Een bankrekening

Bankrekeningen bestaan in vele soorten. De meest gebruikte is de zichtrekening (ook betaalrekening genoemd). Dat is de rekening waar je jouw dagelijkse betalingen mee doet. Daarnaast zijn er bankrekeningen met een specifiek doel, zoals bv. een beleggingsfonds of aandelen op te bewaren en te beheren).

Hoe open en sluit je een bankrekening?

Om een rekening te openen, vraagt de bank het volgende:

  • jouw identiteit: steek jouw identiteitskaart in de kaartlezer of geef jouw identiteitskaart;
  • jouw woonplaats: deze staat op de chip van jouw identiteitskaart;
  • jouw handtekening.

Je kan ook een bankrekening op afstand openen via het internet, thuis met jouw computer of mobiel met jouw smartphone of tablet indien de bank dit aanbiedt. Je moet dan een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart, samen met een bewijs van jouw woonplaats, bezorgen aan de bank via post of indien de bank dit aanbiedt, je identificeren via jouw elektronische identiteitskaartlezer (kaartlezer of via de app 'itsme'). Een bank mag je bankdiensten weigeren (bv. bankkaarten, toegang tot internetbankieren, enz.). Een bank is wél verplicht om je de basisbankdienst aan te bieden.

Als je een rekening wil afsluiten, moet je dit uitdrukkelijk aanvragen in jouw agentschap (breng jouw identiteitsbewijs mee) of per brief. Het afsluiten van een zicht- of een spaarrekening brengt geen kosten met zich mee. Als je een bankkaart hebt van de rekening die je wil sluiten, dan moet je die teruggeven aan jouw bank ofwel de kaart vernietigen. Je krijgt dan het geld uitbetaald dat nog op jouw rekening staat. Bijkomend krijg je ook nog de intresten die je nog tegoed hebt maar verminderd met de beheerskosten verbonden aan de lopende periode in het geval van een zichtrekening. De uitbetaling kan contant gebeuren of via een overschrijving naar een andere zichtrekening.

Indien je jouw zichtrekening afsluit om over te stappen naar een andere bank, regelt jouw nieuwe bank de overstap voor jou. Deze bankoverstapdienst laat tevens toe jouw domicilieringen, actief op jouw rekeningen vlot over te zetten naar de nieuwe bank.

De bank kan ook zelf initiatief nemen om jouw rekening af te sluiten. Ze moet je daar op tijd schriftelijk van verwittigen, bv. met een aangetekende brief. Je blijft wel altijd recht hebben op de basisbankdienst.

De Wikifin-tips

  • Een bankrekening openen is gemakkelijk en kan via het internet. Je moet aan de bank kunnen bewijzen wie je bent en waar je woont.
  • Volg goed de regels als je een bankrekening wil sluiten en vraag aan jouw bankier hoe je dat best aanpakt.