijft van uw premie, koopt u stukjes (dit zijn 'aandelen' of 'rekeneenheden') van een of meerdere interne fondsen, waarmee uw tak-23 levensverzekering is verbonden.

Een intern fonds kan u vergelijken met een grote spaarpot beheerd door de verzekeraar zelf. Verzekeraars hebben veel verschillende van die spaarpotten of interne fondsen. De verzekeraar zal voor ieder intern fonds het ontvangen geld investeren in obligaties, aandelen, vastgoed, ICB's , enz. Het ene interne fonds zal bv. meer investeren in aandelen, het andere meer in obligaties.
In uw contract staat in welke spaarpot of intern fonds uw premie zal worden gestort.

De waarde van deze interne fondsen en dus ook van uw tak 23-levensverzekering verandert voortdurend. Dat komt omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen voortdurend schommelt.

U draagt het risico voor waardedalingen, maar krijgt ook eventuele waardestijgingen

U kiest voor een tak 23 in plaats van een tak 21-levensverzekering? Dan kiest u voor een belegging  die u misschien meer opbrengt. Let op, hogere opbrengsten betekent meer risico. Belegt u in een tak 23 gekoppeld aan een aandelenfonds, dan is uw mogelijke opbrengst hoog. Maar in ruil moet u ook bereid zijn eventuele verliezen te dragen bij een koersdaling van de aandelen waarin belegd werd door het intern fonds. De risico's van de interne fondsen hangen samen met de risico's van de producten waarin het fonds belegt. Zo is beleggen in aandelen van opstartende technologiebedrijven riskanter dan beleggen in Duitse of Belgische overheidsobligaties.

Fondsen worden ingedeeld in risicoklassen. Die gaan van 1 tot 7. De risicoklasse 1 geldt voor interne fondsen met zeer weinig risico (maar allicht ook een lagere opbrengst). Een intern fonds met veel risico (en een mogelijk veel hogere opbrengst) behoort dan tot risicoklasse 7. Alle interne fondsen gekoppeld aan tak 23-levensverzekeringen moeten de risicoklasse op dezelfde wijze berekenen en ze geregeld aanpassen indien nodig.

Als het slecht gaat zijn de verliezen dus voor u, maar als het goed gaat de winsten ook.

Tak 23 met kapitaalbescherming

Er bestaan ook tak-23 contracten met kapitaalbescherming. Die contracten hebben een eindvervaldag. Op die eindvervaldag van het contract zou u minstens de waarde van uw betaalde premies moeten terugkrijgen. De bescherming geldt dus enkel op de eindvervaldag van uw contract, niet indien u vóór de eindvervaldag uw geld zou terugvragen.

De Wikifintips

  • Met een tak 23-levensverzekering wordt uw geld belegd in één of meer interne fondsen.
  • De waarde van een tak 23-levensverzekering evolueert mee met de waarde van die fondsen en kan (sterk) schommelen. Aan deze belegging zijn dus risico’s verbonden.
  • In ruil voor het hogere risico dat u met een tak 23-levensverzekering neemt, krijgt u in goede tijden een hogere opbrengst dan met een gewoon spaarproduct.
  • Normaal draagt u als belegger volledig het risico van een belegging in een tak 23-levensverzekering. Maar er zijn ook tak 23-levensverzekeringen met kapitaalbescherming. Vraag hierover meer uitleg aan uw verzekeraar of financieel tussenpersoon.