Een bankrekening

Bankrekeningen bestaan in vele soorten. De meest gebruikte is de zichtrekening. Dat is de rekening waar u uw dagelijkse betalingen mee doet. Daarnaast zijn er bankrekeningen met een specifiek doel, zoals bv. een spaarrekening (om geld te sparen) of een effectenrekening (om uw beleggingen zoals bv. kasbons of aandelen op te bewaren en te beheren).

Elke bankrekening heeft een eigen uniek nummer, volgens een internationaal afgesproken systeem: het IBAN-rekeningnummer (International Bank Account Number). De rekeninguittreksels geven een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten en uitgaven) en tonen uw meest recente rekeningstand.

Hoe opent en sluit u een bankrekening?

Om een rekening te openen aan het loket, vraagt de bank het volgende:

  • uw identiteit: steek uw identiteitskaart in de kaartlezer of geef uw identiteitskaart;
  • uw woonplaats: deze staat op de chip van uw identiteitskaart;
  • uw handtekening.

U kan ook een bankrekening op afstand openen via het internet, thuis met uw computer of mobiel met uw smartphone of tablet. U moet dan een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart, samen met een bewijs van uw woonplaats, bezorgen aan de bank via post. Een bank mag u bankdiensten weigeren (bv. bankkaarten, toegang tot internetbankieren, enz.). Een bank is wél verplicht om u de basisbankdienst aan te bieden.

Als u een rekening wil sluiten, moet u dit uitdrukkelijk aanvragen in uw agentschap (breng uw identiteitsbewijs mee) of per brief. Als u een bankkaart hebt van de rekening die u wil sluiten, dan moet u die teruggeven aan uw bank. U krijgt dan het geld uitbetaald dat nog op uw rekening staat, samen met de intresten die u nog tegoed hebt. De uitbetaling kan contant gebeuren of via een overschrijving naar een andere rekening.
De bank kan ook zelf initiatief nemen om uw rekening af te sluiten. Ze moet u daar op tijd schriftelijk van verwittigen, bv. met een aangetekende brief. U blijft wel altijd recht hebben op de basisbankdienst.

De Wikifintips

  • Een bankrekening openen is erg gemakkelijk en kan via het internet. U moet aan de bank kunnen bewijzen wie u bent en waar u woont.
  • Volg goed de regels als u een bankrekening wil sluiten en vraag aan uw bankier hoe u dat best aanpakt.