Kosten en belastingen

Als u belegt in een tak 23-levensverzekering, moet u verschillende kosten en taksen betalen. Die beïnvloeden uw opbrengst. Het is daarom erg belangrijk de kostenstructuur goed te begrijpen vooraleer in deze producten te beleggen.

Premiebelasting

Telkens u geld (een premie) stort in uw tak 23-levensverzekering, moet u daarop een premiebelasting van 2 % betalen. Uw verzekeraar stort dat bedrag onmiddellijk door aan de overheid. Het bedrag dat dan nog overblijft van uw gestorte premie is de 'nettopremie'. Lees hier meer over in de Wikifinrubriek kosten en belastingen bij levensverzekeringen.

Instapkosten

De instapkosten zijn een vergoeding voor de verzekeraar. Ze worden uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. Ze worden rechtstreeks afgehouden van het gestorte bedrag.

Uitstapkosten of afkoopvergoeding

Deze kosten moet u betalen op de bedragen die u tijdens de looptijd van het contract opvraagt. Men drukt ze uit in een percentage van het opgevraagde bedrag. Meestal is dat tussen de 1% en de 3%. Soms zijn ze in het begin van de looptijd van het contract hoger dan op het einde. Hou hier rekening mee vooraleer uw geld voor langere tijd vast te zetten.

Beheerkosten

Deze kosten ziet u niet, maar ze zijn er wel. Men verrekent ze jaarlijks voor alle interne fondsen waarmee uw tak 23-levensverzekering verbonden is. Ze hebben dus ook een invloed op de opbrengst van uw belegging.

Belastingen

Op de opbrengst van een tak 23-verzekering betaalt u geen roerende voorheffing, al is er op deze regel één uitzondering: op een tak 23- verzekeringen met kapitaalbescherming of een gegarandeerd rendement kan er soms roerende voorheffing verschuldigd zijn.  

Vraag meer uitleg over eventuele belastingen aan uw verzekeraar vooraleer u een tak 23-levensverzekering tekent. Afhankelijk van de voorwaarden van uw contract kunnen de verschuldigde belastingen verschillen.

Fiscaal voordelig sparen met een Tak 23 voor uw pensioen

Sedert enkele jaren laat de overheid toe dat u een tak-23 contract afsluit om fiscaal voordelig te sparen voor uw pensioen.

Een tak 23 lijkt sterk op de pensioenspaarfondsen die de banken aanbieden, beide pensioenspaarproducten hebben geen vooraf vastgelegd rendement.

Lees hier meer over de fiscaliteit van pensioensparen, maar vraag zeker ook uw verzekeraar naar de fiscaliteit van uw specifiek contract.

De Wikifintips

  • Tak 23 levensverzekeringen hebben vaak een ingewikkelde kostenstructuur.
  • Hou dus goed rekening met de kostenstructuur. Besef dat de kosten uw opbrengst sterk kunnen verlagen.
  • De kosten kunnen erg verschillen. Het is dan ook aangewezen om deze kosten goed te vergelijken tussen de verschillende verzekeraars.   
  • Gebruikt u uw tak 23 om fiscaal voordelig te sparen? Vermijd dan het gestorte kapitaal te vroeg op te vragen. Doet u dat toch, dan kan het zijn dat u er meer belasting op betalen.
  • De pensioenfiscaliteit is ingewikkeld. Vraag op tijd advies hierover bij financieel tussenpersoon. U kan er ook meer over lezen in de Wikifinrubriek over pensioensparen.