Wat staat er op jouw rekeninguittreksels?

Rekeninguittreksels geven een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten en uitgaven) op een bankrekening. Via jouw rekeninguittreksels kan je controleren of alle verrichtingen op jouw bankrekening goed zijn uitgevoerd!

De details van jouw rekeninguittreksels

Op jouw rekeninguittreksels vind je volgende informatie:

  1. jouw gegevens en de gegevens van de bankrekening;
  2. de datum waarop het rekeninguittreksel werd gemaakt en het volgnummer van het uittreksel. Gaat het om een rekeninguittreksel over een langere periode, dan kan het veel pagina's tellen. De nummering gaat dan meestal als volgt: 1/15, 2/15, 3/15, ..., 14/15, 15/15;
  3. op de eerste pagina staat de stand van jouw rekening op de dag dat jouw vorig rekeninguittreksel werd gegenereerd. De stand van jouw rekening waarmee jouw uittreksel begint moet dus dezelfde zijn als de stand waarmee jouw vorige uittreksel is beëindigd.
  4. daarna volgen alle verrichtingen in chronologische volgorde: de datum waarop je de verrichting uitgevoerd hebt, de valutadatum waarop het bedrag effectief op jouw rekening kwam of eraf ging, het bedrag van de verrichting; het soort verrichting (overschrijving, storting, betaling met de bankkaart, geldafhaling, enz), informatie betreffende de begunstigde;
  5. op de laatste pagina staat de stand van uw rekening op de dag dat het rekeninguittreksel werd gegenereerd.

Hoe krijg je jouw rekeninguittreksels?

Er zijn verschillende manieren om jouw rekeninguittreksels te krijgen:

  • je kan ze online te allen tijde consulteren en ze opslaan op jouw computer, smartphone of tablet; je kan ze dan ook afdrukken;
  • jouw bank stuurt ze op met de post op vooraf bepaalde tijdstippen (bv. wekelijks of maandelijks). Jouw bank rekent jou in dat geval meestal verzendingskosten aan;
  • je kan zelf jouw uittreksels afdrukken aan de bankautomaten.

De Wikifin-tips

  • Als je een fout op jouw rekeninguittreksels ontdekt, contacteer dan onmiddellijk jouw bank. Dit kan immers een vergissing zijn of mogelijks is er ook fraude in het spel. Lees onze tips voor veilige betalingen.
  • De rekeninguittreksels zijn de bewijzen van jouw betalingen en ontvangsten. Bewaar ze zorgvuldig gedurende minstens vijf jaar.