Een tak 23 is levensverzekering

Met een tak 23 combineert u een belegging met een levensverzekering.

Stortingen

Bij een tak 23 belegt u niet zelf rechtstreeks in een fonds. U sluit immers een contract af met een verzekeraar. U bent dan de verzekeringnemer. Dat werkt als volgt:

 • u betaalt één keer of op regelmatige momenten premies aan uw verzekeraar;
 • uw premies komen eerst terecht in een of meerdere interne fondsen bij de verzekeraar. Met andere woorden, uw premies worden na aftrek van kosten en belastingen in een pot gestort die wordt beheerd door de verzekeraar;

 • de verzekeraar belegt het geld uit die pot in beleggingsfondsen (bv. ICB's),  aandelen, obligaties, vastgoed, enz. De strategie die hij daarbij volgt, moet in het contract staan.  

In tegenstelling tot bij een gewoon beleggingsfonds koopt u bij een tak 23 dus niet rechtstreeks aandelen van dat fonds.

Met een tak 23 kan u soepel beleggen: zo kan u beginnen met een aanzienlijke storting van 10 000 euro en dan later 25 euro per maand bijstorten. De maanden dat u wat krap bij kas zit, kan u zelfs stortingen overslaan. Maar let op, sommige contracten leggen u stortingsvoorwaarden op. Het contract kan bv. bepalen dat een minimumbedrag vereist is of dat u maar één enkele storting mag doen.

Aanduiden van een begunstigde

Als u bij de bank een beleggingsproduct koopt, dan zal de bank u later moeten terugbetalen. Sluit u echter een tak 23-levensverzekeringscontract af, dan kan u beslissen aan wie de verzekeraar later moet terugbetalen: dat kan aan u zijn, maar ook aan uw partner, uw kinderen of nog iemand anders. Dus: wie voordeel haalt uit het contract, hoeft niet de persoon te zijn die de premies betaalt. Verzekeraars zeggen: "de begunstigde kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer".

Duur van het contract

Tak 23-levensverzekeringscontracten bestaan zowel zonder als met een vaste looptijd.

Voor contracten zonder eindvervaldag:

 • de regel is dat de verzekeraar zal uitbetalen wanneer de verzekeringnemer sterft. De uitbetaling gebeurt dan aan de 'begunstigden' die in het contract zijn aangeduid;
 • u kan ook altijd beslissen om uw levensverzekering vervroegd te beëindigen. Let op voor de kosten en de eventuele belastingen die u dan moet betalen. Lees daar meer over in onze Wikifinrubriek over levensverzekeringen.   

Voor contracten met een eindvervaldag:

 • bij het afsluiten van het contract is vastgelegd wanneer de verzekeraar u zal uitbetalen. Bij contracten met één premiebetaling is dat meestal minstens 8 jaar en 1 dag nadat u de premie hebt betaald. Maar het kan ook de dag zijn dat u 65 wordt, of met pensioen gaat;
 • indien u sterft vooraleer het contract afloopt, wordt het automatisch beëindigd. De verzekeraar zal dan uitbetalen aan de 'begunstigden' die in het contract zijn aangeduid: vaak zijn dat de partner of de kinderen van de verzekeringsnemer. Hoeveel precies wordt uitbetaald hangt er o.a. van af of u een overlijdensdekking hebt afgesloten of niet.

Overlijdensdekking

Het is mogelijk om uw tak 23-contract (en zowat iedere andere levensverzekering) te combineren met een extra overlijdensdekking. Sterft u tijdens de looptijd van dergelijk contract, dan zal de verzekeraar een in het contract bepaald bedrag uitbetalen aan de begunstigden: dat zijn de personen die u in het contract hebt aangeduid. De overlijdensdekking komt voor in verschillende varianten. Enkele van de meest voorkomende zijn:

 • een vast overlijdenskapitaal: in ruil voor een extra premie garandeert de verzekeraar een vast kapitaal bij overlijden, dat wordt toegevoegd aan de waarde van uw belegging op dat moment. U kunt bv. een vast bijkomend kapitaal verzekeren van 20 000 euro. Dergelijke dekking hoeft niet per sé voor de volledige looptijd van het contract. U kan dat ook tijdelijk nemen, bv. enkel voor de jaren waarin uw kinderen aan de universiteit studeren;
 • een minimum overlijdenskapitaal ter waarde van 130% van de reeds gestorte premies. Als u voor uw sterfdag al bv. 10 000 euro premies hebt gestort, dan betaalt de verzekeraar aan de begunstigden minimum 13 000 euro uit. 

De Wikifintips

 • Tak 23-levensverzekeringen bieden tal van variatiemogelijkheden, die stuk voor stuk voor een andere werking van uw contract kunnen zorgen.
 • Het is erg belangrijk om het contract tot in detail met uw financiële tussenpersoon te overlopen, zodat u precies weet welke rechten en plichten aan uw contract verbonden zijn. 
 • Sterft de verzekeringnemer, dan kunnen er op de uitkering successierechten moeten betaald worden. Dit is een erg ingewikkelde materie en hierover vraagt u best advies aan uw notaris of advocaat.