Een tak 23 is levensverzekering

Met een tak 23 combineer je een belegging met een levensverzekering.

Stortingen

Bij een tak 23 beleg je niet zelf rechtstreeks in een fonds. Je sluit immers een contract af met een verzekeraar. Je bent dan de verzekeringnemer. Dat werkt als volgt:

 • je betaalt één keer of op regelmatige momenten premies aan jouw verzekeraar;
 • jouw premies worden, na aftrek van kosten en belastingen, door de verzekeraar voor jou belegd;

 • de verzekeraar belegt het geld uit die pot in beleggingsfondsen (bv. ICB's),  aandelen, obligaties, vastgoed, enz. De strategie die hij daarbij volgt, moet in het contract staan.  

Met een tak 23 kan je soepel beleggen: zo kan je beginnen met een aanzienlijke storting van 10.000 euro en dan later 25 euro per maand bijstorten. De maanden dat je wat krap bij kas zit, kan je zelfs stortingen overslaan. Maar let op, sommige contracten leggen je stortingsvoorwaarden op. Het contract kan bv. bepalen dat een minimumbedrag vereist is of dat je maar één enkele storting mag doen.

Aanduiden van een begunstigde

Als je bij de bank een beleggingsproduct koopt, dan zal de bank je later moeten terugbetalen. Sluit je echter een tak 23-levensverzekeringscontract af, dan kan je beslissen aan wie de verzekeraar later moet terugbetalen: dat kan aan jou zijn, maar ook aan jouw partner, jouw kinderen of nog iemand anders. Dus: wie voordeel haalt uit het contract, hoeft niet de persoon te zijn die de premies betaalt. Verzekeraars zeggen: 'de begunstigde kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer'.

Duur van het contract

Tak 23-levensverzekeringscontracten bestaan zowel zonder als met een vaste looptijd.

Voor contracten zonder eindvervaldag:

 • de regel is dat de verzekeraar zal uitbetalen wanneer de verzekeringnemer sterft. De uitbetaling gebeurt dan aan de 'begunstigden' die in het contract zijn aangeduid;
 • je kan ook altijd beslissen om jouw levensverzekering vervroegd te beëindigen. Let op voor de kosten en de eventuele belastingen die je dan moet betalen. Lees daar meer over in onze Wikifinrubriek over levensverzekeringen.   

Voor contracten met een eindvervaldag:

 • bij het afsluiten van het contract is vastgelegd wanneer de verzekeraar je zal uitbetalen. Bij contracten met één premiebetaling is dat meestal minstens 8 jaar en 1 dag nadat je de premie hebt betaald. Maar het kan ook de dag zijn dat je 65 wordt, of met pensioen gaat;
 • indien je sterft vooraleer het contract afloopt, wordt het automatisch beëindigd. De verzekeraar zal dan uitbetalen aan de 'begunstigden' die in het contract zijn aangeduid: vaak zijn dat de partner of de kinderen van de verzekeringsnemer. Hoeveel precies wordt uitbetaald hangt er o.a. van af of je een overlijdensdekking hebt afgesloten of niet.

Overlijdensdekking

Het is mogelijk om jouw tak 23-contract (en zowat iedere andere levensverzekering) te combineren met een extra overlijdensdekking. Sterf je tijdens de looptijd van dergelijk contract, dan zal de verzekeraar een in het contract bepaald bedrag uitbetalen aan de begunstigden: dat zijn de personen die je in het contract hebt aangeduid. De overlijdensdekking komt voor in verschillende varianten. Enkele van de meest voorkomende zijn:

 • een vast overlijdenskapitaal: in ruil voor een extra premie garandeert de verzekeraar een vast kapitaal bij overlijden, dat wordt toegevoegd aan de waarde van jouw belegging op dat moment. Je kan bv. een vast bijkomend kapitaal verzekeren van 20.000 euro. Dergelijke dekking hoeft niet per sé voor de volledige looptijd van het contract. Je kan dat ook tijdelijk nemen, bv. enkel voor de jaren waarin jouw kinderen aan de universiteit studeren;
 • een minimum overlijdenskapitaal ter waarde van 130% van de reeds gestorte premies. Als je voor jouw sterfdag al bv. 10.000 euro premies hebt gestort, dan betaalt de verzekeraar aan de begunstigden minimum 13.000 euro uit. 

De Wikifin-tips

 • Tak 23-levensverzekeringen bieden tal van variatiemogelijkheden, die stuk voor stuk voor een andere werking van jouw contract kunnen zorgen.
 • Het is erg belangrijk om het contract tot in detail met jouw financiële tussenpersoon te overlopen, zodat je precies weet welke rechten en plichten aan jouw contract verbonden zijn. 
 • Sterft de verzekeringnemer, dan kunnen er op de uitkering successierechten moeten betaald worden. Dit is een erg ingewikkelde materie en hierover vraag je best advies aan jouw notaris of advocaat.