Kosten en belastingen

Als je belegt in een tak 23-levensverzekering, moet je verschillende kosten en taksen betalen. Die beïnvloeden jouw opbrengst. Het is daarom erg belangrijk de kostenstructuur goed te begrijpen vooraleer in deze producten te beleggen.

Premiebelasting

Telkens je geld (een premie) stort in jouw tak 23-levensverzekering, moet je daarop een premiebelasting van 2% betalen. Jouw verzekeraar stort dat bedrag onmiddellijk door aan de overheid. Het bedrag dat dan nog overblijft van jouw gestorte premie is de 'nettopremie'. Lees hier meer over in de Wikifinrubriek kosten en belastingen bij levensverzekeringen.

Instapkosten

De instapkosten zijn een vergoeding voor de verzekeraar. Ze worden uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. Ze worden rechtstreeks afgehouden van het gestorte bedrag.

Uitstapkosten of afkoopvergoeding

Deze kosten moet je betalen op de bedragen die je tijdens de looptijd van het contract opvraagt. Men drukt ze uit in een percentage van het opgevraagde bedrag. Meestal is dat tussen de 1% en de 3%. Soms zijn ze in het begin van de looptijd van het contract hoger dan op het einde. Hou hier rekening mee vooraleer jouw geld voor langere tijd vast te zetten.

Beheerkosten

Deze kosten zie je niet, maar ze zijn er wel. Men verrekent ze jaarlijks als jouw tak 23-levensverzekering met interne fondsen werkt. Ze hebben dus ook een invloed op de opbrengst van jouw belegging.

Belastingen

Op de opbrengst van een tak 23-verzekering betaal je geen roerende voorheffing, al is er op deze regel één uitzondering: op een tak 23- verzekeringen met kapitaalbescherming of een gegarandeerd rendement kan er soms roerende voorheffing verschuldigd zijn.  

Vraag meer uitleg over eventuele belastingen aan jouw verzekeraar vooraleer je een tak 23-levensverzekering tekent. Afhankelijk van de voorwaarden van jouw contract kunnen de verschuldigde belastingen verschillen.

Fiscaal voordelig sparen met een Tak 23 voor jouw pensioen

Sedert enkele jaren laat de overheid toe dat je een tak-23 contract afsluit om fiscaal voordelig te sparen voor jouw pensioen.

Een tak 23 lijkt sterk op de pensioenspaarfondsen die de banken aanbieden, beide pensioenspaarproducten hebben geen vooraf vastgelegd rendement.

Gebruik je je tak 23 om fiscaal voordelig te sparen? Vermijd dan het gestorte kapitaal te vroeg op te vragen. Doe je dat toch, dan kan het zijn dat je er meer belasting op betalen.

Lees hier meer over de fiscaliteit van pensioensparen, maar vraag zeker ook jouw verzekeraar naar de fiscaliteit van jouw specifiek contract.

De Wikifin-tips

  • Tak 23 levensverzekeringen hebben vaak een ingewikkelde kostenstructuur.
  • Hou dus goed rekening met de kostenstructuur. Besef dat de kosten jouw opbrengst sterk kunnen verlagen.
  • De kosten kunnen erg verschillen. Het is dan ook aangewezen om deze kosten goed te vergelijken tussen de verschillende verzekeraars.   
  • De pensioenfiscaliteit is ingewikkeld. Vraag op tijd advies hierover bij financieel tussenpersoon. Je kan er ook meer over lezen in de Wikifinrubriek over pensioensparen.